55 eksperter: Screen unge misbrugere for ADHD

Med ADHD som en klar risikofaktor for misbrug af stoffer, alkohol o.l. vil det give god mening rutinemæssigt at screene for ADHD hos unge med misbrug.

Det fremgår af en ny internationalt konsensuserklæring, baseret på en kombination af videnskabelige data og klinisk erfaring. Her anbefales det også, at de unge med misbrug behandles med langtidsvirkende depotmedicin som første valg, og at den farmakologiske behandling bliver en fast del af den psykosociale behandling. 

Konsensuserklæringen er blevet til i en tværfaglig gruppe på 55 eksperter fra 17 lande, som baseret på en kombination af videnskabelige data og klinisk erfaring blev bedt om at forholde sig til 37 udsagn på seks områder. Det gælder risikoen for at udvikle stofmisbrug blandt unge, der fik ADHD som børn, screening og diagnose, psykosocial behandling samt farmakologiske og andre behandlinger. Eksperterne blev enige om de 36 udsagn.

Baggrunden for erklæringen er, at der både forskningsmæssigt og i retningslinjer rundt om i verden har været for lidt opmærksomhed på den samtidige forekomst af ADHD og misbrug af stoffer o.l. Både ift. behandling, screening, diagnose. Og evidensgrundlaget er således ikke robust nok til stærke kliniske anbefalinger. Men på samme tid er det en kendsgerning, at unge patienter med ADHD og misbrug har et stort behov for en bedre behandling end de får i dag. bl.a. for at forhindre kroniske effekter. 

Reduktion af misbruget

I en af de generelle erklæringer i konsensuspapiret noteres det, at blandt unge med både ADHD og misbrug resulterer behandling af ADHD sjældent i et mindre misbrug, lige som behandling af misbrug sjældent har en positiv effekt på ADHD-symptomerne. Derfor anbefales det, at det er tilrådeligt hos patienter med denne komorbiditet, først at forsøge at reducere eller stabilisere misbruget, idet det er med til at komplicere diagnosticeringen og behandlingen af ADHD – dog uden at forsinke behandlingen for ADHD unødigt.

En anden anbefaling har rod i den kendsgerning, at ADHD i barndommen er en fremtrædende risikofaktor for udvikling af misbrug af stoffer o.l. i ungdommen eller de tidlige voksenår. Her er der enighed om, at en tidligere start af medicinsk behandling for ADHD har en forebyggende effekt.

I konsensuserklæringen fastslås det også, at en tidlig påvisning af samtidig ADHD og misbrug spiller en afgørende rolle i forebyggelse og behandling af begge lidelser. Og givet den høje grad af denne komorbiditet anbefales rutinemæssig screening blandt unge med ADHD for udvikling af misbrug. Og på samme måde anbefales screening for ADHD blandt unge med misbrug.

Den eneste erklæring uden konsensus vedrørte kravet om afholdenhed inden påbegyndelse af farmakologisk behandling hos unge med ADHD og samtidigt misbrug. I modsætning til flertallet krævede nogle eksperter fuld afholdenhed inden den farmakologiske behandling, nogle var imod brugen af medicin i behandlingen af disse patienter (uafhængig af afholdenhed), mens nogle var imod den alternative anvendelse af det antidepressive lægemiddel bupropion. 

Det nuværende sæt konsensusudtalelser kan bruges af klinikere og patienter sammen i en fælles beslutningsproces for at vælge de mest passende behandlinger og nå de bedste resultater for unge med samtidig ADHD og stofmisbrug. Og erklæringen understreger slutteligt behovet for flere studier på området.

Konsensuserklæringen er foreløbig offentliggjort i det internationale videnskabelige tidsskrift, European Addiction Research. Den vil nu blive præsenteret på nationale og internationale konferencer. I ekspertgruppen har fra Danmark siddet Søren Dalsgaard.

Tags: ADHD

Like eller del denne artikel