Sexisme er kommet på dagsordenen i regionerne

Regionsrådet i Region Midtjylland vil undersøge, om der er flere medarbejdere, der bliver krænket seksuelt, end de hidtil har hørt om. Det sker efter forretningsudvalg tirsdag, hvor der var sexisme og krænkelser på dagsordenen.

Det skriver TV Midtvest.

Regionen har haft relativt få krænkelsessager blandt de 30.000 medarbejdere, men der kan være mange skjulte sager ifølge regionsrådsformand Anders Kühnau (Soc).

"Der er formentlig et stort mørketal, som ikke fremgår i de undersøgelser, vi selv har lavet. Der er meget hierarki, og der er mange over- og underordningsforhold. Der er mange, som givetvis føler sig krænket, og det tager vi meget alvorligt," siger Anders Kühnau til TV Midtvest.

Regionen vil nu granske i arbejdspladsvurderinger og anmeldelser om vold, trusler og chikane nogle år tilbage.

Alternativets regionsrådsmedlem Rasmus Foged har foreslået en whistleblowerordning, så medarbejderne anonymt kan indberette krænkelser. Forslaget går nu videre til regionens medarbejderudvalg, og regionsrådet følger om et par måneder op på, hvilke initiativer der skal tages for at imødegå krænkelser og sexchikane.

På dagsordenen i Region Hovedstaden

6. oktober besluttede forretningsudvalget i regionen at bede administrationen om at vende tilbage efter dialog med uddannelser, faglige organisationer og ledere med konkrete forslag til, hvordan regionen kan skabe trygge ramme for deres uddannelse og arbejde.

I beslutningsreferatet hedder det:

"Det kan bl.a. handle om at genbesøge regionens egne generelle retningslinjer; se på, om regionens trivselsundersøgelser og arbejdspladsvurdering (APV) skal suppleres med yderligere tiltag, der kan mindske mørketal og kvalificere problemer og løsninger bedre; dialog om hvordan vi skaber “trygt samvær” med hinanden; drøfte støtte til ofre for seksuel krænkelser; samt om der er behov for centrale initiativer, der sikrer indsamling og formidling af viden, og rådgivning til ledere og medarbejdere om mobning, sexisme og sexchikane.”

Foretningsudvalget slår fast, at "der i regionen er en klar linje om, at krænkende adfærd herunder uønsket seksuel opmærksomhed ikke tolereres i Region Hovedstaden."

På dagsordenen i Region Nordjylland

Også i Nordjylland har forretningsudvalget i regionen drøftet sexisme. Forretningsudvalget har i denne uge vedtaget en udtalelse, der gør det klart, at enhver form for sexisme, sexchikane og magmisbrug på regionens arbejdspladser betragtes som fuldstændig uacceptabelt.

Udvalget har bedt den øverste ledelse og regionens samarbejdsudvalg om at arbejde med emnet - på tværs og på alle niveauer - i organisationen.

"Vi ønsker, det skal være klart og tydeligt, hvad man kan gøre, og hvor man kan henvende sig, hvis man oplever krænkelser, er vidne til krænkelser eller tænker, at man selv har optrådt krænkende. Vi noterer os med tilfredshed, at regionen allerede har en opdateret retningslinje på området og netop har udsendt et dialogspil til arbejdsmiljøorganisationerne, så man kan sætte dialogen i gang på arbejdspladserne. Vi ønsker også, der etableres en særlig arbejdsmiljølinje, hvor man kan henvende sig anonymt og få støtte og vejledning af en uafhængig person. Det skal sikre, at man altid har en mulig indgang, når det er vanskeligt at gå til en leder eller kollega," skriver forretningsudvalget bl.a. i udtalelsen.

På dagsordenen i Region Syddanmark

I Region Syddanmark er forretningsudvalget blevet orienteret om den fællesregionale retningslinje for forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger, herunder seksuel chikane. Retningslinjen er revideret tidligere i år og godkendt af Hovedudvalget i juni 2020. Hovedudvalget vil drøfte forebyggelse af seksuel chikane på sit næste møde.

På dagsordenen i Region Sjælland

Det øverste samarbejdsorgan mellem regionens ledelse og ansatte, MED-Hovedudvalget, har opdateret de personalepolitiske rammer og udarbejdet en vejledning, hvor medarbejdere kan se de muligheder, de har, hvis de oplever uønsket adfærd fra kolleger eller borgere og patienter.

"Der er ingen tvivl om, at én krænkelse er en krænkelse for meget. Derfor har vi nultolerance over for det, når det sker," siger regionsdirektør i Region Sjælland, Per Bennetsen, der står i spidsen for en organisation med 18.000 medarbejdere på sygehuse, sociale institutioner og i administrationen.

"Jeg tror desværre, at seksuelle krænkelser finder sted på alle arbejdspladser i en eller anden grad. Det er også tilfældet her i Region Sjælland. Vi ser dem mellem kolleger, fra ledere og desværre også i stort omfang fra borgere og patienter. Derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at få ændret denne kultur," siger han i en pressemeddelelse.

 

Tags: sexisme

Like eller del denne artikel