16-årige Magnus, som har SMA af type 1, er en af de patienter, som ikke har kunnet få Spinraza på grund af Medicinrådets nej.

Virksomhed vil tilbyde Spinraza til lavere pris

Medicinalvirksomheden Biogen vil nu tilbyde lægemidlet Spinraza til en lavere pris.

Der er gået 90 dage siden, at Medicinrådet afviste at godkende Spinraza som standardbehandling til behandling af den aggressive muskelsvindsygdom spinal muskelatrofi (SMA)  - og dermed får medicinalvirksomheden bag lægemidlet, Biogen, efter reglerne adgang til at genforhandle prisen.

Og det tilbud agter Biogen at tage imod: "Vi har nu kontaktet Amgros med henblik på at genoptage prisforhandlingerne," siger Janne Harder, adm. direktør, Biogen.

Dermed kan sagen måske ende som i Sverige, hvor Biogen har accepteret en prisreduktion, hvorefter lægemidlet nu kan tages i anvendelse til svenske SMA-patienter af type 1 og 2. Lægemidlet kan kun anvendes under skrap kontrol, og anvendelse afbrydes, så snart det viser sig, at det ikke har den ønskede effekt.

Herhjemme afviste Medicinrådet 12. oktober at godkende midlet Spinraza (nusinersen) til standardbehandling af SMA, fordi rådet anså prisen som ”urimeligt høj”. Listeprisen var på 3,6 mio. kr. pr. patient for det første års behandling og det halve for de efterfølgende år.

Den nye pris, som Biogen vil tilbyde, er hemmelig.

Spinraza har af indlysende grunde ikke stærk evidens bag sig. Dertil er patientpopulationen for lille. Men i forsøg har lægemidlet vist sig at have en betydelig gevinst for spædbørn født med SMA type 1, som ellers sjældent når at fylde mere end to år. Spinraza kan have effekt for patienter med type 2 og 3.

Ved den svenske godkendelse sagde talsmanden for NT-rådet, Gerd Lärfars, overlæge i intern medicin, som traf beslutningen:

 ”Det er en meget dyrt lægemiddel. Vi må derfor sørge for, at de patienter, som får lægemidlet, er dem med det største behov, og som har mest effekt af det. Behandlingen skal også straks afbrydes, hvis den ikke har effekt.”

Tags: Medicinrådet, Spinraza, Biogen

Like eller del denne artikel