”Selv uden genåbning vil udviklingen af virusvariant B.1.1.7 og åbningen af 0.-4. klasse føre til let stigende smittetal og nyindlæggelser i midten af april, ” siger læge Camilla Holten Møller fra ekspertgruppen.

Selv hvis vi ikke åbner op, vil smitten og antal indlæggelser stige

Men en snarlig genåbning for øje, er det slut med regeringens forsigtighedsprincip, for selv uden genåbning vil smitten og indlæggelserne stige i løbet af den kommende tid. Og de indlagte vil sandsynligvis blive yngre.

Årsagen hedder varianten B.1.1.7, som 57 procent af alle nysmittede i Danmark nu har. Varianten er 55 procent mere smitsom, vurderer myndighederne, og ikke nok med det: Den kan også være betydelig mere dødelighed og give flere indlæggelser end den gammelkendte variant. Det viser et notat fra Statens Serum Institut.

I værste fald kan B.1.1.7 i sig selv give op til 2.000-5.500 daglige smittede i maj, selv med de nuværende restriktioner, viser en prognose i ekspertgruppens beregninger, som blev offentliggjort i går. I værste fald kan det også betyde over 250 nye indlagte hver dag i maj. Der er dog så store usikkerheder, specielt henne i april og maj, at tallene skal tages med mere et gran salt. For alt efter, hvordan det går, så kan situationen måske ikke være så meget værre end i dag. Nogle usikkerhederne går en eventuel effekt af, at det er forår og på eventuelle ændringer i vaccineleverancer og mulige ændringer i befolkningens adfærd, som der ikke er taget højde for.

Tæt på topniveau for indlagte

Danmark kan efter al sandsynlighed se frem til en genåbning, som vil åbne butikker, udendørs kultur- og idræt og lade afgangselever visse steder i landet komme tilbage i skole, og disse lempelser er beregnet til at give 870 indlagte i april. Vel at mærke på et tidspunkt, hvor de ældste og svageste er vaccinerede, og man derfor må formode, at de kommende indlagte vil være yngre. Da antallet af indlagte var højest 4. januar, var 964 var indlagt.

Selv hvis man ikke åbner yderligere, vil udviklingen i virusvariant B.1.1.7 og åbningen af 0.-4. klasse føre til let stigende smittetal og antal nyindlæggelser i midten af april. 

Ekspertgruppens beregninger er foretaget i en såkaldt populationsmodel (SEIR model). Den tager højde for såvel udrulningen af vaccinerne fra Pfizer BioNTech, Moderna og AstraZeneca samt for udviklingen i den mere smitsomme virusvariant B.1.1.7.

Ekspertgruppen har hele vejen regnet med et såkaldt scenarie 0, hvor man ikke åbner yderligere. Og hvor lærerne testes to gange om ugen med en antigentest.

”Selv uden genåbning vil udviklingen af virusvariant B.1.1.7 og åbningen af 0.-4. klasse føre til let stigende smittetal og nyindlæggelser i midten af april, ” siger læge Camilla Holten Møller fra ekspertgruppen.

Hvis man ud over det åbner samtlige afgangsklasser, vil det ifølge gruppens beregninger føre til markant stigende smittetal og antal nyindlæggelser i midten af april.

I rapporten indgår også scenarier for 50 procent fremmøde i afgangsklasserne i grundskolerne og på ungdoms- og voksenuddannelserne, samt en smittereducerende effekt ved gentagen antigentest på henholdsvis 25 procent og 50 procent.

”Vi kan se, at der er en betydelig smittereducerende effekt, når fremmødet reduceres til 50 procent, fordi der er mindre kontakt mellem eleverne. I scenariet hvor vi har regnet på 50 procent fremmøde blandt afgangselever, ser vi også, at smittetallene stiger, men det vil ikke overstige det niveau, vi havde i slutningen af december,” siger Camilla Holten Møller. Hun fortsætter:

”Effekten ved løbende brug af antigentest er mere usikker. Derfor har vi regnet på forskellige følsomhedsscenarier, der viser, hvordan effekten af antigentest kan påvirke smitteudviklingen.”

Rapporten viser desuden, at lempelser i restriktionerne for udvalgsvarebutikker samt udendørs idræt og kulturaktiviteter kun har begrænset effekt for udviklingen i smittetallene og antallet af nyindlæggelser frem mod midten af april i forhold til den aktuelle åbning for skolebørn fra 0.-4. klasse.

Åbnes udvalgsvarebutikkerne vil det føre til en stigning på omkring 20 procent. Og lempes restriktionerne for udendørs idræt og kulturaktiviteter vil det føre til stigninger på omkring 0-2 procent.

 

 

Like eller del denne artikel