"Det er ikke acceptabelt. Det er vigtigt ikke at se på tallene som kun tal. Det handler om mennesker," siger Sofia Wallström.

Svenske tilsynsmyndigheder: Gamle covid-patienter er blevet svigtet

De svenske tilsynsmyndigheder IVO (Inspektionen för vård och omsorg) retter i en ny rapport alvorlig kritik mod Sveriges 21 regioner. Ikke en af dem har taget fuldt ansvar i deres pleje og behandling af ældre covid-patienter under coronaepidemien, mener IVO.

Coronaepidemien har ramt hårdt på plejehjem og ældrebosteder i Sverige. 2.800 beboere disse steder er indtil videre døde af covid-19.

IVO har gransket journaler med fokus på de plejehjem og bosteder, som har været hårdest ramt og har specielt set på, hvordan beboere i alderen 85-95 år med mistænkt eller konstateret covid-19 er blevet behandlet.

Mellem 16 og 22 procent har slet ikke fået en individuel bedømmelse af en læge. Og af dem, som har fået en lægebedømmelse, har mange fået det indirekte via en telefonsamtale mellem personalet og en læge.

"Det er ikke acceptabelt. Det er vigtigt ikke at se på tallene som kun tal. Det handler om mennesker," siger Sofia Wallström, generaldirektør for IVO.

"Alle har brug for god pleje og omsorg. Selv i krisetider. Vores gennemgang viser, at der er alt for mange mennesker i landets plejehjem, der ikke har modtaget en individuel medicinsk vurdering. Vi ser også, at beslutninger om og implementering af pleje i livets afslutning ikke er taget i overensstemmelse med gældende regler for ældre, der bor i specielle boliger," siger hun.

IVO har også fået 20.000 henvendelser om behandling af gamle beboere under epidemien, og bag undersøgelsen er også svar fra 300 sygeplejersker.

SVT Nyheter har set nærmere på nogle af svarene fra sygeplejersker. En sygeplejerske skrev f.eks., at der i regionen Västernorrland blev truffet beslutninger om palliativ behandling, uden at lægen havde adgang til sygejournalen. Og en anden skrev, at læger på et sundhedscenter i Jönköping udstedte generelle retningslinjer, som hed: "Ingen hjertegenoplivning og ingen behandling på intensiv afdeling for alle i specielle boliger (for ældre, red.)". Også i Stockholm var anbefalingen ifølge en sygeplejerske, at syge mennesker kun skulle plejes i boligen.

Der har i Sverige været 14.304 smittede over 80 år. Der har været 4.367 dødsfald blandt personer over 80 år, og der har været 164 indlæggelser på intensiv af personer over 80 år. 

De tilsvarende tal for Danmark lyder i øvrigt: 2.021 smittede over 80 år. 458 dødsfald blandt personer over 80 år. 71 indlæggelser på intensiv af personer over 80 år. 


IVO´s kritikpunkter

  • Ældre, der bor i specielle boliger, har ikke modtaget pleje og behandling baseret på individuelle behov i tilfælde af mistanke om eller konstateret covid-19
  • Ældre, der bor i specielle boliger, og deres pårørende har ikke modtaget information og været involveret i pleje og behandling i tilfælde af mistanke om eller konstateret covid-19
  • Beslutninger om og implementering af pleje i livets afslutning er ikke taget i overensstemmelse med gældende regler under covid-19-pandemien for ældre, der bor i specielle boliger
  • Der er simpelthen mangler i patientjournalerne, så det ikke er muligt at følge med i hvilken pleje og behandling, de ældre med mistænkt eller konstateret covid-19 har fået

 

Tags: corona

Like eller del denne artikel