”Det interessante er, at undersøgelsen har sat tal på, hvad overvægtige koster - både i direkte udgifter i sundhedsvæsenet, men også indirekte i form af pension og overførselsindkomster,” siger Sten Madsbad,

Dansk undersøgelse kortlægger store omkostninger ved fedme

Den første danske undersøgelse af sin art kortlægger, hvad fedme koster samfundsøkonomien ved at følge over en halv mio. mennesker i et interval over 16 år. Professor efterlyser mere forebyggelse.

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

”Det interessante er, at undersøgelsen har sat tal på, hvad overvægtige koster - både i direkte udgifter i sundhedsvæsenet, men også indirekte i form af pension og overførselsindkomster.”

Sådan siger Sten Madsbad, professor og overlæge på endokrinologisk afdeling på Hvidovre Hospital og en af forskerne bag en omfattende dansk undersøgelse.

Årligt koster de normalvægtige i snit systemet 20.086 kroner årligt, mens en overvægtig koster 41.087 kroner årligt. De overvægtige er dermed 105 procent dyrere i snit.

Undersøgelsen opdeler desuden de overvægtige i vægtgrupper. Og de mest overvægtige er klart de dyreste for samfundet. De er således, ifølge undersøgelsen, 133 procent dyrere end normalgruppen, mens de overvægtige som samlet gruppe som før skrevet er 105 procent dyrere. Ganske interessant kommer hele 90 procent af udgifterne til overvægtige fra afledte sygdomme.

Som gruppe tjener de overvægtige desuden 19 procent mindre end kontrolgruppen, og de får 31 procent højere overførselsomkostninger.

Enorm undersøgelse

I undersøgelsen har forskerne trukket hele 105.186 overvægtige ud fra Landspatientregisteret i perioden fra 2002 til 2018. Altså patienter, som har fået diagnosen overvægt i forbindelse med kontakt til et hospital. Som sammenligningsgrundlag, eller kontrolgruppe, har man i Det Centrale Personregister fundet 524.255 personer, som er matchet i relation til køn, fødselsår, bopælsområde og uddannelse.

Således får man et billede på overvægtens økonomiske pris, men undersøgelsen har også sine begrænsninger, erkender Sten Madsbad.

”Et problem ved denne type undersøgelse er, at mange overvægtige personer ikke får diagnosen overvægt, men blot f.eks. type 2 diabetes eller hjerte-kar-sygdom ved kontakt med sundhedssystemet. Det forklarer, at ’kun’ 105.186 personer er diagnosticeret som overvægtige,” siger Sten Madsbad med henvisning til den udbredte overvægt i samfundet.

”Undersøgelsen siger derfor ikke noget om totalproblemet med overvægt, men den siger noget om, at matcher man de registrerede overvægtige med 500.000 andre personer, så får man de her tal ud af det. Det reelle økonomiske problem er imidlertid meget større for samfundet,” fastslår han.

Burde bruge penge på forebyggelse

​Sten Madsbad er en af landets ledende forskere på området og forsker primært indenfor diabetes og fedme i sit daglige virke. I den forbindelse finder han det bemærkelsesværdigt, at man stort set ingen penge har brugt på farmakologisk behandling af overvægt for at få folk til at tabe sig. Han peger på nogle parametre, man kan benytte sig af, når man skal vurdere, hvor slem en overvægt er:

”En tommelfingerregel ift. risikoen ved at være overvægtig er simpelthen at se på personen. Nogle mennesker er jo meget spinkle, mens andre er naturligt meget muskuløse og dermed tungere. Hvis man er overvægtig, handler det meget om, hvor fedmen sidder. Hvis det sidder på maven, ved vi f.eks., at det er en risikofaktor for udvikling af hjerte-kar-sygdom og type 2-diabetes,” siger professoren og anslår, at omkring 20 procent af alle cancertilfælde kan tillægges overvægt, ligesom f.eks. søvnapnø kan relateres til fedme.

”Dertil kommer alle de overvægtige personer, som får slidgigt i hofter og knæ mv. Fedme er således en meget stor udgiftspost for sundhedsvæsenet på grund af de mange og alvorlige følgesygdomme. Og samtidig reducerer det levealderen og livskvaliteten. Hvis vi alle sammen var normalvægtige, ville kun få personer have type 2-diabetes i Danmark, og vi har aktuelt omkring 270.000 med type-2 diabetes,” påpeger Sten Madsbad.

Professoren understreger, at antallet af komplikationerne med overvægten i høj grad øges med alderen.

”Det er et problem, der løbende forværres for den enkelte.”

 

 

 

Tags: overvægt

Like eller del denne artikel