”Myndighederne står betydeligt bedre i Danmark end i vores nabolande,” siger Michael Bang Petersen.

Så mange danskere vil vaccineres mod covid-19

78 procent af den danske befolkning vil gerne vaccineres mod covid-19, hvis sundhedsmyndighederne opfordrer dem til det. Faktisk er Danmark et af de lande, hvor befolkningen er mest villig til at lade sig vaccinere.  

Det viser en ny analyse fra projektet HOPE, som følger befolkningens adfærd og holdninger under coronapandemien. Analysen bygger på repræsentative spørgeskemaundersøgelser i otte lande: Danmark, Sverige, Storbritannien, USA, Italien, Frankrig, Tyskland og Ungarn. I alt har 9.889 personer deltaget. Data er indhentet i perioden 13. september til 7. november i samarbejde med Epinion.

I Tyskland er det kun 63 procent, som gerne vil vaccineres. I Sverige er det 59 procent.

”Myndighederne står betydeligt bedre i Danmark end i vores nabolande,” siger Michael Bang Petersen, professor i statskundskab og leder af HOPE-projektet på Aarhus BSS, Aarhus Universitet.

”Effektive og sikre vacciner spiller en central rolle i bekæmpelsen af covid-19, men det er ikke nok, at vi får dem på lager. Myndighederne er også afhængige af, at borgerne vil stikkes, og vaccineskepsis er en reel udfordring i alle de lande, vi har kigget på,” siger Michael Bang Petersen.

Ifølge ham har sundhedsforskere tidligere anslået, at over 80 procent af en befolkning skal vaccineres for at sikre tilstrækkelig flokimmunitet.

Det giver flokimmuniteten svære vilkår i lande som Frankrig og USA. I Frankrig vil kun 52 procent gerne vaccineres, i USA er det 57 procent.

”Noget af det mest bekymrende, set fra myndighedernes perspektiv, er, at villigheden måske kan dale yderligere den kommende tid. Folks udmattelse over corona-situationen ser i sig selv ud til at drive modstand,” siger Michael Bang Petersen.

Sammen med tre kolleger har Michael Bang Petersen undersøgt, hvad der kendetegner vaccineskeptikere, og hvad der har betydning for, hvorvidt man vil takke ja eller nej til en vaccine. Og folk, der føler sig udmattet på grund af corona-situationen, er altså mere tilbøjelige til at være skeptiske.

”Paradokssalt nok ser der ud til at være en tendens til, at jo større behov, man føler for at vende tilbage til en normal tilværelse, jo mindre villig er man til selv at lade sig vaccinere. Og det er bemærkelsesværdigt, fordi det så kan vise sig, at villigheden vil falde, jo længere tid, der går,” siger Michael Bang Petersen.

Også tillid til sundhedsmyndighederne spiller en betydelig rolle for folks villighed til at lade sig vaccinere.

”Især dén faktor ser i høj grad ud til at kunne forklare de forskelle, vi ser på tværs af landene,” siger Michael Bang Petersen.

Danmark scorer i undersøgelsen højest på både vaccinationsvillighed og tillid til sundhedsmyndighederne.

 

 

Om undersøgelsen

  • HOPE-analysen bygger på repræsentative spørgeskemaundersøgelser i otte lande: Danmark, Sverige, Storbritannien, USA, Italien, Frankrig, Tyskland og Ungarn. I alt har 9889 personer deltaget. Data er indhentet i perioden 13. september til 7. november i samarbejde med Epinion.
  • Analysen er endnu ikke udgivet i et videnskabeligt tidsskrift og har derfor heller ikke endnu været igennem såkaldt fagfællebedømmelse; en proces hvor uafhængige fagfæller bedømmer forskningens videnskabelige kvalitet inden offentliggørelse.    
  • Analysen er imidlertid offentlig tilgængelig i sin helhed her: https://psyarxiv.com/8kn5f
  • Den er finansieret af Carlsbergfondet som led i HOPE-projektet, og den er lavet af Marie Fly Lindholt, Frederik Jørgensen, Alexander Bor og Michael Bang Petersen.

Tags: corona

Like eller del denne artikel