Ny politisk aftale ophæver fem-års grænse for nedfrysning af æg

Alle Folketingets partier er blevet enige om at ophæve den nuværende grænse på fem år for nedfrysning af æg i forbindelse med fertilitetsbehandling og sygdom. Det betyder, at kvinders æg fremover vil kunne opbevares nedfrosset indtil kvinden fylder 46 år, hvis de er taget ud i forbindelse med fertilitetsbehandling eller sygdom.

Ifølge den nuværende lovgivning må befrugtede og ubefrugtede æg opbevares i op til fem år, hvorefter æggene skal destrueres. Det betyder, at kvinder og par i fertilitetsbehandling får destrueret deres sunde og raske æg, kun fordi de har nået grænsen på fem år for opbevaring af æg. Dog kan en læge forlænge opbevaringsperioden i tilfælde af alvorlig sygdom hos kvinden eller partneren.

Med den politiske aftale vil kvinders æg kunne opbevares frem til kvinden fylder 46 år, hvilket også er aldersgrænsen for at modtage fertilitetsbehandling i Danmark. Aftalepartierne har været indstillet på hurtigt at indgå aftale om at ophæve fem-års grænsen for nedfrysning af æg, så en lovændring snart kan blive vedtaget.

Partierne ønsker ikke, at kvinder og par skal gennemgå en unødvendig og krævende proces med hormonstimulation og ægudtagning, hvis der allerede eksisterer nedfrosne æg, der kan benyttes i forsøget på at opnå graviditet.

I den nye aftale fremgår også, at kvinder, der har været ramt af sygdom, ikke skal være begrænset af en opbevaringsperiode på fem år, men selv have mulighed for at beslutte, hvornår de vil gøre brug af deres nedfrosne æg frem til kvinden fylder 46 år.

Sundheds- og Ældreministeriet estimerer, at de årlige omkostninger forbundet med en ophævelse af 5 års-grænsen udgør 2.6 mio. kroner.

 

 

Sundhedsminister Magnus Heunicke på Twitter: 

Like eller del denne artikel