Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Antidepressiv medicin gavner diabetes-patienter

Noget tyder på, at antidepressiv medicin har gavnlige effekter, der rækker udover behandlingen af selve depressionen. Således tyder foreløbige forskningsresultater på, at behandling med antidepressiv medicin kan bedre en sygdom som diabetes både hos patienter med og uden diagnosticeret depression.

Resultaterne er fra et ph.d.-projekt, som læge og forsker Christopher Rohde fra Aarhus Universitetshospital står bag. Det overordnede mål for hans projekt er at undersøge, om behandling med antidepressiver blandt personer med type 2-diabetes kan bedre udviklingen i forhold til fysiske følgesygdomme, smertetilstande samt i sidste ende overlevelse.

”Resultaterne tyder indtil videre på, at mange mennesker med diabetes vil have god gavn af at tage antidepressiv medicin, da det ser ud til, at det forbedrer deres almentilstand og mindsker symptomerne på diabetes. Det er et lovende resultat, og ganske anderledes end vi havde forventet det,” som han siger.

I projektet ser han på to grupper af patienter, som begge har udviklet diabetes 2. Den ene gruppe består af personer, som ud over behandling for diabetes får antidepressiv medicin, mens den anden kun er i diabetesbehandling. Og her viser de foreløbige resultater, at dem, der får psykofarmaka, er bedre til at passe deres type 2-diabetes end dem, der ikke får psykofarmaka.

Det gælder ift. at tage deres diabetesmedicin, ligesom de bliver bedre til at opnå gode lipid/fedt niveauer i blodet og lige så gode til at nå fornuftige blodsukkerniveauer.

”Det sidste er markant, da man jo havde forventet de ville være dårligere til det på grund af deres mulige depression. Forklaringen er formentlig, at mange mennesker med diabetes går rundt med en subklinisk depression, fordi diabetes jo er en alvorlig diagnose at få og ofte vil påvirke deres sindstilstand negativt. Og når de så får antidepressiv medicin, bedres deres humør, hvilket giver dem mere mod til at passe deres diabetes-behandling og energi til at motionere og leve sundere – hvilket igen giver et vægttab, som mindsker symptomerne på diabetes,” siger han.

Målet er at mindske risiko for hjertesygdom

Mere præcist vil Christoper Rohde og hans kolleger i deres forskning benytte sig af to store datasæt. Det ene består af et udtræk fra de unikke danske sundhedsregistre. Herfra får de data på ca. 350.000 danskere med type 2 diabetes samt deres forbrug af antidepressiv medicin. Ved hjælp af disse data kan de undersøge, om antidepressiv medicin beskytter mod udvikling af f.eks. hjertekarsygdom og blodpropper i hjernen, samt om det øger livslængden.

Det andet datasæt består af langt mere fintmaskede kliniske informationer (herunder taljemål, rygning, alkoholforbrug, motionsvaner, familiær historik, blodprøver og urinprøver) fra mere end 8600 danskere med type 2-diabetes.

”Ved at koble disse data til information om forbrug af antidepressiv medicin kan vi undersøge, hvordan medicinen påvirker eksempelvis livsstilen hos personer med type 2-diabetes samt om deres diabetesbehandling bliver mere stabil. Vi forventer, at resultaterne af projektet vil resultere i vigtig ny viden til glæde for patienter med type 2 diabetes,” siger Christopher Rohde.

Del artikler