”For en alvorlig brystkræfttype som TNBC, hvor der mangler effektive behandlingsmuligheder, kan livsstilsinterventioner derfor måske være en vej til potentielt at forbedre en dårlig prognose,” siger Sixten Harborg. Fotograf: Linus Hagström

Nyt dansk studie: Overvægt forværrer en i forvejen dårlig kræftprognose

Den første litteraturgennemgang og metaanalyse af overvægt og trippel-negativ brystkræft (TNBC) viser, at der er en markant sammenhæng. Studiet viser at patienter med den alvorlige form for brystkræft, og som er overvægtige, har en dårligere prognose og 29 procent større sandsynlighed for at dø af sygdommen end normal-vægtige TNBC-patienter.

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

Det danske studie blev publiceret i npj Breast Cancer i september 2021.

Ifølge ph.d.- studerende ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, Sixten Harborg, der er førsteforfatter på studiet, peger resultaterne både på behov for mere viden om sammenhængen og på muligheder for at forbedre prognosen for en ellers meget aggressiv og svært behandlelig kræftform.

”Samtidig med, at flere og flere kvinder får brystkræft, stiger andelen af kvinder med overvægt desværre også,” siger han.

”For en alvorlig brystkræfttype som TNBC, hvor der mangler effektive behandlingsmuligheder, kan livsstilsinterventioner derfor måske være en vej til potentielt at forbedre en dårlig prognose,” siger Sixten Harborg.

Klar sammenhæng

Tidligere har et enkelt studie fundet sammenhæng mellem TNBC og svær overvægt. Men det er som nævnt første gang, forskerne undersøger sammenhængen mellem TNBC og såvel overvægt som svær overvægt. Analysen bygger på 13 internationale studier og omfatter i alt 8.499 patienter med TNBC med en gennemsnitlig opfølgningstid på 54,9 måneder.

Fordi denne type brystkræft ikke er så almindelig, er data sparsomme, og studiet inkluderer derfor også meget forskellige kulturelle populationer. Det indebærer en risiko for, at data afspejler bias som f.eks. social skævhed.

”Men selv når vi undersøger forskelle mellem populationer, er tallene robuste og viser en klar sammenhæng mellem overvægt og prognosen for TNBC ,” siger Sixten Harborg. 

Grobund for stigning i TNBC

På verdensplan diagnosticeres der hvert år 2,1 millioner kvinder med brystkræft. I Danmark drejer det sig om 5.000 kvinder årligt. Ca. 15 procent får den alvorlige undertype TNBC, som sammenlignet med hormonfølsom brystkræft ofte har et mere aggressivt forløb, spreder sig hurtigere og har en dårligere prognose. Fordi sygdommen hverken er følsom over for antihormon eller anti-HER2-behandling, er behandlingsmulighederne også begrænsede.

”Ikke mindst set i dette lys er det interessant, at 40 procent af verdens kvindelige befolkning har overvægt, mens 15 procent har svær overvægt, og at tallene stiger,” siger Sixten Harborg.

”Tidligere studier viser, at relativt flere brystkræftpatienter i denne gruppe har overvægt, og vores studie viser, at overvægt forringer prognosen. Det understreger behovet for mere forskning i sammenhængen mellem overvægt og TNBC”.

Behov for mere viden

Der kommer stadig flere studier, der viser, at overvægt generelt spiller en rolle for udvikling af og prognose for flere kræfttyper.

”I den hyppigste form for brystkræft har den accepterede forklaringsmodel for, hvorfor kvinder med svær overvægt har en dårligere prognose været, at der dannes mere østrogen i det perifere fedtvæv, hvilket kan fremme sygdommen,” siger Sixten Harborg.

”Men TNBC er netop karakteriseret ved ikke at have disse østrogenreceptorer. Flere studier af mikro-miljøet for en brystkræft kan hjælpe os med at forstå mere om sammenhængen mellem overvægt og TNBC, og netop fordi behandlingsmulighederne er så begrænsede, er der også behov for at undersøge, om man eventuelt kan forbedre prognosen ved at undersøge, hvilken rolle såkaldt dose-capping på grund af overvægt spiller og hvordan livsstilsinterventioner kan tænkes ind”.

Tags: overvægt

Like eller del denne artikel