Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Helt passende, at denne bog udkommer i dag på kvindernes kampdag

BØGER. Kvinder har også en masse gode oplevelser i forbindelse med deres overgangsalder, mener læge og forsker Lotte Hvas, som i sin lægefagligt veldokumenterede nye håndbog forsøger at gøre op med vores kulturelle fortælling om overgangsalderens tusinde plager. "Bogen om overgangsalderen" er BOGEN og ikke bare endnu en bog om overgangsalder. At den udkommer 8. marts på kvindernes kampdag er også helt passende, skriver anmelder Maria Cuculiza.

 

Overgangsalderen og kvinder, der er i overgangsalder, omtales alt for ofte negativt i vores kultur. Både af kvinder selv og af andre. Og det sker til trods for, at de fleste kvinder ikke oplever overgangsalderen som det store problem, fastslår speciallæge i almen medicin, dr.med. Lotte Hvas i sin nye bog "Bogen om overgangsalderen".

Bogen er en gennemrevideret og opdateret udgave af bogen "Overgangsalderen – bedre end sit rygte" fra 2017.

I bogen skriver hun:

”De fleste kvinder midt i livet har det godt (og ser godt ud!), med fuld fart på i livet, med interesser, arbejde, venner og familie. Billedet af hysteriske, indtørrede og aseksuelle kvinder er mildest sagt et fejlskud, og derfor mener jeg, de gamle myter skal have modvægt,” skriver hun og fortsætter: 

”Kvindens overgangsalder er i århundreder blevet vurderet negativt af både det mandlige blik, af kirken og af lægevidenskaben. At begynde at omtale kvinders overgange som noget, der kan give styrke og nye muligheder, kunne være en vej væk fra det negative syn, omgivelserne og vi selv er prægede af.” 

Men selv om Lotte Hvas således langt hen af vejen opfatter overgangsalderen som en social konstruktion afhængig af kultur, tiden og hvordan vi italesætter denne fase, er hun dog ikke blind for, at den også er andet end en konstruktion, da menstruationen rent faktisk holder op, hormonniveauerne falder, og undersøgelser, hun selv har foretaget af danske kvinder, viser, at hver tredje kvinde i 50-års alderen har problemer med for eksempel nattesved og dårlig søvn.

Og har man store problemer med sin overgangsalder, skal man da også ifølge Lotte Hvass søge hjælp hos sin læge. Men har man kun få eller ingen problemer, mener hun, at man lige skal klappe hesten. Ikke i et forsøg på at bagatellisere symptomer hos kvinder, der er hårdt ramte - og som med en vis ret kan tænke, at det med, at overgangsalderen skulle være bedre end sit rygte, ikke gælder for dem - men for at undgå unødig sygeliggørelse:

”Men på den anden side oplever jeg også, at mange kvinder ikke vil acceptere at have symptomer overhovedet: Der er et stigende krav om, at ‘der må gøres noget’. Det har måske været lettere før i tiden at trække sig tilbage og gennemleve en hedetur i fred og ro i forhold til, hvordan kvinder skal opføre sig på et arbejdsmarked i dag, hvor vi (og alle andre) skal yde 150 procent hele tiden. En hedetur, når man sidder med kundekontakter, skal forhandle en kontrakt eller holde en vigtig forelæsning, kan komme ret meget på tværs og kan være svær at acceptere som noget ‘naturligt’, man bare skal finde sig i,” skriver Lotte Hvas, der samtidigt advarer videre:

”Vi lever i en kultur, hvor den medicinske tilgang til eksistentielle problemer har vundet indpas. Lidelse og almenmenneskelige problemer omskrives til forebyggelige enkeltfaktorer, diagnoser og medicinkrævende tilstande. For nogle er det godt, at lidelsen får et navn; for andre er det en rigtig dårlig løsning. Når det handler om raske mennesker, som ikke i udgangspunktet føler sig syge, vil de negative bivirkninger ved at blive puttet i en ‘måske-syg’-kategori ofte overstige gevinsterne. Og normale livsfaser, som fx overgangsalderen, skal ikke sygeliggøres,” argumenterer Lotte Hvass, der opfordrer kvinder til at erstatte skyld og skam over overgangsalderen med stolthed og styrke.

Med Bogen om overgangsalderen har Lotte Hvas præsteret at skrive en bog, som er på én gang en opslagsbog, men som også er en bog, der fungerer helt fint som en fremadskridende læseoplevelse for kvinder, der ønsker et grundigt kendskab til deres krop og dermed også bedre forstå, hvad de selv kan gøre, når kroppen forandrer sig og måske begynder at opføre sig anderledes, end den plejer.

Lotte Hvas erkender, at der er sket kulturelle ændringer de senere år i opfattelsen af overgangsalder, at den er blevet mindre tabubelagt i og med, at flere kvinder nu stiller sig frem og fortæller om deres egne oplevelser på godt og ondt. Men samtidigt mener hun, at århundreders manglende italesættelse af overgangsalderen har medført et hul i mange kvinders viden om, hvad der foregår i kroppen i denne periode.

Og det er dette hul hun på bedste vis forsøger at fylde ud med sin bog, som hun ønsker kan være med til at give kvinder ejerskab over overgangsalderen ved at forstå, hvad der sker i kroppen, og hvordan oplevelserne påvirkes af det liv, vi lever. Og den mission synes at være lykkedes rigtigt flot. Både for de kvinder, som kun vil vide noget helt konkret her og nu, og for de, som vil til bunds og have en dyb forståelse af de biologiske og psykologiske processer, der er i gang, når man som dansk kvinde er gennemsnitligt 51,5 år gammel.

Men at Lotte Hvas er i stand til at lave en klog, indsigtsfuld og fagligt solid bog om overgangsalder bør ikke undre nogen, for hun har forsket i overgangsalder siden slutningen afi 1990’erne, som var storhedstiden for hormonbehandling af overgangsalder, men hvor hun studsede over, at stort set alt, der blev sagt og skrevet om den, var stærkt negativt, og hormonkure blev promoveret i lyserøde vendinger. Samtidigt med at hun som praktiserende læge slet ikke selv så de samme problemer i klinikken hos sine egne kvindelige patienter, hvorfor hun besluttede at undersøge sagen nærmere.

Hvass indledte dengang sine undersøgelser med et spørgeskema til 1.000 danske kvinder på 51 år, som hun valgte ikke kun at udspørge om problemer, men også om de kunne forbinde positive oplevelser med overgangsalderen. Og det kunne kvinderne. Mange fortalte, at de ikke følte nogen krise, men tværtimod oplevede mange gode ting i forbindelse med overgangen. En tredjedel rapporterede desuden, at de stort set ikke mærkede noget, en tredjedel havde en del symptomer, men levede fint med dem, mens en tredjedel havde så mange symptomer, at det påvirkede deres hverdag i udtalt grad. Lotte Hvas interviewede herefter 24 af kvinderne, og siden har hun talt med masser af kvinder landet over samt i 2008 lavet en doktordisputats om hormonbehandling og overgangsalder. 

Efter nu at have beskæftiget sig med området i mere end 20 år, kan Hvas’s hovedbudskab koges ned til, at overgangsalderen hverken skal sygeliggøres eller bagatelliseres:

”Hvis man taler mod sygeliggørelse, kan man risikere at bagatellisere nogle kvinders problemer, og hvis man forsøger at tale mod bagatellisering, så risikerer man at problematisere og sygeliggøre hele fænomenet overgangsalder,” siger Hvas, hvis bog fra start til slut da også på imponerende vis formår at balancere på dette knivsæg. 

Resultater er, at "Bogen om overgangsalderen" må kunne være en håndsstrækning til stort set alle kvinder nærmest uanset alder, uanset om man er til hormonbehandlinger, forsøg på quickfixes, større eller mindre livsforandringer eller alternative behandlinger. Og uafhængigt af, om man gerne vil vide meget mere, eller om man blot har brug for nogle enkelte mere løsrevne fakta.

Lotte Hvas har formået at leve op til sin bogtitel, for "Bogen om overgangsalderen" er BOGEN og ikke bare endnu en bog om overgangsalder. At den udkommer 8. marts på kvindernes kampdag er også helt passende.

Lotte Hvas: "Bogen om overgangsalderen", udkommer 8. marts, pris 299,95 kroner

Del artikler