“Det er en helt særlig situation, og man kan diskutere, om 300 mio. kroner er et stort nok beløb til at tale for forsigtighedsprincippet," siger Leif Vestergaard Pedersen.

Medicinrådet tager for første gang forsigtighedsprincippet i brug

Medicinrådet tager for første gang forsigtighedsprincippet i brug og afviser at anbefale lægemidlet Vyndaqel (tafamidis) til alle patienter med arvelig transthyretin-medieret amyloidose med kardiomyopati, som er en sjælden og livstruende sygdom, som aflejrer et såkaldt transportprotein kaldet transthyretin forkert i organer og væv. En høj pris kombineret med usikkerhed om antallet af patienter gør det for risikabelt at give behandlingen fri, vurderer rådet. 

Medicinrådet anbefaler lægemidlet Vyndaqel (tafamidis) til en begrænset gruppe patienter med den sjældne proteinaflejringssygdom. Anbefalingen gælder patienter, som er skrevet op til levertransplantation, fordi Medicinrådet vurderer forholdet mellem prisen og den forventede effekt i perioden frem til transplantation som rimelig.

Til den resterende gruppe patienter anbefaler medicinrådet ikke behandlingen, dels fordi rådet vurderer, at udgifterne vil blive for høje i forhold til effekten, og dels fordi der er betydelig usikkerhed om patientpopulationens størrelse, og på den baggrund har Medicinrådet for første gang nogensinde valgt at tage forsigtighedsprincippet i brug. 

“Konsekvenserne for sundhedsvæsnets samlede budget kan blive uforholdsmæssigt store,” skriver rådet i anbefalingen.

Forsigtighedsprincippet skal blandt andet sikre, at ibrugtagning af et nyt lægemiddel ikke allokerer en uforholdsmæssig stor andel af sundhedsvæsenets økonomiske midler i retning af en enkelt medicinsk behandling, og det vurderer Medicinrådet kan blive tilfældet her. 

Prisen for at behandle patienter, som venter på transplantation i seks måneder med Vyndaqel vil i officielle priser være 420.000 kroner, og den pris og samlede omkostning, det vil medføre, finder Medicinrådet rimelig. For den resterende gruppe patienter, hvor den forventede behandlingstid er fire til fem år med en øget omkostning på 2,9 mio. kroner per patient, finder rådet til gengæld, at omkostningerne bliver for store. 

I øjeblikket er der omkring 300 patienter med sygdommen, og der kommer omkring 100 nye til om året, og på den baggrund vil en anbefaling til hele patientgruppen betyde, at sundhedsvæsenet ud fra de officielle priser i det femte år vil få omkostninger i størrelsesordnen 300 mio. kroner. De reelle omkostninger vil være lavere, da Lægemiddelvirksomheden har givet regionerne rabat på behandlingen, men tilsyneladende ikke nok til, at Medicinrådet har fundet det forsvarligt at anbefale behandlingen til hele patientgruppen. 

Blandt andet fordi antallet af patienter forventes at stige i de kommende år, fortæller patientrepræsentant i Medicinrådet, Leif Vestergaard Pedersen. 

“Det er en helt særlig situation, og man kan diskutere, om 300 mio. kroner er et stort nok beløb til at tale for forsigtighedsprincippet, men ud over at firmaet vil have en høj pris for behandlingen, er der også en betydelig usikkerhed om, hvor mange ekstra patienter, det kan blive til, hvis den behandling bliver givet fri, og derfor kan udgifterne nemt risikere at ryge endnu højere op, og derfor kalder man i afgørelsen på forsigtighedsprincippet,” siger han.

 

Tags: Medicinrådet

Like eller del denne artikel