Notat: Sandsynligt at B.1.1.7 er forbundet med en øget risiko for indlæggelse og død

På baggrund af nye erfaringer med mutationen B.1.1.7 i Storbritannien, kommer Statens Serum Institut nu med en bekymrende advarsel. Ikke alene er den britiske variant B.1.1.7 mere smitsom end den coronavirus, som har præget verden i 2020, den er også farligere.

Statens Serum Institut har udarbejdet notatet om dødelighed af B.1.1.7 på baggrund af en skrivelse fra en særlig britisk virusgruppe NERVTAG (New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group), der rådgiver de britiske sundhedsmyndigheder.

Public Health England offentliggjorde skrivelsen fra NERVTAG 11. februar, og den opsummerer resultater fra 10 forskellige analyser fra forskellige forskergrupper og på forskellige datasæt i Storbritannien. Hovedkonklusionen i NERVTAG-skrivelsen er, at det er sandsynligt, at infektion med B.1.1.7 er forbundet med en øget risiko for hospitalsindlæggelse og død i forhold til andre varianter.

Et af de mest alarmerende fund kommer fra Public Health England, som vurderer B117 til at have en øget dødelighed på 65 pct. i forhold til de kendte varianter. Også hos tre andre forskningsgrupper finder man øget dødelighed på hhv. 36, 70 og 71 procent. Der er dog også forskningsprojekter, som ikke finder øget dødelighed som følge af infektion med B.1.1.7.

Den britiske variant sætter sig i følge den engelske rapport også i form af flere indlæggelser - her vurderer Public Health Skotland, at den særlige variant kan betyde 63 pct. flere indlæggelser end de virusformer, vi har kendt et års tid. Andre forskningsgrupper finder, a B.1.1.7 kan betyde ca. 40 procent flere indlæggelser, og to studier finder ikke en øget risiko.

Statens Serum Institut finder det vanskeligt at afdække studiernes kvalitet og mulige bias, da kun ét af studierne er offentliggjort. Nogle af analyserne er baseret på det samme datasæt og er derfor ikke uafhængige. Men Statens Serum Institut skriver afsluttende, at "konsekvenserne af en øget indlæggelsesrisiko for B.1.1.7 i forhold til andre varianter er, at belastningen på sundhedsvæsnet ved spredning med B.1.1.7 kan blive større end hidtil antaget. Der bør tages hensyn til den øgede indlæggelsesrisiko i matematiske modeller og ved planlægning af sygehuskapacitet i de kommende måneder."

Der er ikke mistanke til nedsat effekt af vacciner over for B.1.1.7, og derfor forventes udrulning af vaccinationsprogrammet også at kunne forebygge alvorlig sygdom som følge af B.1.1.7.

Statens Serum Institut er selv i gang med at analysere indlæggelsesrisikoen blandt personer, der har fået påvist B.1.1.7 i forhold til andre varianter ud fra danske data. Rapporten vil blive offentliggjort snarest.

Tags: corona

Like eller del denne artikel