”Det er jo en øjenåbner for mange, at 60 procent af den europæiske befolkning over 18 år har eller er i gang med at udvikle svær overvægt,” siger Pernille Weiss. Foto: Rasmus Degnbol

EU sætter fokus på fedme som en kronisk sygdom

Med den dansk EU-parlamentariker Pernille Weiss (Kons.) i formandsstolen sætter en ny uformel gruppe af parlamentarikere nu fokus på fedme som en kronisk sygdom og som en udfordring, der går på tværs af europæiske landegrænser.

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

Gruppen, der blev lanceret tirsdag, har foruden den konservative EPP-gruppe, som Pernille Weiss tilhører, også repræsentation fra de andre store grupper i EU-parlamentet: Socialdemokraterne, De Liberale og De Grønne, og gruppen får EASO (The European Association for the Study of Obesity) som sekretariat.

”Fedme er en kronisk, tilbagevendende sygdom, og med etableringen af denne gruppe ønsker vi at skabe større opmærksomhed om en udvikling, der er en kæmpe udfordring i alle europæiske lande,” siger Pernille Weiss.

”Vi vil løfte problemstillingen, så den prioriteres i EU, som vi i dag prioriterer f.eks. kræft og diabetes.”

Fælles fodslaw

initiativet er ifølge Pernille Weiss også et skridt på vejen i en fælles agenda om at gøre Europa mere robust og modstandsdygtig generelt og ikke mindst i forhold til fremtidige pandemier som covid-19.

”Det er jo en øjenåbner for mange, at 60 procent af den europæiske befolkning over 18 år har eller er i gang med at udvikle svær overvægt,” siger hun.

”Det er en voldsom udfordring i alle medlemslande. Og konsekvenserne er store både helbredsmæssigt, menneskeligt og økonomisk. Omkostningerne i forbindelse med svær overvægt svarer til syv procent af bruttonationalproduktet. Holdninger og indsatser er forskellige fra land til land, og der er brug for nye, fælles toner, fodslaw og en samlet indsats."

Politisk signal

Etableringen af gruppen er et politisk signal om, at svær overvægt er et samfundsproblem, som vokser, mens de løsninger, man hidtil har benyttet sig af, ikke ser ud til at virke.

”Vi har indtil videre behandlet symptomer og mødt årsager med forebyggelse, gode råd og one size fits them all. Det dur ikke,” siger Pernille Weiss.

”Vi må anerkende, at der er en tale om en sygdom, som den enkelte borger ikke kan løse ved at spise mindre og bevæge sig mere. Vi taler meget om, at patienten skal i centrum, men intet menneske er en ø, og vi glemmer, at den enkelte er del af en familie og en arbejdsplads. Svær overvægt er ikke den enkeltes eget problem, men et fælles ansvar, og vi vil også arbejde med at fjerne berøringsangsten og skabe en mere virksom balance mellem forebyggelse og behandling,” siger hun.

Erfaringsudveksling

Første opgave for den nye fedme-gruppe er at påvirke til prioritering og promovering af nationale indsatser på ministerrådsniveau, og nationale handleplaner er blandt ønskescenarierne.

”Vi skal arbejde på at udbrede viden og skabe en fælles EU-definition af overvægt som en kronisk sygdom. Lige nu står vi overfor at forhandle pharmastrategi, og vi skal også udnytte vores eksportmuligheder i forhold til at bidrage til løsningen af udfordringerne med svær overvægt.” siger Pernille Weiss.

Helt konkret sender gruppen nu breve til alle EU´s sundhedsministre og EU-institutioner med en opfordring om at prioritere problemstillingen. Et pilotpjekt er også i støbeskeen og er sendt til STOA (Science and Technology Options Assessment). Projektet skal blandt andet belyse sammenhænge mellem svær overvægt og sundhedssystemer i de forskellige lande.

”Vi er meget forskellige, og der er brug for at kortlægge, hvordan man griber problemet an i de forskellige lande, så vi kan lære af, støtte hinanden og udveksle erfaringerne om de gode resultater,” siger Pernille Weiss.

”Der er brug for viden og forskning, og et andet mål er også at opbygge en fælles europæisk sundhedsdatabase med fokus på overvægt.”

 

Tags: overvægt

Like eller del denne artikel