”Vi vil gerne kunne angribe udredningen fra flere sider selv og følge vores patienter i langt højere grad. Der er jo tale om patienter, som i sjældne tilfælde kan have kræft, og hvor tiden kan være dyrebar,” siger Mireille Lacroix, praktiserende læge og næstformand i PLO.

PLO og Kræftens Bekæmpelse: ”Praktiserende læger mangler redskaber til at opspore"

Praktiserende læger mangler at kunne tilbyde deres patienter hurtig adgang til undersøgelser, der kan afkræfte eller underbygge, om en patient med vage symptomer har kræft eller ej, melder de Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Kræftens Bekæmpelse. I et nyt, fælles udspil vil de sikre mulighed for udredning på forskellige niveauer af patienter med diffuse kræftsymptomer.

Der er patienter, som hverken passer ind i et pakkeforløb for kræft eller diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom, der kan være kræft.

Omtrent halvdelen af kræftpatienter har i begyndelsen vage symptomer, når de opsøger deres egen læge. Der er sjældent tale om kræft, men risikoen er der dog, og her mangler praktiserende læger både redskaber til og muligheder for at udrede patienten hurtigt og effektivt, fortæller Mireille Lacroix, praktiserende læge og næstformand i PLO. 

”Vi vil gerne kunne angribe udredningen fra flere sider selv og følge vores patienter i langt højere grad. Der er jo tale om patienter, som i sjældne tilfælde kan have kræft, og hvor tiden kan være dyrebar,” siger Mireille Lacroix.

Hun fortsætter:

”Vi har ofte ikke lov til at henvise til relevante undersøgelser, men skal i stedet henvise til en speciallæge, som så kan henvise til de relevante undersøgelser. Begge dele kan have ventetid, og processen tager ofte måneder, mens patienten oplever at blive sendt frem og tilbage i systemet. Det er noget, vi oplever som læger, og som vi også hører fra vores patienter.” 

En ny rapport fra VIVE understøtter, at praktiserende læger mangler adgang til hurtige undersøgelser af de patienter, der i nogle tilfælde viser sig at have alvorlig sygdom som kræft. PLO og Kræftens Bekæmpelse håber, at problematikken nu bliver samlet op af politikerne, da det kræver politisk handling herfra. 

”Der kræver helt klart noget logistisk og noget økonomi til at løse problematikken, og derfor håber vi også, at politikerne får øjnene op for problemet,” siger hun. 

Løsningerne kræver politisk vilje

Ifølge Mireille Lacroix er løsningen ikke ligetil, men PLO og Kræftens Bekæmpelse har nogle bud på, hvor de største problemer findes i forhold til forbedre kræftdiagnostikken i Danmark, og hvordan der så skal sættes ind.   

Det største problem ligger i det såkaldte spor 3 eller ben 3, hvor patienterne har vage og diffuse symptomer på sygdom, som i sjældne tilfælde kan vise sig at være kræft. Cirka 50 procent af patienter med kræft falder ind i denne kategori, når de kontakter deres læge første gang.

Derudover er der forskellige kriterier for henvisning til udredning for alvorlig sygdom på Diagnostisk Centre på tværs af landet, hvilket kan bevirke, at praktiserende læger i nogle tilfælde får afvist deres henvisning, fordi den ikke opfylder kriterierne. 

Til at begynde med kræver det dog mere viden og en plan for, hvordan problematikken løses bedst, fastslår organisationerne.

PLO og Kræftens Bekæmpelse anbefaler i deres udmelding:

  • At der udarbejdes en ny struktureret plan for det diagnostiske forløb, Den trebenede strategi, med henblik på at forbedre og udvikle diagnostikken til gavn for patientens forløb fra symptom til diagnose.
  • At den praktiserende læge har bedre mulighed for at henvise direkte til hurtige diagnostiske undersøgelser, hvor der er mistanke om kræft eller anden alvorlig sygdom.
  • At ansvar og rollefordeling mellem sektorer samt henvisningsmuligheder fastlægges efter nationale principper, så man undgår geografisk ulighed i sundhed og fremmer sikker vej- ledning og efteruddannelse.
  • At der etableres et nationalt forsknings- og kompetencecenter for primær diagnostik i regi af forskningsenhederne for almen praksis med henblik på at sikre en integration af viden, efter- uddannelse og organisering. 

”Det har været vigtigt for os at påpege de her strukturelle problemer, så vi kan få dem debatteret og belyst og forhåbentligt også begynde at finde en løsning herpå. Vi vil gerne gøre mere for vores patienter, men det er svært, når rammerne ikke er til det,” siger Mireille Lacroix.

Tags: Kræft

Like eller del denne artikel