Alle beboere i to vestjyske kommuner opfordres til at lade sig teste

Alle beboere i to vestjyske kommuner i Holstebro Kommune og i Ringkøbing Skjern Kommune i Vestjylland opfordres til at lade sig teste. Samtidig indfører regeringen andre tiltag mod spredning af smitte med minkvarianter af coronavirus.

Det oplyser Sundheds– og Ældreministeriet.

Det betyder, at ikke alene testindsatsen opjusteres, borgere opfordres også til at omgås så få personer som muligt, og der nedsættes en lokal taskforce, som blandt andet skal drøfte smitteopsporing.

Årsagen er, at der i Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommuner er fundet høj forekomst af smitte blandt mennesker med relation til minkfarme og pelserier. I regionen er det i Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommuner, at flest personer med tilknytning til minkproduktion er blevet smittet med covid-19. Ud af i alt 180 tilfælde af covid-19 hos personer med tilknytning til minkproduktion, er hhv. 47 tilfælde (26%) og 48 tilfælde (27%) forekommet i Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommuner.

Resultater af sekventeringen i Region Midtjylland viser, at i uge 44 og 45 er henholdsvis 12% og 9% af alle sekventerede prøver positive for minkvarianter i forhold til 3% og 6% af prøverne i henholdsvis uge 42 og 43.

Statens Serum Institut oplyser, at det er muligt, at andelen af smittede med minkvarianter vil stige i Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommuner i de kommende uger på baggrund af den bratte stigning i antallet af nysmittede farme og smittede personer med tilknytning til minkfarme.

 

Tiltag gældende for Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommuner til og med den 3. december 2020

Massiv testindsats

 • Alle med bopæl i Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommuner opfordres til at lade sig teste i løbet af den periode, hvor tiltagene løber.
 • Testkapaciteten (podning- og analysekapacitet) i Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommune øges lø- bende, og den intensiverede testindsats i de berørte kommuner vil begynde i løbet af i uge 48
 • Der følger lokale udmeldinger om, hvornår og hvor test bør gennemføres, som man bør afvente, inden man selv booker en test – medmindre test bookes af andre konkrete grunde såsom milde symptomer og testtid til nære kontakter
 • Alle positive prøver fra de berørte kommuner sekventeres.
 • Hvis personer fra de berørte områder rejser ud af landet, opfordres de pågældende kraftigt til at lade sig teste forud for udrejse. Arbejdsgivere opfordres til at understøtte, at sådan testning af medarbejdere sker.
 • Vandrende arbejdstagere opfordres ved udrejse til hjemlandet til at lade sig teste forud for udrejse. 

Styrket opsporing og selvisolationsindsats

 • Der er iværksat en intensiveret smitteopsporing i de omfattede kommuner, der er forankret i de lokale beredskabsstabe og ledes af Styrelsen for Patientsikkerhed bistået af politiet. Indsatsen dedikeres særligt til målrettet opsporing og selvisolation af personer smittet med virus med minkmutation.
 • Alle patienter, der indlægges på sygehus, spørges ind til, om personen inden for de sidste 4-6 uger har arbejdet på minkfarme eller er husstandsmedlem til en person, der har arbejdet på minkfarme. Ud fra et forsigtighedsprincip anbefales, at alle, der inden for 14 dage har haft tæt kontakt til mink, isoleres ved indlæggelse, og indtil der er negativt svar på svælgpodning. Hustandskontakter er ikke omfattet.

Forsamlinger

 • Beboere i de berørte kommuner opfordres til at omgås færrest mulige personer.

Nedsættelse af taskforce

 • Der nedsættes en lokal taskforce bestående af Styrelsen for Patientsikkerhed og de lokale politimyndighe- der. Der er tale om en strategisk taskforce, som tager overordnede beslutninger, bl.a. drøftelse af politiets hjælp til smitteopsporing m.v. Som operationel enhed anvendes den lokale beredskabsstab, som er en vel- etableret struktur med deltagelse fra kommuner, region, politi, brandvæsen, beredskab og Styrelsen for Pa- tientsikkerhed. I det operationelle led drøftes prioriteringer i testaktivitet, forberedelse af myndighedsfælles kommunikation, overholdelse af restriktioner m.v., og der træffes aftaler, hvis de forskellige myndigheder har brug for hinandens hjælp.

Brug af værnemidler

 • Der opfordres til skærpet opmærksomhed på Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger vedr. brug af vær- nemidler på minkfarme og pelserier:
 • Åndedrætsværn ved ophold under 1 meter fra mink
 • Tætsluttende beskyttelsesbriller.
 • Ren arbejdsdragt og rent fodtøj, som vaskes efter brug.
 • Bad efter endt arbejde.
 • Hyppig håndhygiejne, rengøring af kontaktflader, hosteetikette og afstand mellem medarbejdere.
 

Tags: corona

Like eller del denne artikel