Julen bliver præget af restriktioner

Julen vil blive præget af restriktioner mange steder i landet. På et pressemøde tirsdag eftermiddag fortæller sundhedsminister Magnus Heunicke (Soc.) om de nye restriktioner - i hele landet, men primært i hovedstadsområdet, efter at smitten er steget i området. 200.000 unge i hovedstadskommunerne skal testes før jul.

Kommunerne, som får skærpede tiltag vil være Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre, Vallensbæk, Ballerup, Herlev, Gladsaxe København, Frederiksberg, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Tårnby og Dragør. De særlige tiltag vil også komme til at gælde Helsingør, som lige nu er hårdt ramt og selv har bedt om at komme med.

"Der er så stor samfundssmitte i hovedstadsregionen, at myndighederne anbefaler nye restriktioner. Smitten er så høj, at vi hurtigt kan miste kontrollen med den. Ikke kun i hovedstaden, men i hele landet," siger Magnus Heunicke.

Han fortæller, at andelen af smittede blandt alle testede i Danmark har været på 1,7 procent i uge 48, men i hovedstadskommunerne har den været på 2,5 procent i uge 48. I Tårnby og Brøndby endda 3,4 procent.

"Smitten er specielt slem blandt de unge på 15-25 år. 26 procent i de 17 kommuner er mellem 15-25 år. Jeg vil gerne sige til jer unge, at vi godt ved, at det er en svær tid, for I vil gerne være sammen med venner, og I savner at feste. Men unge kan også blive hårdt ramt af coronasmitte, og I kan smitte mormor, morfar, farfar, farmor eller oldeforældre, ja alle de kære, som vi skal se i julen. De ældre bliver i stigende grad ramt. I efterårsferien var otte plejehjem i hovedstadsregionerne ramt, i sidste uge var det 23 plejehjem. F.eks er et plejehjem i Tårnby ramt lige nu, hvor fem er blevet indlagt. Derfor er det nødvendigt, at I unge passer på, holder afstand, lader jer teste og går i isolation, hvis I måske er smittede," siger Magnus Heunicke.

Anette Lykke Petri, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, kommer også ind på smitten i Tårnby.

»I Tårnby har vi lige nu en situation, hvor 55 beboere og ansatte er smittede. Flere er indlagte. Der har vi en forpligtigelse til at beskytte vores svageste borgere«, siger hun.

Magnus Heunicke fortæller om, at de nye restriktioner falder på flere områder. Blandt tiltagene vil blive massetestning af op imod 200.000 unge mellem 15 og 25 år i hovedstadsområdet. Opfordringen til de unge om at lade sig teste kan blandt andet komme til at udgå fra uddannelsesinstitutioner, kommuner og sociale medier. Testbiler kører allerede fra i morgen til Ishøj og Brøndby og vil løbende køre som en karavane til alle kommunerne.

Formanden for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (Soc) siger, at regionen er klar til at løse opgaven med at teste alle unge sammen med kommunerne.

"Det er en ekstra kapacitet, vi lægger oven i, at alle borgere kan lade sig teste, hvis de vil. Jeg har bedt om hjælp fra de andre fire regioner,« siger hun.

På uddannelsesområdet anbefales de videregående uddannelser i de 17 kommuner blandt andet til at omlægge til digital undervisning og eksaminer, hvor det er muligt. Klasser må heller ikke blandes.

Det anbefales, at fag med stor risiko for dråbesmitte på ungdoms- og voksenuddannelser, for eksempel idræt og musik, aflyses.

Opfordringerne til hjemmearbejde skærpes også, og kontaktopsporingen bliver intensiveret, ligesom forplejning i isolationsfaciliteter bliver gratis. 

Der vil også komme enkelte restriktioner, som kommer til at gælde hele landet. Blandt andet indføres der krav om ensretning i alle landets butikker over 2000 kvadratmeter, og alle opfordres til at klare julegaveindkøbene alene. Derudover gøres de landsdækkende anbefalinger om antal kvadratmeter per handlende i butikker nu til et krav. Der skal også være skiltning ved butikkerne. Selve kravet afhænger af butikkens størrelse.

Ikke kun store butikker bliver ensrettet. Også Strøget i København bliver ensrettet. 

Københavns overborgmester Lars Weiss fortæller, at "vi ensretter Strøget. Vi skal være alle steder i bybilledet. Vi har fokus på de unge og er ude på gaderne, når folk fester til klokken 22.00," siger han.

I dag har børn og unge op til 21 år mulighed for at samles 50 personer ved idræts- og foreningsaktiviteter, men fra 7. december må der kun deltage 10 personer ved aktiviteterne i kommuner i hovedstadsområdet.

Restriktionerne vil gælde fra 7. december og indtil 2. januar 2021.

Alle tiltag kan ses under artiklen.

Søren Brostrøm benyttede pressemødet til sige, at han ikke er i  tvivl om, at det har været helt afgørende for smittekontrollen i Danmark, at alle mink blev slået ned.

"Vi skylder en tak til alle minkavlere," siger han. 

Sidste restriktioner forsvinder i Nordjylland

Samtidig med, at sundhedsministeren indfører nye restriktioner i Københavnsområdet, så ophæves de sidste lokale restriktioner i Frederikshavn, Vesthimmerland, Jammerbugt, Thisted, Brønderslev, Hjørring og Læsø kommuner i Nordjylland i dag. Det skyldes, at nye smittedata viser en faldende tendens af personer smittet med covid-19 i Nordjylland.

Restriktionerne i Nordjylland har været langt strengere end de restriktioner, som nu indføres i hovedstadsområdet. Blandt andet har borgerne i en periode ikke måttet forlade deres kommune.

Borgerne i Nordjylland skal dog fortsat følge de landsdækkende restriktioner og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om afstand, test, isolation, opsporing osv.

”Jeg vil gerne sige en stor tak til borgerne i de syv kommuner for deres vilje til at få standset smittekæderne. Tallene taler deres eget tydelige sprog. Indsatsen har virket, og det skyldes ene og alene borgernes indsats for at holde afstand og lade sig teste og deres villighed til at hjælpe myndighederne med at opspore og inddæmme smitten,” siger Magnus Heunicke i en pressemeddelelse fra Sundhedsministeriet i dag.

Konkret er 176.337 borgere ud af de i alt 280.701 borgere i de syv nordjyske kommuner blevet testet i testperioden fra den 7. nov. til 30. nov. De lokale myndigheder har gennemført en stor og systematisk testindsats, hvor alle kommuner på skift har fået tilført ekstra testkapacitet, så alle borgere har kunne lade sig teste.

Der har været et fald i det samlede antal af nysmittede (7-dages incidens) pr. 100.000 indbygger på 115 fra den 5. november til 28 i dag.

De særlige tiltag i Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommuner er fortsat gældende til foreløbigt den 3. december og ophæves ikke.

 

Nye tiltag i hovedstadsområdet

Arbejdspladser

Alle arbejdspladser

 • Offentlige og private arbejdsgivere i de nævnte kommuner opfordres kraftigt til at sikre, at medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gør dette.
 • Relevante jobfunktioner, som i stort omfang kan arbejde hjemme, er f.eks. administrativt personale, sags- behandlere uden borger- eller kundekontakt, ansatte inden for serviceområdet samt jobfunktioner, hvor borger- eller kundekontakt kan holdes gennem digitale kanaler. Der er ikke tale om en udtøm- mende liste.

Offentlige arbejdspladser

 • Offentlige arbejdsgivere opfordres endvidere til at vurdere, om opgaver, der forudsætter fysisk fremmøde, kan udskydes til efter nytår og i givet fald gøre dette.
 • Tilsvarende opfordres jobcentre og andre arbejds- pladser, der varetager opgaver med tilsvarende borgerkontakt, til i videst muligt omfang at etablere fleksible rammer for aktiviteterne og mulighed for di- gital kontakt med henblik på at minimere det fysiske fremmøde.

Statslige arbejdspladser

 • For så vidt angår statslige arbejdspladser har der siden efteråret været en restriktiv tilgang til fysisk fremmøde. I perioden frem mod jul vil der være fo- kus på yderligere opstramning, så færre møder fysisk på arbejde.

Butikker og handel

 • Færre kunder pr. kvadratmeter i store butikker, storcentre, stormagasiner mv. (gælder i hele landet).
 • Skiltning af antal kunder tilladt i lokalet i detailhandlen (gælder i hele landet).
 • Ensretning i store butikker, storcentre og stormagasiner (gælder i hele landet)
 • Opfordring til juleindkøb én person ad gangen.
 • Længere åbningstider med mindre trængsel.
 • Indkøbsvogne anbefales frem for indkøbskurve for at skabe afstand.
 • Indkøbsvogne og -kurve sprittes af efter brug.
 • Ensretning i gågader. m.fl.


Skole og uddannelse

Skole, ungdoms- og voksenuddannelse

 • Forbud mod undervisning på tværs af klasser i grundskolen.
 • Ingen undervisning og aktiviteter på tværs af klas- ser på ungdoms- og voksenuddannelser.
 • Musik og idrætstimer bør aflyses på ungdoms- og voksenuddannelser.
 • Spisning bør foregå i klasser og ikke fælleslokaler.
 • Skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med symptomer på sygdom, håndhygiejne, rengøring, afstand mv.

Videregående uddannelse

 • Digital undervisning på videregående uddannelser, når det er muligt.
 • Skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med symptomer på sygdom, håndhygiejne, rengøring, afstand mv.

Børn og fritid

 • Muligheden for at være op til 50 personer til stede ved idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år finder ikke anvendelse i perioden fra 7. december 2020 til 2. januar 2021.
 • Der må herefter som udgangspunkt i denne periode kun være 10 personer til stede på samme sted samtidig i idræts- og foreningsaktiviteter.

 

 

Fakta: Incidensen i kommuner i hovedstadsområdet lige nu

Smitten blandt beboere i hovedstadsområdet udgør 50 procent af alle bekræftede tilfælde på landsplan i perioden 21.-27. november.

 1. Tårnby: 169 smittede den seneste uge. Incidens: 394,8 smittede pr. 100.000 indbyggere i de seneste syv dage
 2. Hvidovre: 162 smittede den seneste uge. Incidens: 303,5 smittede pr. 100.000 indbyggere i de seneste syv dage
 3. Brøndby: 103 smittede den seneste uge. Incidens: 294,8 smittede pr. 100.000 indbyggere i de seneste syv dage
 4. København: 1.789 smittede den seneste uge. Incidens: 284,7 smittede pr. 100.000 indbyggere i de seneste syv dage
 5. Gladsaxe: 192 smittede den seneste uge. Incidens: 278,3 smittede pr. 100.000 indbyggere i de seneste syv dage
 6. Vallensbæk: 45 smittede den seneste uge. Incidens: 271,8 smittede pr. 100.000 indbyggere i de seneste syv dage
 7. Rødovre: 110 smittede den seneste uge. Incidens: 271,3 smittede pr. 100.000 indbyggere i de seneste syv dage
 8. Herlev: 76 smittede den seneste uge. Incidens: 262,6 smittede pr. 100.000 indbyggere i de seneste syv dage
 9. Ishøj: 57 smittede den seneste uge. Incidens: 249,4 smittede pr. 100.000 indbyggere i de seneste syv dage
 10. Høje-Taastrup: 116 smittede den seneste uge. Incidens: 229,2 smittede pr. 100.000 indbyggere i de seneste syv dage
 11. Dragør: 33 smittede den seneste uge. Incidens: 228,3 smittede pr. 100.000 indbyggere i de seneste syv dage
 12. Frederiksberg: 226 smittede den seneste uge. Incidens: 217,8 smittede pr. 100.000 indbyggere i de seneste syv dage
 13. Lyngby-Taarbæk: 119 smittede den seneste uge. Incidens: 209 smittede pr. 100.000 indbyggere i de seneste syv dage
 14. Gentofte: 154 smittede den seneste uge. Incidens: 206,5 smittede pr. 100.000 indbyggere i de seneste syv dage
 15. Glostrup: 43 smittede den seneste uge. Incidens: 186,3 smittede pr. 100.000 indbyggere i de seneste syv dage
 16. Ballerup: 88 smittede den seneste uge. Incidens: 181 smittede pr. 100.000 indbyggere i de seneste syv dage
 17. Albertslund: 45 smittede den seneste uge. Incidens: 162,6 smittede pr. 100.000 indbyggere i de seneste syv dage

 

 

 

Tags: corona

Like eller del denne artikel