Overlæger får mindre og mindre efteruddannelse

I 2008 kunne en tredjedel af overlægerne forlade afdelingen i over ti dage om året og blive fagligt klogere på kurser, konferencer, kongresser m. m. I dag er det under hver femte overlæge, der har den mulighed.

Det viser tal fra Overlægeforeningens undersøgelse af medlemmernes arbejdsvilkår.

Ifølge overenskomsten har overlægerne ret til mindst ti arbejdsdage til efteruddannelse, men økonomi og manglende tid spænder ben for den ret.

Efteruddannelse finansieres i dag både af de respektive afdelinger og lægemiddel- og medicoindustrien. Lægemiddelindustriforeningen har lavet beregninger, som viser, at medicinalvirksomheder bruger ca. 80 mio. kr. årligt på at finansiere lægers kongresrejser. 

Problemet risikerer derfor at forværres, når industrifinansieringen falder bort, som den gør i foreløbig Region Syddanmark og Region Midtjylland med virkning fra næste år.

Koncerndirektør i Region Midtjylland, Ole Thomsen, skønner, at regionen fremover kun har råd til at sende halvdelen af de læger af sted, som i dag får betalt kongresrejsen af en medicinalvirkomhed.

”Det kommer til at betyde, at mange læger ikke kan komme på de rejser, som de er vant til. Det vil specielt gå ud over f.eks. onkologer og reumatologer, som rejser meget," har han tidligere sagt til Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Region Syddanmark mener derimod, at de er i stand til at finde penge, så de kan beholde samme niveau af efteruddannelse.

Grundlæggende er Overlægeforeningen tilhænger af, at efteruddannelse ikke længere skal betales af industrien og overgår til regional finansiering. Men selv om der kan findes tilstrækkelig finansiering, er det ikke nok. Der skal også findes tid.

»Selv om afdelingen ikke har udgifter til kurser, rejser osv., så bliver der sagt nej, fordi man har brug for, at overlægerne er der til at varetage driften. Det er rigtig alarmerende,« siger formand for Overlægeforeningen, Lisbeth Lintz til Ugeskrift for Læger.

Der er stor regional forskel på, hvor ofte overlægerne kommer på efteruddannelse. 68 pct. af overlægerne i Region Nordjylland kommer på efteruddannelse i mindst seks dage om året, mens det kun gælder for lige over halvdelen af deres kolleger i Region Hovedstaden.

Det kan hænge sammen med, at overlæger ansat i Region Nordjylland hvert år får 22.000 kr. til efteruddannelsesformål af regionen. Derudover har de nordjyske overlæger også adgang til industrifinansieret efteruddannelse.

Men selv med de vilkår er det altså ikke samtlige overlæger, der har mulighed for efteruddannelse. Kun ca. hver femte når over det minimumsmål på ti dage om året, som overenskomsten nævner.

Tags: kongresrejser, efteruddannelse, Ole Thomsen, Lægemiddelindustriforeningen, Lisbeth Lintz, Medicinrodet?

Like eller del denne artikel