Fra venstre Henrik Gottlieb Hansen (Soc.) og Ib Bjerregaard (V).

Regionsråd i Fredberg-sag: Lavdosis CT skal kulegraves med særlig undersøgelse

En undersøgelse, foreslået af formændene i Region Midtjyllands hospitalsudvalg, skal afgøre, hvad der taler for og imod lavdosis CT som redskab til at finde lungekræft. Og forhåbentlig, én gang for alle, afklare, om lavdosis CT kan redde liv, hvis metoden bliver en del af kræftdiagnostikken i Danmark. 

Forslaget kommer efter et års intens debat mellem fagfolk, forskere og regionspolitikere. Dertil kommer, at Sundhedsstyrelsen har meldt ud, at der mangler dokumentation for styrker og svagheder ved at bruge lavdosis CT i udredningen af lungekræft, hvis man ønsker at tilbyde det systematisk, sådan som det skete i Diagnostisk Center, Silkeborg, under Ulrich Fredbergs ledelse. Det indgik som en del af begrundelsen for, at han blev fyret i foråret 2020.

Af den grund foreslår Henrik Gottlieb Hansen (Soc.) og Ib Bjerregaard (V), henholdsvis formand og næstformand i regionsrådets hospitalsudvalg, at der investeres i en medicinsk teknologivurdering – forkortet MTV - af brugen af lavdosis CT-skanning som undersøgelse af brystkasse, lunger og den øvre del af maven.

”Der mangler stadig noget klarhed, og selv om det nok vil koste nogle penge at få dokumenteret effekten og kvaliteten af lavdosis CT-skanninger, så mener vi, at det ikke mindst for patienternes skyld er værd at bruge den million kroner, som angiveligt er prisen. Det er jo i virkeligheden småpenge, når man tager i betragtning, hvor mange penge der ellers bruges i disse tider,” siger Ib Bjerregaard til Amtsavisen. 

Både han og Henrik Gottlieb Hansen oplyser, ifølge Amtsavisen, at de har fuld opbakning fra deres respektive partigrupper i regionsrådet.

Praktiserende lægers selskab har tidligere efterlyst MTV

En MTV er et analyseværktøj, som Sundhedsstyrelsen blandt andre bruger til at vurdere det faglige argument for et bestemt tiltag. Og det mangler altså på området.

Næstformand i Dansk Selskab for Almen Medicin, Bolette Friderichsen, har efterlyst en MTV på et møde med Sundhedsstyrelsen og en række andre parter, har hun tidligere fortalt til Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Det er blevet bekræftet af andre, der var til stede på mødet. Men Sundhedsstyrelsen afslog at stå for en MTV på grund af omkostningerne, der på mødet efter sigende blev anslået til at koste omkring en million kroner. 

”Det overraskede mig, at en million kroner kunne spænde ben for sådan en undersøgelse, må jeg sige. Det er småpenge i lyset af de liv og de mange millioner, det koster sundhedsvæsenet at opdage lungekræft så sent, som vi gør lige nu. Meget tyder på, at lavdosis CT-scanning som et supplerende udredningsværktøj vil kunne gøre en forskel,” sagde Bolette Friderichsen i december og fortalte, at hun som privatpraktiserende læge jævnligt mangler en mere følsom undersøgelsesmetode end røntgenundersøgelse til udelukke lungekræft, men hvor mistanken ikke er stor nok til at kvalificere en fulddosis CT, der er mere kræftfremkaldende end lavdosis CT.  

Frede Olesen, professor i almen medicin ved Aarhus Universitet, har foreslået overfor Region Midtjylland, hvor Diagnostisk Center i Silkeborg hører under, at man laver en MTV for at få afklaret og dokumenteret fordele og ulemper, fortalte han i samme ombæring til Sundhedspolitisk Tidsskrift. 

Frede Olesen har selv for mange år siden siddet i Sundhedsstyrelsens udvalg for Medicinsk Teknologivurdering og har siddet i et rådgivningspanel for Regionshospitalet Silkeborg i forbindelse med ibrugtagning af lavdosis CT-scanning.   

Han er ikke i tvivl om, at der vil kunne laves en MTV, som understøtter brugen af lavdosis CT som diagnostisk værktøj fremfor at bruge røntgen, når lungekræft ikke er den primære mistænkte diagnose.  

Der mangler stadig klarhed om praksis

De to formænd fra hospitalsudvalget ønsker samtidig, at der skabes klarhed om, hvordan praksis skal være, når praktiserende læger henviser til forskellige former for billeddiagnostik af lungerne.

”Sundhedsstyrelsen lægger jo op til, at der i forbindelse med henvisning til den ene eller  anden form for billeddiagnostik er en dialog mellem den henvisende læge og sygehuset om, hvad der er mest hensigtsmæssigt i de enkelte tilfælde. Og åbenbart har det i hvert fald hidtil været meget forskelligt fra sygehus til sygehus, hvad praksis har været,” siger Henrik Gottlieb Hansen til Amtsavisen. 

Hospitalsudvalget holder møde i dag, mandag 11. januar, hvor de blandt andet vil diskutere muligheden for en MTV og betydningen af vejledningen udsendt Sundhedsstyrelsen i november 2020.

Tags: Fredberg-sagen

Like eller del denne artikel