Fagforeninger: Holbæk Sygehus er på sammenbruddets rand

Situationen på Holbæk Sygehus er helt uholdbar, arbejdspresset er enormt. Sådan lyder nødråbet ifølge sn.dk fra en lang række faglige organisationer, der har medlemmer ansat på sygehuset.

De pointerer, at medarbejderne er dybt bekymrede for, at det øgede arbejdspres - forårsaget af sparekrav, ansættelsesstop og stop for brug af vikarer - kan komme til at gå ud over patienterne.

” Plejepersonalet er nu så presset, at løsningsforslagene bliver mere og mere kreative. Eksempelvis har ledelsen meldt ud, at serviceassistenterne også skal til at stå for observation og vejledning af patienter i forbindelse med kosten. Det indgår ikke i deres uddannelse! ,” siger afdelingsformand Sigurd Gormsen, FOA Sjælland, til sn.dk.

”Regionen er simpelthen nød til at finde de nødvendige midler. Det kan ikke vente til det nye år. Regionen skal og bør lytte, når vi fra flere faglige organisationer står sammen og råber vagt i gevær,” siger Helle Dirksen, formand for Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland.

Også HK Sjælland, Ergoterapeutforeningen Region Øst, Kost- og Ernæringsforbundet Region Sjælland, Jordemoderforeningen Sjællandskredsen, Socialpædagogerne Kreds Midtsjælland, Dansk Socialrådgiverforening Region Øst, Danske Fysioterapeuter Region Sjælland og Radiografrådet Sjælland bakker ifølge sn.dk op om protesterne.

Tags: Holbæk Sygehus, Sigurd Gormsen, Helle Dirksen

Like eller del denne artikel