"Det er for mig at se vigtigt, at myndighederne anerkender, at befolkningen står i en ny situation, og at de begynder at rette kommunikationen mere mod, hvad der er det rigtige at gøre og hjælper befolkningen ved at udvikle nogle strategier, der kan hjælpe til at leve med corona-virussen,” siger Michael Bang Petersen.

Forsker: Sådan kan en langsigtet coronastrategi se ud

Myndighedernes corona-anbefalinger er blevet sværere for borgerne at følge og forstå end tidligere på året, viser undersøgelse. Myndigheder og politkere bør indføre nye strategier og i deres kommunikation være skarpere, så danskerne forstår, hvad der er det rigtige at gøre for at bekæmpe smitten. En trafiklysmodel, som på forhånd viser, hvilke tiltag der træder i kraft, hvis smittespredning når et vist niveau, kan være en mulighed, mener forsker. 

I går, mandag 12. oktober præsenterede Storbritanniens premierminister Boris Johnson et nyt system, et slags trafiklys, med tre niveauer af restriktioner - medium, højt og meget højt - baseret på antallet af smittede. De fleste områder i England vil blive kategoriseret som medium-områder, hvilket betyder, at de gældende restriktioner fortsætter. Men visse områder, eksempelvis Liverpool-regionen, vil med de nuværende smittetal blive kategoriseret som et højrisikområde. Det betyder, at man ikke må mødes med andre end nær familie indendørs eller i private haver, og at pubs og fitness-centre ikke må have åbnet. 

Også i Irland har myndighederne lagt en strategi for, hvilke tiltag der træder i kraft, hvis smittespredning når et vist niveau. Der er fem niveauer for smitte. Lige nu er hele Irland eksempelvis på niveau tre. Det betyder f.eks., at man må være 25 til et bryllup, at der ikke må afholdes organiserede forsamlinger indendørs, og at man kun må mødes seks personer. Skulle Irland gå op på niveau fire vil det automatisk medføre, at man eksempelvis kun kunne være seks til et bryllup, og at alle indendørs sportsaktiviteter ville blive lukket. 

Nye strategier nødvendige

Ifølge Michael Bang Petersen, professor i statskundskab på Aarhus Universitetog leder af HOPE-projektet, som forsker i borgernes adfærd og konsekvenserne for corona-epidemiens udvikling, vil befolkningen gerne handle for at nedbringe smitten, men de er i tvivl om, hvad det egentlig er, de skal gøre i det genåbnede samfund. 

Befolkningen i Danmark er nemlig blevet mere usikre på regeringen og myndighedernes anbefalinger og råd om om afstand, afspritning og test. Det viser den seneste statusnotat fra 6. oktober fra HOPE-projeket på Aarhus Universitet, 

Notatet viser, at danskernes opfattelse af myndighedernes råd til at forebygge smitte lige nu lider et knæk på samtlige af de parametre, som HOPE følger. Parametrene er opfattelse af, om det er let eller svært at følge myndighedernes råd om coruna, om rådene opfattes som effektive, hvor mange omkostninger der er ved at følge dem, og om de er legitime. 

“Befolkningens opbakning til corona-tiltagene afhænger i bund og grund af, om de føler tiltagene som legitime, og om de føler, at de rent faktisk ved, hvad myndighederne beder bedt om. Indtil for en måneds tid siden har udviklingen været stabil på et højt niveau, men nu kan vi se, at befolkningen begynder at opfatte sundhedsrådene som mindre effektive end tidligere i forhold til at beskytte mod corona-virus. Der er også en oplevelse af, at rådene er mere omkostningsfulde og sværere at følge og mindre legitime”, fortæller Michael Bang Petersen.  

“Det bliver ikke nemmere for befolkningen, når myndighederne bliver ved med at henvise til foråret - bl.a. ved flere gange at bruge sætningen: Vi skal tilbage til de gode vaner fra foråret. Det er for mig at se vigtigt, at myndighederne anerkender, at befolkningen står i en ny situation, og at de begynder at rette kommunikationen mere mod, hvad der er det rigtige at gøre og hjælper befolkningen ved at udvikle nogle strategier, der kan hjælpe til at leve med corona-virussen,” siger Michael Bang Petersen og henviser bl.a. til den trafiklys-model med op- og nedskalering af restriktioner og råd i forhold til smittetal, som nogle lande har indført til at skabe mere forudsigelighed i befolkningens hverdag. 

Michael Bang Petersen understreger, at befolkningen stadig er meget motiverede for at gøre det rigtige. 

“Udfordringerne ligger i, hvad der så er det rigtige at gøre. Det handler ikke om at skabe motivation for at handle, så smitten mindskes - den motivation er der - men at myndighederne støtter op om, hvad der er det rigtige at gøre og hjælper befolkningen til at få en klar opfattelse af det,” siger Michael Bang Petersen.

Han peger på, at det handler om, at det danske samfund står i en ny situation i forhold til, da epidemien startede. 

“I foråret gjorde myndighederne det nemt at agere smitteforebyggende. Samfundet lukkede ned, og selv om du gerne ville, så kunne du ikke gå i biografen eller på restaurant. Du fik i bund og grund vide, at du skal bare blive hjemme. Nu får vi at vide, at det er vigtigt, at vi holder samfundet i gang, men at vi alligevel skal agere smitteforebyggende”.

“Det er selvfølgelig afgørende, at det politiske niveau tager ansvaret for at hjælpe befolkningen til at navigere i den nuværende situation på sig”, siger han.  Tags: corona

Like eller del denne artikel