Næsten 800 har skrevet under imod sexisme i lægeverdenen

Mandag morgen har 768 skrevet under og krævet stop for sexismen i lægeverdenen.

Underskrifterne er indsamlet af gruppen “Uden Tavshedspligt”, og indsamlingen ligner den i mediebranchen, hvor over 1.600 kvinder skrev under på et støttebrev til TV-værten Sofie Linde, efter hun fortalte om sine oplevelser med seksuelle krænkelser, da hun var helt ung i branchen.

"Sexisme er også en del af hverdagen på de danske hospitalsafdelinger, de danske klinikker og på de danske universiteter," skriver Maja Holt Højgaard fra Uden Tavshedspligt i et åbent brev i forbindelse med underskriftsindsamlingen. Maja Holt Højgaard er uddannet læge.

"Vi vil ikke længere acceptere det. Det handler ikke om enkelte læger, der er rundet af en svunden tid. Det handler om en kultur, hvor hierarkiske strukturer og tidsbegrænsede ansættelser gør det nemt at misbruge sin magt," skriver hun i det åbne brev.

Uden Tavshedspligt startede allerede i 2017. Dengang skrev mere end 10.000 svenske og 3.000 norske læger i projekterne UtanTystnadsplikt og UtenTaushetsplikt under på, at de ønskede et opgør med sexisme inden for lægefaget, men dengang var de danske initiativtagere ikke sikre på, at den danske lægeverden var klar til at indse, at der var et problem.

Men projektet indsamlede mere end 60 anonyme vidneberetninger fra kvindelige og mandlige læger om alt fra sexisme og sexchikane til kønsdiskrimination og voldtægt.

Blandt de anonyme beretninger var dengang:

»... Kirurgen (red.) laver så en tegning på en serviet, viser mig den og spørger: 'Hvilken slags brystvorte har du?' Han har tegnet to forskellige. Jeg er noget paf, men peger på den ene, hvorefter han siger: 'De er også de bedste at slikke'«.

»Igennem min KBU oplevede jeg adskillige tilnærmelser fra min tutorlæge, både mundtlige, fysiske og skriftlige. Det stod på i flere måneder. Han var næsten 20 år ældre end mig, og det var ham, der skulle godkende min KBU og derved min ret til selvstændigt virke«.

Frem i lyset

I 2018 var Camilla Rathcke formand for Yngre Læger. Hun skrev dengang i Ugeskriftet:

"Som skribenterne selv understreger, modtager Yngre Læger ikke mere end knap en håndfuld henvendelser årligt om sexisme fra vores over 13.000 medlemmer. Det tyder ikke på et omfattende problem."

I dag er Camilla Rathcke blevet formand for Lægeforeningen. Og hun synes, at det er godt at få undersøgt sexisme i lægeverdenen.

”Sexisme er et arbejdsmiljøproblem i det omfang, det forekommer som en del af lægelivet. Det skal naturligvis frem i lyset og tages hånd om. Det skal ikke tolereres. Én sag er én for mange,” siger hun.

Derfor opfordrer Lægeforeningens formand til, at læger, der oplever sexisme, kontakter enten Yngre Læger, Foreningen af Speciallæger (FAS) eller Praktiserende Lægers Organisation (PLO). Dels for at få hjælp til at håndtere situationen og dels for at være med til at skabe et overblik over problemets omfang.

”Det gælder her som med alt andet, at der er brug for dokumentation og dernæst analyse og handling på baggrund af den dokumentation. Vi ved ikke, om sexisme er et særskilt problem i sundhedsvæsenet eller blandt læger, sammenlignet med andre brancher. Men der er ingen tvivl om, at det er uacceptabelt, når sexisme finder sted, enten hvis det sker mellem læger eller mellem læger og andre faggrupper i sundhedsvæsenet,” siger hun.

Like eller del denne artikel