"Medicinrådets overvejelser kombineret med den stigende samfundsmæssige interesse for habilitet har gjort, at vi syntes, det var på tide at få nogle klare regler," siger regionsdirektør i Region Syddanmark, Jane Kraglund.

Region Syddanmark: Hver afdeling skal diskutere, hvilken efteruddannelse der er nødvendig

Interview. Sundhedspolitisk Tidsskrift har spurgt regionsdirektør i region Syddanmark, Jane Kraglund, om, hvad baggrunden er for Region Syddanmarks nye regler for speciallægers efteruddannelse.

Sundhedspolitisk Tidsskrift: Hvad er baggrunden for Region Syddanmarks nye regler for speciallægers efteruddannelse?

Jane Kraglund: "Industribetalt efteruddannelse har været på retur igennem mange år. Hvis man tænker ti år tilbage, var omfanget langt større, end det er nu. Det er en rejse, vi har været på længe, hvor vi i stigende omfang er blevet bevidste om, hvor vigtigt det er at sikre vores medarbejderes habilitet. Derfor blev vi lige inden sommerferien overbevist om, at nu var tiden kommet til at begynde arbejdet med at sætte nogle retningslinjer for, hvordan vi skal få sikret vores medarbejderes efteruddannelse. Det er vores opfattelse, at det ansvar, også det finansieringsmæssige, ligger hos os som arbejdsgivere. Finansieringsopgaven er både et beløb i forhold til kurser og kongresdeltagelse, men handler også om den arbejdstid, der går til efteruddannelse."

Hvor meget har jeres beslutning at gøre med Medicinrådets stramning af habilitetsreglerne?

"Det skyldes ikke kun Medicinrådet, men er inspireret fra mange forskellige steder, blandt andet Medicinrådets habilitetsregler og vores ønske om, at vores medarbejdere kan deltage i Medicinrådets arbejde. Det har bestemt haft betydning, men det er ikke alene årsagen."

Hvad er det helt præcist, der er problemet ved, at danske speciallæger deltager i firmasponsoreret efteruddannelse?

"Vi har ikke haft henvendelser, hvor nogen har sået tvivl om den enkelte læges habilitet – og det er jeg glad for. Men habilitet er et tema, der har været diskuteret meget, blandt andet i forbindelse med Medicinrådets arbejde, hvor man har haft nogle helt klare formuleringer omkring habilitet. Medicinrådets overvejelser kombineret med den stigende samfundsmæssige interesse for habilitet har gjort, at vi syntes, det var på tide at få nogle klare regler. Også for at kunne skærme vores medarbejdere mod de mistanker, der måtte være i forhold til habilitet.

Det er vigtigt at sikre, at den enkelte kliniker arbejder i den faglighed, vedkommende skal have. Det er også rigtig vigtigt, at man kan skærme for enhver mistanke om, at man er påvirket af industrien eller andre interesser. Det er vigtigt både for den enkelte medarbejder, men også for vores patienter, at de kan være helt sikre på, at når de møder en kliniker, repræsenterer vedkommende den faglighed, de har, og ikke er inhabile i forhold til en eventuel påvirkning andre steder fra."

Hvordan forholder du dig til om, hvorvidt diskussionen om habilitet og de regler, der nu kommer, er med til at skabe en mistænkeliggørelse af lægerne?

"Diskussionen skal ikke ses isoleret fra, hvad der i øvrigt sker i samfundet. Jeg kan godt forstå, at nogen tænker: ”Der har ikke været nogle konkrete sager, så hvorfor gør I det?” Vi reagerer ikke på nogle forfærdelige katastrofer, men på diskussionen i samfundet, og vi synes, det er den rigtige vej at gå."

Hvordan kommer der til at blive truffet beslutning om, hvor mange og hvilke læger der skal afsted på kongresser?

"Det vil ikke give mening i den kliniske hverdag at skabe centrale retningslinjer for hele regionen. Det, der giver mening, er der sker den nødvendige diskussion af, hvordan man sikrer medarbejdernes efteruddannelse. Det skal ske lokalt, for det er forskelligt fra afdeling til afdeling og sygehus til sygehus. Der er rigtig mange steder, hvor man ikke har haft særlig meget industribetalt kongresdeltagelse, og så er der steder, hvor man har haft meget. Det er vigtigt, at man på alle afdelinger får de her diskussioner.

Jeg tror, at det er rigtig sundt på en afdeling og et sygehus at diskutere, hvad det er for en efteruddannelse, der er nødvendig, hvad man skal prioritere, og hvordan man får bedst udnytte af den. Det handler ikke kun om kongresdeltagelse, men også om, hvordan man på en afdeling nyttiggør den viden, man får på en kongres.

Jeg ved ikke, hvad baseline er, og hvad målet skal være. Men jeg ved, at vi alle sammen er meget enige om, at det her ikke skal betyde, at vi ikke har fokus på, at vi skal have et kompetent personale. For det skal vi. Så vi skal finde ud af på den enkelte afdeling og det enkelte sygehus, hvordan vi får det. Det finder vi kun ud af ved at italesætte det. Det er vigtigt, at man får de her snakke lokalt, og det har jeg stor tillid til, at man gør.

Vi skal sikre, at speciallægerne får den efteruddannelse, der er nødvendig, og i det ligger også, at der er rigtig mange gode grund til, at man skal have et internationalt samarbejde. Det er helt legitimt, og det skal have vi tænkt ind i den måde, vi kommer til at administrere det her på.

Jeg regner med, at vi får nogle helt klare retningslinjer at arbejde efter, og at man få en fornuftig dialog på sygehusene om, hvordan man håndterer det her, så vi kan sikre en god efteruddannelse for vores medarbejdere. Jeg er rigtig glad for, at vi påtager os det ansvar. Det, tror jeg, både er til gavn for vores medarbejdere og for sundhedsvæsnet generelt."

Bliver speciallægernes øvrige muligheder for samarbejde med industrien påvirket af de nye regler?

"Vores refleksioner har gået på at påtage os ansvaret for den enkelte medarbejders efteruddannelse og dermed sikre deres habilitet. Det har på intet tidspunkt, og vil ikke på noget tidspunkt, handlet om, at vi ikke gerne vil samarbejde med industrien i forhold til forskning, medicinafprøvning osv. Det har vi historisk set gjort, og det vil vi også frygtelig gerne gøre fremadrettet. Det er ikke her, vi mener der er udfordringer, for her kommer det ind ad fordøren, og vi tager stilling til det, og der er bestemt udmærkede rammer for det."

 

 

 

 

LÆS OGSÅ:

 

Tags: kongresrejser, Medicinrodet?, habilitetsregler, Jane Kraglund

Like eller del denne artikel