Dansk coronavaccine klar til test i mennesker

Folketingets finansudvalg har bevilget 18,8 mio. kr. til test af mulig covid-19 vaccine, CoVAXIX, udviklet på Statens Serum Institut.

CoVAXIX har i den indledende udviklings- og testfase vist lovende resultater og er nu klar til at blive testet i mennesker. Folketingets finansudvalg har derfor bevilget 18,8 mio. kr. til Statens Serum Institut til at forberede de kommende kliniske testfaser af vaccinekandidaten.

”Det er vigtigt, at vi fra dansk side bidrager til udvikling og forskning i vacciner mod covid-19, da det potentielt kan sikre Danmark adgang til et bredere udvalg af vacciner. Denne bevilling betyder, at de første kliniske testfaser kan gennemføres. Efterfølgende skal vaccinen testes i stor skala, hvis den har potentialet til at blive godkendt. Men uanset hvad udfaldet af testene bliver, er udvikling af en vaccine på Seruminstituttet med til at øge vores viden om covid-19 og ruste os bedre til udvikling af fremtidige virusvacciner mod fremtidige pandemier”, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (Soc.).

Til brug for de første kliniske testfaser skal der bl.a. produceres et større antal doser af vaccinen. Hvis vaccinen viser gode resultater i de efterfølgende testfaser, vil den til sidst skulle gennemgå en faglig kritisk evaluering af Det Europæiske Lægemiddelagentur, og kun hvis der foreligger tilstrækkelig dokumentation for effekt og sikkerhed kan den blive godkendt.

DNA-vaccine

Chefvirolog dr.med. Anders Fomsgaard har ledet udviklingen af den nye vaccine. Hans forskerhold har testet flere varianter og er landet på en såkaldt spike-baseret DNA. Det vil sige, at vaccinen bruger en teknik, hvor menneskers immunsystem bliver gjort parate til at kæmpe mod virus ved at udsætte det for en lille del af virus’ overflade uden resten af virus. En type DNA-vaccine, som også andre, internationale covid-19 vaccineprojekter arbejder på.

CoVAXIX har med sin ikke-levende vaccine vist lovende resultater i forsøg med mus og har ifølge Fomsgaard fremkaldt antistoffer, der neutraliserer virus med samme eller større styrke, end de fleste mennesker besidder, hvis de er immune efter en veloverstået covid-19 infektion.

"Vaccinen fremkalder desuden celleimmunitet, der beskytter mod sygdom ved at eliminere virusinficerede celler. Det er meget ønskeligt for vacciner, men langt fra alle vacciner er i stand til det,” har Anders Fomsgaard tidligere forklaret.

”Både neutraliserende antistoffer og celleimmunitet er vigtige for kroppens evne til at blokere og beskytte mod en fremtidig covid-19 infektion. Og celleimmuniteten er afgørende for kroppens evne til at bremse virusproduktion og virusudskillelse, så man begrænser både covid-19-sygdommen og gør, at man ikke smitter andre,” siger Fomsgaard.

Han har tidligere oplyst, at indledende forsøg på mennesker forventes indledt sidst på efteråret eller i begyndelsen af 2021.

Beredskabsvaccine-teknologi

Seruminstitutttet har i en årrække forsket i udvikling af DNA vacciner og i processen udviklet en DNA-vaccineplatform, som tyder på at kunne benyttes til hurtig udvikling af forskellige virusvacciner

Vaccineformatet giver nemlig mulighed for at bruge samme fremgangsmåde ikke kun til covid-19, men til alle fremtidige epidemier. Det kan man, fordi den anvendte virus’ RNA/DNA hurtigt kan skiftes ud, når nye epidemier bryder ud.

”Vi har i mange år forsket i og arbejdet med udvikling og optimering af DNA beredskabsvacciner via nationale og internationale samarbejder og projekter. Nu har vi udviklet en DNA-vaccineplatform, som har vist virkelig opløftende resultater i forhold til at kunne benyttes til hurtig udvikling af forskellige relevante virusvacciner,” siger Anders Fomsgaard.

Tidligere virkede DNA-vacciner ikke kraftigt nok i mennesker, men ifølge Anders Fomsgaard har den nye version af DNA-vaccinen, som bruges til CoVAXIX, vist meget flotte resultater i andre kliniske forsøg. En ny æra for DNA-vacciner synes derfor at tegne sig.

Platformen kan, hvis den viser tilstrækkelig effekt, også blive en afgørende styrkelse af det fremtidige beredskab, når den næste pandemi en dag rammer os.

”Vores nye DNA-vaccineplatform vil derfor være egnet som en universel beredskabsvaccine-teknologi. Med den kan vi reagere meget hurtigt, når nye eller kendte virus truer vores sundhed og samfund,” forklarer han.

Vaccinen kan gives med sprøjte eller med ny nåle-fri og smertefri teknologi til huden.

Tags: corona

Like eller del denne artikel