Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Blixt truer Heunicke med mistillidsvotum i sagen om sygdommen ME

Folketingets beslutning fra 2019 (V82)  om at ændre lægers diagnosticering og behandling af myalgisk encephalopati (ME), blandt andet ved at trække sygdommen ud af Sundhedstyrelsens vejledninger for funktionelle lidelser, har ikke skabt politisk ro om sygdommen.

Vedtagelsen er ikke ført ud i livet, og Liselott Blixt (DF) truer nu sundhedsminister Magnus Heunicke (Soc.) med et mistillidsvotum, og ministeren advarer omvendt politikere mod fjernstyring af et lægefagligt område som ME. Nogle steder bruges betegnelsen CFS eller Kronisk Træthedssyndrom i stedet for eller sammen med betegnelsen ME.

Det var et enigt Folketing, der i marts for godt to år siden vedtog, at kronisk træthedssyndrom/myalgisk encephalopati (ME) skulle adskilles fra funktionelle lidelser. Baggrunden for beslutningen var, at indsatsen overfor ME efter politikernes opfattelse var mangelfuld og utilstrækkelig, og at patienterne oplevede behandlingen som stigmatiserende. Folketinget vedtog, at Sundhedsstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen fremover i deres kodepraksis skulle adskille ME og CFS fra samlebetegnelsen funktioneller lidelser og anerkende WHO’s diagnoseklassifikation, hvori diagnosen ME indgår som en selvstændig diagnose - og så i øvrigt indhente viden fra andre lande og herefter igangsætte behandlinger af ME.

Efter at Sundhedsminister Magnus Heunicke for nylig var indkaldt til et åbent samråd om behandlingen af ME af Folketingets samlede sundhedsudvalg, er medlem af sundhedsudvalget for Dansk Folkeparti Liselott Blixt imidlertid kritisk.

”Regeringen har ikke overholdt noget af det endnu, for intet er reelt forandret her to år senere," siger Liselott Blixt.

Det nylige samråd var en opfølgning på et lukket samråd i marts samt et lukket ekspertmøde om ME i Sundhedsudvalget, som kom i stand, efter at ME-foreningen 1. marts sendte en klage til sundhedsudvalget over manglende gennemførelse af vedtagelserne fra 2019. På det åbne samråd  i april blev sundhedsministeren bedt om at redegøre for planerne for en fyldestgørende implementering af den fælles aftale.  

Formand for Sundhedsudvalget, Jane Heitman, kalder striben af forårsmøder atypisk:

”Men Sundhedsudvalget ønsker at sikre, at regeringen lever op til V82-aftalen, som vi alle stod bag. Udvalget skulle også have været i Stockholm og tale med svenske eksperter. Men det har corona forhindret. Der er stillet yderligere skriftlige spørgsmål efter det seneste samråd her, så nu må vi lige afvente, hvad der sker.”

I ME-foreningens klage, som igen har sat brand i sagen, giver foreningen blandt andet udtryk for, at Sundhedsstyrelsen på centrale punkter har mis-citeret svenske og norske retningslinjer i forhold til diagnostik og behandlingsmuligheder. ME-ekspert og børneneurolog Kristian Sommerfelt fra Haukeland Universitetshospital i Bergen påpeger blandt andet, at Sundsministeriet og Sundhedsstyrelsen i praksis fastholder ME/CFS kronisk træthedssyndrom (G93.3) som en funktionel lidelse stik imod Folketingets beslutning, og at dette fortsat har store negative konsekvenser for patienterne, som reelt ikke behandles anderledes i deres møder med sundhedsvæsnet, end de gjorde for to år siden inden vedtagelsen af V82.

Liselott Blixt genkender kritikken fra sine kontakter, der lider af ME, fortæller hun.

”Det er utroligt trist for disse patienter, hvoraf mange jo kun har adgang til behandling, hvis de selv har råd til at betale for det. Og jeg forstår ikke ministeren, for denne gang spurgte vi ham jo direkte, om han vil implementere den aftale, som Folketinget har indgået. Det sagde han ja til, samtidigt med at patienterne fortsat skal behandles som funktionelle med kognitiv terapi og fysiske øvelser, som de ikke kan tåle, og som man derfor ikke mere anbefaler i for eksempel Norge og Sverige. Patienterne har ikke fået bedre adgang til specialiseret relevant behandling, og ministeren lader sundhedsstyrelsen slippe afsted med ikke at anvende WHO’s diagnoseklassifikationssystem,” siger Liselott Blixt,

Sundhedsministeren sagde på det åbne samråd, at der er nye vejledninger på vej for behandling af ME, og dem afventer Liselott Blixt, men hun er klar til at tage sagen videre, hvis vejledningerne og behandlingen ikke kommer til at afspejle Folketingets beslutning.

"Hvis de ikke er i overensstemmelse med V82-aftalen, vil jeg tage initiativ til, at han får et mistillidsvotum, for sundhedsministeren kan ikke både op til flere gange sige, at han vil overholde aftalen og så samtidigt lyve for os ved ikke gøre det i praksis, sådan som det kunne tyde på i det åbne samråd.”

Af Sundhedsudvalgets seneste samråd, som ligger tilgængeligt på Folketingets hjemmeside, fremgår det, at Magnus Heunicke er enig med sundhedsudvalget i, at ME- patienter skal have bedre vilkår:

”Vi skal leve op til de seks punkter i aftalen, men det er ikke nok. Der er et stort arbejde foran os, for vi har ikke én behandling, der virker. Havde vi havde det,  havde den nok været indført for længst,” siger Heunicke, der dog også bruger mødet og et spørgsmål om den manglende implementering af WHO’s diagnoseklassifikationssystem til at rejse et rødt flag overfor politisk indblanding i specifikt sundhedsfaglige anliggender:

”Jeg vil advare mod, at politikere forsøger at fjernstyre sundhedsmæssige forhold omkring ME, hvor der ovenikøbet er stor faglig uenighed og mangel på evidens. Ministeriet vil ikke gå ind i, hvilke koder der nu engang er de rigtige, for vi spiller ikke læger," fastslår sundhedsministeren.

Del artikler