Sundhedsstyrelsen: Læger kan overveje astmapræparat til ikke-indlagte patienter med covid-19

Rationel Farmakoterapi (IRF), der hører under Sundhedsstyrelsen, vurderer, at læger kan overveje at give covid-patienter, som ikke er indlagte, astmapræparatet budesonid inhalation.

Patienterne kan prøve behandlingen, hvis de er generet i væsentlig grad af symptomerne.

Budesonid er et glucocorticoid, der ved inhalation hæmmer betændelsestilstanden i lungerne forårsaget af coronavirus. Behandling i to uger forkorter varigheden af covid-19, men det er usikkert om behandlingen giver lavere risiko for indlæggelse eller død, skriver IRF.

”Vi mener de gavnlige effekter opvejer ulemperne for de patienter, som er plaget af symptomer. Der er tale om en billig behandling, derfor mener vi behandlingen kan overvejes,” siger Simon Tarp fra IRF i Sundhedsstyrelsen.

Behandlingen kan give bivirkninger som mundsvamp og hoste, men de ophører, når behandlingen afsluttes. 

 

Relateret artikel

Tags: corona

Like eller del denne artikel