Medicinrådets to formænd, Jørgen Schøler Kristensen (t.v.) og Steen Werner Hansen, har i et brev stilet til Danske Regioner ikke lagt fingrene imellem.

Medicinrådets formænd må trække surt brev tilbage

"Uhensigtsmæssig eller ligefrem ukontrolleret praksis". "En situation, der i bedste fald må betegnes som uholdbar, og som grænser til det uanstændige lægefagligt og etisk."

Medicinrådets to formænd, Steen Werner Hansen og Jørgen Schøler Kristensen, har i et brev stilet til Danske Regioner, skrevet på vegne af Medicinrådet, ikke lagt fingrene imellem. Brevet er skrevet i en så hård tone, at rådet nu trækker det tilbage.

Baggrunden for brevet er, at Medicinrådet vil have flere læger til at følge rådets anbefalinger og vejledninger, og rådet sendte derfor 2. november et brev til sundhedsdirektørkredsen i Danske Regioner for at få deres hjælp til at få det til at ske.

I brevet, som er adresseret til sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner, Erik Jylling, skriver Medicinrådets to formænd, Steen Werner Hansen og Jørgen Schøler Kristensen, på vegne af Medicinrådet, at de oplever uens praksis, hvor enkelte læger afviger fra standardbehandling, og de beder om, at sundhedsdirektørkredsen tager problemet til behandling og kommer med fælles retningslinjer, der kan ”eliminere” problemet.

Efter Medicinrådets møde onsdag har sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner, Erik Jylling, imidlertid fået en meddelelse om, at brevet foreløbig er trukket tilbage.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Steen Werner Hansen eller Jørgen Schøler Kristensen, men ifølge medlem af Medicinrådet på vegne af patienterne, direktør i Kræftens Bekæmpelse, Leif Vestergaard Pedersen, blev brevet diskuteret på rådsmødet, og det blev besluttet at trække brevet tilbage for at skrive et nyt, fordi det første brev indeholder formuleringer ”der desværre kan misforstås”.

Leif Vestergaard Pedersen nævner ikke specifikke formuleringer, men i brevet står der blandt andet:

"På trods af klare både statslige og regionale tilkendegivelser af, at der skal være tale om ensartet ibrugtagning af lægemidler på tværs af hele landet, oplever vi, at der flere steder foregår en uhensigtsmæssig eller ligefrem ukontrolleret praksis, hvor enkelte lægers ordination i væsentligt omfang afviger fra det, der på baggrund af en faglig vurdering anbefales som standardbehandling, uden at der kan ses at være nogen entydighed i beslutningsgrundlaget eller baggrunden for dette. Denne adfærd i kombination med patienternes frie sygehusvalg skaber en situation, der i bedste fald må betegnes som uholdbar, og som grænser til det uanstændige lægefagligt og etisk."

”Der er nogle formuleringer, som kan læses meget voldsomt, og det er bedre, at de bliver præciseret. Man kan misforstå det sådan, at Medicinrådet har diskuteret konkrete sager, og det har vi ikke. Diskussionen handler om, at vi meget gerne vil løse opgaven med at sikre ensartet medicinering henover landet med plads til den variation, som nødvendigvis må følge af Folketingets syvende princip og af, at der skal være plads til lægelige skøn, men sådan som det fremstår i brevet, kan det misforstås, og min opfattelse er, at vi aftalte, at man vil sende et nyt mere præcist brev,” siger Leif Vestergaard Pedersen.

Tags: Medinrådet, Leif Vestergaard Pedersen

Like eller del denne artikel