Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Studie af 400.000 covid-19-smittede er virkelig dårligt nyt for hver femte dansker

Et nyt internationalt studie, som inkluderer næsten 400.000 covid-19-smittede understreger, at der er en klar sammenhæng mellem overvægt og risikoen for at blive smittet, alvorligt syg og dø af covid-19.

{snippet tunge}

Forskerne bag analysen, som blev publiceret i Obesity Reviews den 26. august 2020, udtrykker desuden bekymringen for, at de samme sammenhænge, der øger risikoen for, at mennesker med svær overvægt øjensynligt bliver hårdt ramt af covid-19, også vil betyde nedsat resistens samt effekt af fremtidige vacciner for denne gruppe.

"Det er en imponerende og grundig undersøgelse med mange deltagere, som bekræfter det billede, vi også ser," siger professor på endokrinologisk afdeling på Hvidovre Hospital, Sten Madsbad.

"At vacciner måske ikke er en effektiv forebyggelse hos en målgruppe, der er særlig udsat, er en meget relevant bekymring."

Øget smitte, sygdom og død

I studiet, der bygger på 75 kinesiske og engelsksprogede studier, som alle er blevet publiceret mellem januar og juni 2020, har forskere fra USA og Saudi Arabien beskrevet sammenhænge mellem covid-19 og svær overvægt. Og sammenhængene viser ret entydige resultater: Covid-19 går ekstra hårdt ud over mennesker med svær overvægt.

Blandt andet har mennesker med svær overvægt sammenlignet med mennesker med normal vægt 46 procent større risiko for at blive smittet med covid-19, 113 procent større risiko for at blive indlagt, 74 procent større risiko for indlæggelse på intensiv afdeling og 48 procent større risiko for at dø af infektionen. Studiet viser desuden, at yngre mennesker under 60 år med svær overvægt er mere udsat for at blive hospitaliseret på grund af covid-19.

Bekræfter danske erfaringer

I Danmark har man ikke data som dem, der er benyttet i nærværende studie, fordi svær overvægt herhjemme ikke er en diagnose, og man derfor ikke har registreret BMI for de patienter, der har været indlagt. Men ifølge Sten Madsbad svarer erfaringerne fra de danske hospitalers intensivafdelinger til dem, der fremgår af studiet.

"Lægernes erfaring er, at hovedparten af de patienter, der har været indlagt på intensiv afdeling og i respirator herhjemme også har haft overvægt," siger han.

"Og denne sammenhængen mellem svær overvægt og alvorlige følger af covid-19 sås i øvrigt allerede fra begyndelsen af epidemien i Wuhan."

Svær overvægt en risikofaktor

Nærværende studie er indtil videre et af de største studier, der forsøger at samle eksisterende data om sammenhængen mellem covid-19 og svær overvægt på verdensplan. Virus er dog stadig så ny, at der kun er begrænset tilgængelig viden om, hvordan den konkret influerer på f.eks. metabolisme (stofskifte), hormonelle og inflammatoriske faktorer.

"Mange covid-19 faktorer er stadig uafklaret," siger Sten Madsbad.

"F.eks. ved man ikke, hvad der udløser den overaktive immunreaktion eller såkaldte cytokinstorm, der hos coronapatienter kan lede til livstruende lungebetændelser og akut lungesvigt (ARDS). Det er dog velkendt, at immunsystemet generelt er svækket ved svær overvægt. Sammen med anatomiske forhold som indsnævrede pladsforhold i brystkassen hos mennesker med metabolisk syndrom, øger det risikoen for at blive syg og dø af infektioner, ikke mindst virusinfektioner, hvor respirationen er påvirket, som ved covid-19."

Virus, overvægt og fremtiden

Ca. 14 millioner mennesker er indtil videre blevet smittet, og over en halv million mennesker er døde af covid-19. Næsten alle indbyggere i hele verden er på den ene eller den anden måde blevet berørt af pandemien. Data, som dette studie fremlægger, kalder derfor ifølge forskerne bag på globale politiske strategier, som i højere styrker befolkningernes sundhed, bygger resistens og standser udviklingen i andelen af indbyggere med svær overvægt.

Sten Madsbad er ikke er uenig i, at pandemien har sat fokus på et stort behov for at styrke både forebyggelse og behandling af svær overvægt.

"Det er dog en vanskelig problemstilling," siger han.

"Over halvdelen af danskerne er i dag overvægtige, 20 procent eller 800.000 er svært overvægtige med et BMI over 30. Indtil videre har vi dog ikke fundet en effektiv løsning. Det er hverken hensigtsmæssigt eller muligt at operere alle. Større vægttab ved hjælp af livsstilsinterventioner virker ikke på hovedparten, så indtil videre er det kun fremtidige medicinske produkter som f.eks. semaglutid 2.4 mg om ugen, som ser ud til at kunne give substantielle vægttab på op til gennemsnitlige 15 procent af vægten," siger han.

 

Tags: overvægt

Del artikler