Foto: Wikimedia Commons

Middel mod gigt og eksem er nødgodkendt til covid-behandling

Amerikanske læger, som behandler covid-19-patienter med remdesivir, kan nu kombinere med et middel mod leddegigt og atopisk eksem for at få patienterne til at få det bedre hurtigere.

De amerikanske sundhedsmyndigheder FDA har nødgodkendt Olumiant (med indholdsstoffet baricitinib) til covidpatienter, voksne og børn over to år, som er indlagt på hospitalet og har brug for ekstra ilt eller hjælp til at trække vejret. FDA understreger, at der er tale om en midlertidig nødgodkendelse, en såkaldt ”emergency use authorization”.

Olumiant produceres af Eli Lilly på licencs af Incyte, og det er et velkendt middel mod moderat til svær leddegigt. For nylig har det også fået EU-kommissionens godkendelse som middel mod atopisk eksem (tidligere kendt som børneeksem) hos voksne.

Baricitinib er en såkaldt JAK-hæmmer, som kan dæmpe inflammation ved at påvirke de signalveje, som fremmer inflammation. 

Som middel mod corona kan baricitinib hjælpe med at forhindre den kritiske cytokin-storm, hvor immunsystemet ikke alene angriber virusinficerede celler, men også ødelægger raske celler.

Nødgodkendelsen bygger blandt andet på resultater fra et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret klinisk forsøg, det såkaldte Adaptive COVID-19 Treatment Trial, ACTT-2. Det blev udført af NIAID, National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Forsøget er endnu ikke fagfællebedømt og publiceret.

Forsøget omfatter 1033 hospitalsindlagte moderat til svært syge covid-patienter, som blev delt i to grupper. Den ene fik remdesivir og baricitinib i kombination, og den anden gruppe fik placebo sammen med remdesivir. Forskerne fulgte de to grupper i 29 dage. Dem, der fik kombinationsbehandlingen, fik det bedre efter syv dage i snit, mens der gik otte dage for dem, der fik placebo og remdesivir.

Kombinationsbehandlingen viste også mindre risiko for, at patienterne måtte i respirator, eller at de døde. Sikkerhed og effekt af behandlingen mangler endnu at blive undersøgt nærmere.

Et tredje og et fjerde forsøg, ACTT-3 og ACTT-4, under NIAID er i øvrigt i gang. I ACTT-3 testes effekten af remdesivir i kombination med et andet stof: interferon beta-1a, et cytokin, som bl.a. bruges til behandling mod sklerose. Forsøget begyndte i august, og resultaterne ventes inden længe.

I ACTT- 4 deltager op til 1500 patienter fra 100 forskellige lokationer i USA og andre lande, som er indlagt med covid. Forsøget kører over de næste tre-fire måneder. Der er tale om et lodtrækningsforsøg, hvor halvdelen får remdesivir i kombination med det antiinflammatoriske stof dexamethason, og den anden halvdel får remdesivir sammen med baricitinib.

Tags: corona

Like eller del denne artikel