Måske er "usandsynlig" smittevej mellem minkfarme sandsynlig

"Smitte via måger og fugle er usandsynligt ifølge DK-VET (Dansk Veterinær Konsortium, red.), da fugle ikke kan blive inficeret med COVID-19".

Sådan skriver Fødevarestyrelsen i en redegørelse for, hvordan de afprøver forskellige teser om, hvordan coronasmitten på mystisk vis er sprunget fra minkfarm til minkfarm - selv på tværs af regioner. I øjeblikket er der konstateret smitte på 142 minkfarme ud af 1.137.

"Under eksperimentelle forhold er det ikke lykkedes at inficere fugle med coronavirus (COVID-19)," skriver styrelsen et andet sted.

Men nu tyder det alligevel på, at fugle måske kan være smittebærere. Nærmere bestemt, at måger kan. Ikke fordi de selv bliver syge og bærer smitten videre, men fordi de udgør en slags overflade, hvor smitten kan sidde.

Forskere på Københavns Universitet har undersøgt fire måger, og på en af dem er der blevet konstateret coronavirus på foden, skriver DR.

"Jeg synes, det er et interessant fund, som helt klart er værd at undersøge nærmere. At få det belyst er det allervigtigste for at forebygge, at flere farme bliver smittet, og at man forhindrer yderligere smittespredning. Det allervigtigste er at vide, hvordan det flytter sig," siger Anne Sofie Vedsted Hammer, der er lektor og dyrlæge på Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet, til DR. Hun har været med til at undersøge de skudte måger.

Faglig direktør i Statens Serum Institut tror dog mest på, at det er mennesker, som bærer smitten ud og ind af minkfarmene.

"Mågen med virus på foden blev fundet indenfor minkfarmen. Men det er en interessant hypotese, som skal undersøges, for der er smittespredning, vi ikke kan forklare. Men der er også andre hypoteser, f.eks. at smitten kan sidde på minkenes pels, som de skifter. Men igen er minkhårene fundet indenfor samme farm," siger han på pressemøde mandag eftermiddag.

Jan Obitsø er minkfarmer i Vestjylland, og han har længe haft netop mågerne mistænkt for at være en del af smittekilden til den hurtige spredning. Han fortæller, at mågerne kender fodringstiderne lige så godt som minkene, og derfor kan der lynhurtigt samle sig 200 måger omkring hans farm, når minkene bliver fodret.

"Nu har vi længe prøvet at finde ud af, hvordan smitten kan flytte sig så hurtigt mellem minkfarmene, og set fra min stol er det kun foderbilerne og mågerne, som flytter sig fra farm til farm," siger Jan Obitsø til DR.

Fødevarestyrelsen har udført en analyse, hvor bl.a. sammenhængen mellem foderlbiler og smittede minkfarme er blevet afdækket i et forsøg på at finde en forklaring på smittespredningen. Resultatet af denne analyse peger ikke på, at foderleverandørerne spiller en afgørende rolle i smittespredningen, men undersøgelserne fortsætter.

I den nærmeste fremtid iværksætter Fødevarestyrelsen et projekt, hvor det undersøges, om foder, foderlevering og procedurer omkring foderlevering spiller en rolle i spredningen af covid-19 til mink. Herudover undersøges procedurer i forbindelse med foderleveringer, herunder luftbårne artikler i forbindelse med pumpning af foder, vindforhold mellem lastbil og besætning på leveringstidspunktet samt øvrige hygiejneovervejelser.

Et stort antal foderprøver fra den fodercentral, der har leveret foder til 2 ud af 3 smittede minkbesætninger, er blevet analyseret for coronavirus. Ingen af foderprøverne påviste covid-19.  

 

 

 

Tags: corona

Like eller del denne artikel