Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har svaret sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, Liselott Blixt, men Blixt er ikke synderligt tilfreds med svaret.

Ministeren til Liselott Blixt: Kræftpatienter har ikke krav på kontrol

Sagen om 39-årige Inger Kjeldgaard, som fik nej fra kræftlæger til at få kontrolleret sin brystkræft, fordi hun ikke ønskede at diskutere og tage imod den kemobehandling, som de tilbød, ruller videre i Folketinget.

I slutningen af november spurgte sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, Liselott Blixt, i et såkaldt paragraf 20-spørgsmål sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) om hendes holdning til, at kræftpatienter, der ikke ønsker den traditionelle behandling, ikke følges mere af hospitalet.

Ellen Trane Nørby har nu svaret hende.

”Det er i behandlingen af kræft op til den konkrete sundhedsperson at foretage en faglig vurdering – bl.a. ud fra de vejledende retningslinjer i kræftpakkerne - af, hvilken behandling den pågældende patient skal tilbydes. Dette bør dog altid ske i god dialog med patienten, men man har som patient ikke krav på at modtage en bestemt behandling eller et bestemt tilbud,” skriver ministeren i sit svar.

Hun henviser derudover til, at der er afsat i alt 22 mio. kr. til såkaldte beslutningsstøtteværktøjer, som skal være med til at understøtte den fælles beslutningstagning mellem kræftpatienter og læger.

”Der skal blandt andet udvikles nye beslutningsstøtteværktøjer for brystkræft om valget mellem tilvalg og fravalg af adjuverende behandling.,” skriver hun. Adjuverende behandling er ofte medicinsk behandling og kan gives for at forebygge, at kræftsygdomme udvikler sig og vender tilbage.

”Det primære formål med opfølgning eller opfølgende kontrolbesøg er at vurdere kræftbehandlingens effekt og bivirkninger. Det er dog sådan, at det i pakkeforløbet for brystkræft anbefales, at kvinden efter kræftbehandling tilbydes deltagelse i et mammografiprogram, da formålet med mammografi er at opspore ny eller forværret sygdom. Scanninger herudover beror på en konkret lægefaglig vurdering af patienten og sygdomsforløbet,” skriver Ellen Trane Nørby.

Liselott Blixt er ikke tilfreds med svaret. Hun mener, at patienter, som ikke ønsker den almene behandling, bør scannes på samme måde som patienter i behandling. 

Hun vil derfor igen tale med ministeren om sagen.

”Hvis ikke vi kan nå en fælles konklusion, så vil jeg forhøre mig hos sundhedsordførerne fra de andre partier. Får vi et flertal for at få ændret proceduren, så alle kræftpatienter kan tilbydes kontrol, selv om de ikke ønsker at diskutere eller modtage behandling, så skal ministeren lytte til det og sætte handling bag”, siger Liselott Blixt.

 

Læs mere:

Tags: Liselott Blixt, Ellen Trane Nørby, brystkræft, Inger Kjeldgaard, kræftkontrol

Like eller del denne artikel