”Smitteopsporingen i Danmark skal være blandt de førende i verden, ligesom vores testkapacitet er," siger Magnus Heunicke.

Smitteopsporing udbygges i Danmark - flere bliver nære kontakter, og flere skal testes

Regeringen laver nu en ændring i smitteopsporingen. Definitionen af, hvem der betragtes som nære kontakter udvides, og det kan betyde, at flere må gå i karantæne. Samtidig vil kolleger og andre ikke-nære kontakter til en smittet fremover skulle tage en forebyggende test.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Sundhedsministeriet.

Tidligere har definitionen af nære kontakter været personer, som i mere end 15 minutter har opholdt sig under en meter fra en person smittet med covid-19.

Det er denne grænse, som bliver nu ændret fra en meter til to meter i situationer, hvor der er øget risiko for smitte. Det kan f.eks. være, hvis man har været sammen med en smittet ved begivenheder, hvor der er blevet sunget, talt højt eller har været råb og fysisk anstrengelse. Det kan også være, hvis man har opholdt sig sammen i lukkede rum med dårlig udluftning.

”Smitteopsporingen i Danmark skal være blandt de førende i verden, ligesom vores testkapacitet er. Derfor styrker vi opsporingen af nære og øvrige kontakter, så vi kan få brudt flere smittekæder. De nye retningslinjer bygger på internationale erfaringer og nyeste evidens. En effektiv smitteopsporing er afgørende for, at vi kan bevare kontrollen med epidemien,” siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke i pressemeddelelsen.

De opdaterede retningslinjer omfatter foruden opsporingen af de nære kontakter til smittede nu også andre, som er tæt på, men ikke kan betragtes som nære kontakter. De skal tilbydes forebyggende screeningstest. Det kan eksempelvis være kolleger på en produktionsvirksomhed eller i et kontorfælleskab, holdkammerater på en uddannelsesinstitution, et sportshold og deltagere i en superspredningsbegivenhed. Disse kontakter skal opspores og have foretaget en test hurtigst muligt, men der er ikke et krav om isolation medmindre, at de bliver testet positive for covid-19.

Målet er fortsat, at danskerne bliver ved med at tilslutte sig appen smitte|stop, så ukendte kontakter som for eksempel medpassagerer i tog og gæster i biografer bliver fundet og varslet. Ukendte kontakter skal ligesom andre kontakter have foretaget en test hurtigst muligt, men der er kun krav om isolation, hvis testen viser sig at være positiv for covid-19.

Opsporingsindsatsen kan i dag håndtere 3.000 nysmittede og deres nære kontakter pr. dag. Med de nye tiltag bliver indsatsen bredt ud og gjort mere fintmasket. 

Opsporing, test og selvisolation for de nære kontakter til smittede fortsætter som hidtil. Opgaven med opsporing og håndtering af nære kontakter til personer smittet med covid-19 er fortsat forankret i Styrelsen for Patientsikkerhed med bistand fra Rigspolitiets medarbejdere under Den myndighedsfælles Hotline.


Sådan udbygges smitteopsporingen

Definitionen på en nær kontakt udvides, så den også omfatter alle, der har været inden for 2 meter i mere end 15 minutter med en person, der har fået påvist ny coronavirus i en af nedenstående situationer:

  • Der har været sang, høj tale, råb eller andre aktiviteter med kraftig udånding
  • Der har været fysisk anstrengende aktiviteter
  • Ved ophold i lukkede rum med dårlig ventilation eller manglende udluftning
  • Øvrige kontakter, som under omstændigheder med øget risiko for smittespredning, har været i nærheden af en person, der har fået påvist ny coronavirus, skal testes.
  • Det kan f.eks. være i følgende situationer, hvor afstandskravet som udgangspunkt er overholdt, men: Der har været langvarig kontakt i lukkede rum – f.eks. kontorfællesskaber. Der er mange konstaterede smittede på samme sted og dermed risiko for ”superspredning”. Der konstateres smitte i en forsamling med personer med risiko for et alvorligt COVID-19 forløb

 

 

Like eller del denne artikel