Ejerne af smittede minkbesætninger kan nu aflive deres egne mink

Fødevarestyrelsen giver nu mulighed for, at minkavlere selv kan aflive besætninger smittet med Covid-19 samt foretage rengøring og desinfektion af farmene. Med avlernes hjælp bliver det muligt at sætte fart på aflivningerne, så smitterisikoen fra syge besætninger hurtigere elimineres.

Faglig direktør i Statens Serum Institut (SSI), Kåre Mølbak, har tidligere slået fast, at de mange udbrud af covid-19 blandt mink har bidraget til at forværre smitten blandt mennesker. Samtidig har Statens Serum Institut (SSI) i en såkaldt epidemiologisk udredning skrevet, at den type mutationer, som finder sted i mink, potentielt kan betyde, at vacciner ikke vil virke:

"I mink er der påvist ændringer i flere områder af virusgenomet, blandt andet det område, der koder for spike-proteinet, som er essentielt for immunitet efter overstået infektion og/eller vaccination. Sådanne ændringer kan potentielt resultere i reduceret genkendelse af virus i tidligere inficerede individer, hvilket potentielt kan medføre, at flokimmunitet ikke kan opstå, og at vacciner ikke vil virke. Derudover er det påvist, at den mink-relaterede virus-variant efterfølgende danner humane smittekæder i samfundet."

 

Lige siden de første mink blev aflivet, fordi de var smittet med covid-19, har ejerne haft mulighed for at hjælpe til mod betaling. Fremover kan minkavlere stå for hele opgaven, dvs. både aflivningen samt den efterfølgende rengøring og desinfektion, og få dækket deres udgifter. Hermed forventer Fødevarestyrelsen at kunne sætte yderligere fart på aflivningen af de aktuelt mere end 1,3 mio. mink, som de kommende uger skal aflives, fordi der er fundet covid-19 i besætningerne.

'Vi har desværre over de seneste uger set en bekymrende smitteudvikling på minkfarmene og må konstatere, at det er svært at få aflivet besætningerne hurtigt nok til at mindske risikoen for smitte mellem farmene og fra farmene ud til civilsamfundet', siger beredskabschef i Fødevarestyrelsen, Nikolas Hove, i en pressemeddelse.

"Vi arbejder selv på at udvide kapaciteten, men minkejerne er vant til at håndtere dyrene og vil kunne levere et vigtigt bidrag til for alvor at øge tempoet," siger han.

Opgaverne udføres under besætningsejerens ansvar, men Fødevarestyrelsen vil være til stede under aflivningen og blandt andet informere om brug af værnemidler. Styrelsen vil også skulle godkende, at den efterfølgende rengøring og desinfektion er tilstrækkelig til at hindre spredning af covid-19 smitte. Besætningsejeren modtager en fast aftalt betaling til dækning af sine omkostninger, som afhænger af besætningens størrelse.

Både tempoet og strategien for at komme coronavirus blandt danske mink til livs har været under beskydning fra flere politiske ordførere på Christiansborg. 

Tags: corona

Like eller del denne artikel