"Jeg er ikke i tvivl om, at vi efter coronaepidemien på et tidspunkt vil komme til at stå i en lignende situation, måske med en ny virus. Vi har derfor brug for at indsamle så meget data og viden som muligt," siger Tina Nør Langager.

Fem sundhedsfaglige organisationer: Vi har brug for handlingsplan for covid-senfølger nu

Vi har akut brug for en national handlingsplan for folk, der har senfølger efter covid-10. Sådan lyder opfordringen i et brev, som fem sundhedsfarlige organisationer har sendt til sundhedsministeren og beskæftigelsesministeren.

I et brev til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard skriver Dansk Sygeplejeråd, FOA, Overlægeforeningen, Ergoterapeuterne og Fysioterapeuterne, at folk med senfølger blandt andet lider af vedvarende træthed, hovedpine, åndenød, kognitive forstyrrelser og føle- og sanseforstyrrelser.

"Der er et stort skyggetal af folk med senfølger, og der er intet ensartet tilbud til dem," siger Tina Nør Langager, der er formand for Ergoterapeutforeningen.

"Kun i Aarhus og på Rigshospitalet har man sat fokus på senfølger i system og indkalder tidligere indlagte covid-patienter efter tre, 12 og 24 måneder. Men hvad med de andre sygehuse og hvad med alle de patienter, som ikke har været indlagte? Det er måske modne mennesker, som har ligget hjemme på sofaen, mens de var syge, og nu døjer med senfølger. Mange af dem har måske aldrig været testet. I dag har praktiserende læger ikke visitationsret til kommunale rehabiliteringstilbud, hvis patienten ikke har været indlagt. Det er ikke godt nok. Vi har brug for, at der systematisk bliver taget hånd om de ramte patienter ensartet og overalt i Danmark," siger Tina Nør Langager.

Sundhedspolitisk Tidsskrift: Sundhedsstyrelsen nu har nedsat en følgegruppe, som indenfor få uger skal komme med anbefalinger til behandling af senfølger. Er det ikke nok?

"Det er vi selvfølgelig glade for, men vi bør snarest have en samlet, national plan, som indeholder pakkeforløb med ens retningslinjer for, hvilke undersøgelser der bør indgå i en udredning for senfølger. Derudover bør etableres en indgang for de mennesker, der ikke har været diagnosticeret med covid-19, men som også lider af senfølger og derfor har brug for hjælp. Der skal være regionale centre, som skal tage sig af det. Der skal også være ensartede tilbud om behandling og rehabilitering på tværs af landet, som opdateres løbende, efterhånden som vi bliver klogere på covid-19 og dens senfølger," siger Tina Gør Langager, som også ser nogle af sine egne medlemmer døje med senfølger.

"Vi har under coronakrisen oplevet, at vores funktion har været nedprioriteret, og en del har været sendt ud i hjemmeplejen eller i testcentre, og nogle blev smittet," siger hun.

Hun efterlyser hurtig handling.

"Hver dag tæller, når man skal genvinde sine kræfter. Jo længere tid, genoptræningen lader vente på sig, jo lavere risikerer ens funktionsniveau at blive. Desværre ved vi erfaringsmæssigt, at der kan være stor forskel på, hvilken genoptræning man som patient bliver tilbudt, alt efter hvilken kommune man bor i. Og der er ingen grund til at tro, at det skulle have ændret sig, efter at coronaepidemien har ramt Danmark. Desværre," siger hun.

"Mange mennesker med senfølger oplever symptomer, som ligner de symptomer, patienter med hjernerystelse kan opleve. De oplever en slags hjernetræthed, og det er meget vigtigt, at de lærer at administrere deres energi og ikke overbelastes, da symptomerne så vil blive langvarige og måske forværres. Både fysisk, psykisk og kognitivt skal de opgraderes over tid, og det har både fysioterapeuter og ergoterapeuter redskaber til," siger hun.

En anden meget vigtig del ved en samlet handlingsplan er indsamling af data, mener Tina Nør Langager.

"Jeg er ikke i tvivl om, at vi efter coronaepidemien på et tidspunkt vil komme til at stå i en lignende situation, måske med en ny virus. Vi har derfor brug for at indsamle så meget data og viden som muligt," siger hun.

De fem sundhedsfaglige organisationer har også blikket rettet mod arbejdssituationen for dem, der lider af senfølger. Mange frygter at miste deres arbejde på grund af langvarigt sygefravær. Derfor er opfordringen om en national handlingsplan også sendt til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Tags: senfølger, corona

Like eller del denne artikel