“Man skal blive ved med at tage forholdsregler for ikke at blive smittet, selv om man har haft infektionen”, siger Jens Lundgren.

Professor: God ide, om allerede smittede indgår i vaccineundersøgelser

Der er nu flere dokumenterede tilfælde af personer, der har haft covid-19 to gange. Derfor skal man blive ved med at tage forholdsregler for ikke at blive smittet, selv om man har haft infektionen, siger professor Jens Lundgren. Han mener, også, at udviklerne af vacciner bør overveje at lade allerede smittede indgå i undersøgelser. 

I august kunne man for første gang se i medierne, at en 33-årig mand fra Hong Kong blev testet positiv for covid-19 anden gang. Det står nu klart, at mennesker kan bliver ramt af en covid-19 infektion to gange, da der er flere dokumenterede tilfælde fra både Europa, USA, Asien og Sydamerika. At der er tale om reelle reinfektioner vises ved, at forskerne sekventerede virussen fra hver af patienternes to infektioner og fandt, at de ikke stemte overens, hvilket indikerer, at den anden infektion ikke havde noget med den første at gøre.

Jens Lundgren, professor på Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet og Københavns Universitet, har i en præsentation på Clinical Care Options - et amerikansk medicinsk lærings- og forskningssite offentliggjort en gennemgang af syv af de patienter, som har fået konstateret covid-19 to gange. 

Kendetegnende for de syv patienter er, at de mellem to og fire måneder efter at have været ramt af covid-19, igen fik konstateret smitte. Nogle af patienterne blev hårdest ramt i første omgang, mens andre havde et mere alvorligt forløb anden gang:

De syv patienter, som Jens Lundgren gennemgår: 

  • 33-årig mand fra Hong Kong. Fik den første infektion i marts, som var mild. 142 dage senere blev han smittet på ny, men uden symptomer. 
  • 51-årig kvinde fra Belgien. Blev ramt første gang den 9. marts med moderate symptomer. Der gik 92 dage, førl hun i juni blev ramt anden gang. Denne gang mildere end første gang. 
  • En amerikansk mand i 60’erne. Var hårdt ramt af første infektion. Han var indlagt og fik ilt. Blev rask, men 140 dage senere ramt på ny. Denne gang mildere.
  • 25-årig mand fra USA. Milde symptomer ved første smittetilfælde i marts. 48 dage senere ramt igen - denne gang så hårdt, at han blev indlagt og havde brug for ilt. 
  • 42-årig mand fra USA. Ligesom det forrige tilfælde havde han milde symptomer ved første smittetilfælde, men blev ramt langt hårdere, da han 51 dage efter igen blev smittet. Blev indlagt med lungebetændelse og måtte have ilt. 
  • Det første dokumenterede sydamerikanske tilfælde af reinfektion er en 46-årig mand fra Equador. For ham gik der 63 dage mellem første og anden infektion. Milde symptomer første gang og værre anden gang. 
  • 89-årig hollandsk kvinde. Ramt hårdt begge gange og døde kort tid efter, at hun blev erklæret coronafri. Modtog kemoterapi i tiden mellem første og andet smittetilfælde, og det kan have haft en indflydelse på, at hun døde.  

Ikke fuld immunitet hos alle

At de syv patienter har været smittet to gange med covid-19 betyder, at ikke alle mennesker opnår fuld immunitet mod infektionen, når de har haft den. Men hvorfor er fortsat svært at forklare.

Der er data, som viser, at antistofniveauerne falder efter overstået infektion i adskillige studier, men Jens Lundgren fastslår, at da antistofniveauer ikke var rapporteret for de syv tilfælde, kan man ikke kommentere på, om det specifikt var problemet for dem.

“Man skal derfor blive ved med at tage forholdsregler for ikke at blive smittet, selv om man har haft infektionen”, siger Jens Lundgren. 

Det står da også klart for flere og flere, at man er i risiko for at blive smittet to gange med corona-virus. Eksempelvis er den britiske premierminister Boris Johnson, som tilbage i foråret var hårdt ramt af covid-19, i 14 dages selvisolation, fordi han har været i tæt kontakt med en smittet person. 

Også Sundhedsstyrelsen angiver i sine retningslinjer, at man, selv om man er rask efter covid-19, bør forholde sig som alle andre, dvs. fortsat overholde de generelle råd, blive testet ved symptomer, som giver mistanke om COVID-19 og indgå i kontaktopsporing m.v. 

Covid-19 patienter kan indgå i vaccineundersøgelser

Baseret på erfaringerne fra andre coronavirus, så vil immunitet mod covid-19 næppe vare evigt. Folk bliver generelt igen efter noget tid modtagelige over for almindelig coronavirus - f.eks. forkølelse.

“Der er dermed også en risiko for, at en corona-vaccine ikke vil være i stand til at give livslang beskyttelse mod covid-19. Man kan derfor overveje at lade patienter, som har haft covid-19, indgå i vaccineundersøgelser, såfremt det viser sig at reinfektionerne skyldes en faldende immunitet, som vacciner kan forventes at booste”, siger Jens Lundgren, der også peger på, at det fortsat skal undersøges nærmere, hvordan det forholder sig med flokimmunitet. 


Tags: corona

Like eller del denne artikel