Peder Ahnfeldt-Mollerup advarer om, at der med Sundhedsstyrelsens nye udmelding er en betydelig risiko for, at patienter med en falsk negativ test smitter andre patienter ved at dukke op i almen praksis.

Praksislæger vrede på Sundhedsstyrelsen for at sende potentielle covid-19-smittede til dem

Stik imod praktiserende lægers egen tolkning af Sundhedsstyrelsens guideline kræver styrelsen nu, at almen praksis tager hånd om alle patienter med negative coronatests. Det vækker bekymring blandt praksislæger, da 5-10 pct. af de frikendte patienter reelt er smittede. 

Patienter med en negativ covid-19-test, som fortsat har symptomer, der kalder på en sundhedsfaglig vurdering ved fremmøde, kan med fordel tilses i almen praksis. 

Sådan svarer Sundhedsstyrelsen Peder Ahnfeldt-Mollerup, der som praksislæge i Vejle har henvendt sig, efter at der i flere lukkede Facebook-grupper har været diskussioner om, hvordan styrelsens retningslinje på området egentlig skulle tolkes. Den gængse tolkning har hidtil været, at almen praksis under ingen omstændigheder måtte se patienter, der har covid-19, heller ikke dem, der er under mistanke for at være ramt af sygdommen. Rollen for almen praksis var alene at visitere dem til videre udredning i hospitalsregi.

Den nye tolkning vækker bekymring hos praksislæger set i lyset af, at 5-10 pct. af de patienter, som har en negativ covid-19-test, reelt er smittede og dermed uforvarende kan komme til at sprede sygdommen til andre patienter ved at dukke op i almen praksis.  

“Praksislægers fortolkning af Sundhedsstyrelsens guideline har hidtil været, at vi ikke ser patienter til fremmøde på anledning af luftvejssymptomer, som kunne være covid-19 - heller ikke selvom, der skulle være nylig negativ test, og at de for nyligt er vurderet og afsluttet fra vurderingsenhed i sygehusregi. Disse patienter, som fortsat har symptomer fra luftvejene, og hvor klinisk vurdering og udredning fortsat skønnes påkrævet, har efter vores opfattelse skullet ses i covid-19 afsnit,” siger Peder Ahnfeldt-Mollerup. 

Han advarer om, at der med Sundhedsstyrelsens nye udmelding er en betydelig risiko for, at patienter med en falsk negativ test smitter andre patienter ved at dukke op i almen praksis.  

“Der vil måske være 10 patienter dagligt, som får et falsk negativt resultat. Patienter, der ved deres fysiske fremmøde reelt kan smitte andre patienter i almen praksis, klinikpersonale og læger,” siger han og gør opmærksom på, at problemet har skabt furore i flere lukkede Facebook-grupper. 

“Lægerne er utilfredse med, at Sundhedsstyrelsen vender på en tallerken. Styrelsens vejledning har eksisteret i flere måneder. Og nu fremlægger styrelsen så en ny fortolkning, der modsiger dens egen vejledning - en nytolkning, som jeg og en lang række andre praktiserende læger er uenige i,” siger Peder Ahnfeldt-Mollerup, der tilføjer, at han er gået i dialog med Sundhedsstyrelsen i et forsøg på at få den til at droppe fortolkningen. 

I et svar dateret 19. august fremgår det dog, at Sundhedsstyrelsen holder fast.

Det er en problematik, der fylder meget pt. og særligt når vi ser ind i et efterår hvor vi må forvente at se flere patienter med symptomer fra øvre luftveje, som også kan fejle andet end COVID-19. Vi er meget opmærksomme på at der er behov for en langtidsholderbar organisering heraf. For nuværende har vi dog været i dialog med PLO, og vores anbefaling er at patienter med en negativ test for ny coronavirus, som fortsat har symptomer der tilsiger en sundhedsfaglig vurdering ved fremmøde, med fordel kan tilses i almen praksis. Hvis patienten i perioden hvor testresultatet afventes får behov for en klinisk vurdering, bør patienten dog ses i regi af de regionale COVID-19 klinikker, skriver Maria Tølbøll Glavind, der er læge i Sundhedsstyrelsens afdeling for planlægning.

Peder Ahnfeldt-Mollerup undrer sig over, hvorfor praksislægernes egen organisation PLO har valgt at bakke op om Sundhedsstyrelsens nye fortolkning.

“Jeg mener ikke, at vi skal udrede patienter i almen praksis for luftvejssymptomer, som kunne være covid-19, selvom der er tale om en negativ coronatest. Patienter med sådanne symptomer bør udredes i sygehusregi - altså også for andre potentielle lidelser end blot om der er tale om covid-19 eller ej. Så vi har meddelt PLO, at vi ikke synes det er godt nok”, siger Peder Ahnfeldt-Mollerup.

PLO´s formand Jonatan Schloss bekræfter, at praksislægernes organisation har drøftet problemstillingen med Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) og Sundhedsstyrelsen.  

“Det er korrekt at PLO og DSAM har haft drøftelser med Sundhedsstyrelsen om, hvordan vi på en eller anden måde kan få normaliseret sundhedsvæsenet, nu, hvor efteråret og vinteren nærmer sig. DSAM vurderer, så vidt jeg er orienteret, at det for patienter med en frisk negativ test er forsvarligt at have dem i klinikken,” siger Jonatan Schloss og fortsætter:  

“Sådan som jeg har forstået det, så betyder en frisk negativ covid-19-test, at en symptomatisk borger har en smitterisiko svarende til baggrundsbefolkningen. Det betyder, at et barn med f.eks. feber og en frisk negativ covid-19 smitter i samme grad som et raskt barn. Grunden til, at vi her fokuserer meget på børn er, at børneafdelingerne på det seneste har været utilfredse med, at de har skullet se så mange børn, der blot er forkølede. Så udmeldingen fra Sundhedsstyrelsen er et forsøg på at komme disse børneafdelinger i møde,” siger han.

Tags: corona

Like eller del denne artikel