Forsamlingsforbuddet på 10 personer forlænges - her er alle restriktionerne

Regeringen har på anbefaling fra sundhedsmyndighederne besluttet at forlænge de restriktioner, som ellers ville udløbe 22. november. Det betyder, at forsamlingsforbuddet på 10 personer forlænges til 13. december.

Der er fortsat et højt niveau af smitte i Danmark. Der er smitte i alle 98 af landets kommuner, og 97 kommuner havde i går mere end 20 smittede pr. 100.000 indbyggere. Derfor har myndighederne anbefalet at forlænge de tiltag til håndtering af smittespredning i Danmark, som blev meldt ud den 23. oktober og med udløb den 22. november 2020. Regeringen har besluttet at følge anbefalingen.

Samlede restriktioner gældende til og med den 13. december 2020

 • Forsamlingsforbuddet fastholdes på max 10 personer. Der gælder dog visse undtagelser.
 • Forsamlingsforbuddet ved udendørs begravelser og bisættelser fastholdes på max 50 personer.
 • Anbefaling om max 10 personer i private hjem.
 • Anbefaling om social kontakt med max 10 personer.

Derudover er der jo også andre restriktioner, som ikke står til at udløbe:

 

Samlede restriktioner gældende til og med den 2. januar 2021

Forsamlinger

 • Det nuværende ”store” forsamlingsforbud på 500 personer fastholdes.
 • Fortsat suspendering af superliga- og idrætsarrangementsordning, så der maksimalt må være 500 personer til stede samtidig ved indendørs- og udendørs arrangementer, hvis betingelserne herfor er opfyldt.
 • Maksimal grænse på 50 personer for aktiviteter på socialområdet for socialt udsatte børn og unge op til 18 år med eller uden deres familier arrangeret af myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder eller kulturinstitutioner.
 • Maksimal grænse på 50 personer for idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge op til 21 år inklusiv evt. ansvarlige personer over 21 år, hvis dette vurderes nødvendigt for forsvarlig afholdelse af aktiviteten

Krav om mundbind og visir 

 • Krav om brug af mundbind eller visir på sundheds- og ældreområdet samt visse dele af socialområdet
 • Krav om brug af mundbind eller visir i visse lokaler, hvortil offentligheden har adgang, herunder detailhandlen og lokaler, hvor der udøves kultur-, sports- og fritidsaktiviteter
 • Krav om brug af mundbind eller visir i visse lokaler på uddannelsesinstitutioner (ungdoms-, voksen- og videregående uddannelser) i visse situationer
 • Lærere og pædagoger i grundskolen og daginstitutioner kan bære visir
 • Fastholdelse af krav om brug af mundbind eller visir i kollektiv trafik
 • Fastholdelse af krav om brug af mundbind eller visir på serveringssteder

Restaurationer, natteliv mv.

 • Restauranter, barer, caféer og lignende serveringssteder skal lukke kl. 22.00. Serveringssteder kan dog holde åbent mellem kl. 22.00 - 05.00 med henblik på at sælge take-away.
 • Natklubber, diskoteker eller lignende skal holde lukket. Lokaler, der anvendes som spillesteder med stående publikum, skal holde lukket.
 • Serveringssteder skal skilte med, hvor mange personer, der må opholde sig på stedet.
 • Serveringssteder skal have skærpet fokus på at overholde anbefalingen om 1 meters afstand mellem gæster
 • Serveringssteder opfordres til at indføre frivillig registrering af gæster for at hjælpe smitteopsporingen
 • Borgere opfordrer til at downloade smittesporingsappen Smitte|stop
 • Forbud mod indtagelse af alkohol under kørsel i busser

Detailhandlen

 • Forbud mod salg af alkohol i detailhandlen og kiosker efter kl. 22.00
 • Butikker på over 2.000 m2 skal have synligt opsynspersonale
 • Mindre butikker på under 2000 m2 opfordres til at have synligt opsynspersonale
 • Anbefaling om, at kun ét familiemedlem handler ind ad gangen

Sociale kontakter og arrangementer

 • Anbefaling om aflysning af arrangementer, der primært har et socialt formål
 • Anbefaling om aflysning af arrangementer med overnatning fx kolonier, lejrskoler og studieture
 • Bryllupper, konfirmationer og lignende helt særlige mærkedage, som allerede er planlagt, kan afholdes, hvis Sundhedsstyrelsens gode råd til private arrangementer kan overholdes, men bør slutte senest kl. 22 (skal ske under iagttagelse af nye forsamlingsregler)
 • Anbefaling om, at alle byfester og lignende arrangementer, aflyses

Arbejdspladser og transport

 • Opfordring til offentlige og private arbejdsgivere om at sikre at ansatte arbejder hjemmefra i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til arbejdet
 • Opfordring til skærpet opmærksomhed på ikke at gå på arbejde med symptomer
 • Opfordring til offentlige og private arbejdsgivere om at sikre, at sociale arrangementer på og i tilknytning til arbejdspladsen aflyses
 • Opfordring til at rejse uden for myldretiden eller alternativt gå eller cykle
 • Der indføres krav om, at personer fra højrisikolande, der rejser ind i Danmark med et anerkendelsesværdigt formål, herunder arbejdstagere, skal fremvise en negativ COVID- 19-test foretaget senest 72 timer før indrejsetidspunktet, når de passerer grænsen. Der laves en række undtagelser til kravet, f.eks. for grænsependlere, der dagligt krydser grænsen og godstransport af hensyn til forsyningssikkerheden. Desuden gennemføres der bl.a. et skærpet tilsyn med vandrende arbejdskraft og et øget fokus på boligforhold for vandrende arbejdskraft for at forebygge smitterisiko og smittespredning

I øvrigt gældende restriktioner mv.

 • Intensivering af den stikprøvevise indrejsekontrol ved grænsen mod Tyskland
 • I lokaler, som offentligheden har adgang til, er der bl.a. areal-krav, krav om tilgængelighed af vand og sæbe eller håndsprit og krav om opsætning af informationsmateriale
 • Politiet har mulighed for at udstede påbud og nedlægge opholdsforbud
 • Regler om forlystelser, som fungerer på en måde, som ikke er forsvarlig i henhold til smittefaren
 • Regulering, retningslinjer og anbefalinger vedrørende dagtilbud, skoler, institutioner mv.
 • Diverse sektorpartnerskabsretningslinjer på bl.a. kultur-, idræts- og erhvervsområdet
 • Diverse anbefalinger fra sundhedsmyndighederne

 

 

 

Tags: corona

Like eller del denne artikel