”Det er svært at finde ekstra hænder i øjeblikket. Ikke kun i psykiatrien, men i hele sundhedsvæsenet på grund af bl.a. coronasituationen," siger Tina Ebler.

Corona giver massiv overbelægning i psykiatrien

Overbelægning på op til 120 procent har været dagligdag i psykiatrien i Region Midtjylland i dette efterår - som følge af covid-19.

”Vi begynder nu for alvor at mærke coronapandemiens indflydelse på vores patienter, hvor flere har holdt sig tilbage fra at søge hjælp på grund af bekymringer for coronasmitte. Vi oplever derfor i disse uger et øget behov for indlæggelse. Og det presser afdelingerne,” fortæller Tina Ebler, direktør i Psykiatrien i Region Midtjylland.

Belægningen svinger dagligt på de enkelte psykiatriske afdelinger men har i den seneste tid ligget på mellem 100–120 procent i gennemsnit. Og det er ifølge direktøren absolut ikke optimalt for hverken patienter eller medarbejdere. Hun understreger dog, at man hellere vil beholde patienterne og finde alternative løsninger end at sende dem hjem på grund af pladsmangel. Også selv om det hele bliver ekstra presset, fordi man samtidig skal forebygge coronasmitte og derfor har brug for mere plads, så patienterne ikke kommer for tæt på hinanden.

Forsøger flere løsninger

I Region Midtjylland har man tidligere på året besluttet permanent af at udvide antallet af senge i psykiatrien med 28. Men indtil da forsøger psykiatrien at finde ledige senge andre steder, man kan låne. Og som endnu en løsning på den pressede situation er der tilført ekstra penge til afdelingerne, så de kan ansætte flere medarbejdere.

”Det er svært at finde ekstra hænder i øjeblikket. Ikke kun i psykiatrien, men i hele sundhedsvæsenet på grund af bl.a. coronasituationen. Men vi arbejder på sagen – for eksempel ved, at flere faggrupper kan tænkes ind i løsningen. I hvert fald er det vigtigt, at vores medarbejdere oplever at få ekstra hænder til at løse opgaven,” siger Tina Ebler.

Som endnu en løsning har psykiatrien intensiveret kontakten med bl.a. kommunerne, så patienterne kan komme hjem hurtigst muligt, når de er klar til udskrivelse.

Tags: psykiatri, corona

Like eller del denne artikel