Regionsrådsformand Anders Kühnau erkender, at der er problemer i den fælles akutmodtagelse. Men han afviser, at løsningen skulle være at etablere en selvstændig psykiatrisk modtagelse.

Psykiatere: Fælles akutmodtagelse i Skejby fungerer ikke

Den fælles akutmodtagelse for somatik og psykiatri på Aarhus Universitetshospital i Skejby fungerer ikke, lyder det fra hospitalets psykiatere. Den midlertidige opdeling, der blev sat i værk under COVID-19, fandt de så meget bedre, at de nu vil have den gjort permanent.

Den fælles akutmodtagelse ved Universitetshospitalet i Skejby er et misfoster. Både personale og patienter har brug for, at tingene bliver skilt ad.

Sådan lyder det fra overlæge Peter Møller Andersen, der som Psykiatri-Listens repræsentant i regionsrådet har opfordret regionsrådsformand Anders Kühnau (Soc.) til at give psykiatrien lov til at få sin egen modtagelse. Opfordringen kommer efter, at psykiatrien midlertidigt blev flyttet ud for at give somatikken plads til det store antal COVID-19-patienter, der kom til hospitalet under pandemiens opstart i foråret og hen over sommeren.

Der er stor bekymring over den planlagte tilbageflytning af de psykiatriske patienter til akutafdelingen 1. september. Der er en stort ønske om, at der etableres en selvstændig psykiatri-modtagelse, skriver Peter Møller Andersen sit brev, der også opridser en lang række faglige grunde til en opsplitning - faglige grunde, der bl.a. udspringer af den placering, som psykiatrien i sin tid fik tildelt i den fælles psykiatriske akutmodtagelse i Skejby, efter at Psykiatrihospitalet i Risskov blev nedlagt i 2018.

“Psykiatriens del af modtagelsen er placeret netop dét sted, hvor alle de sværeste somatiske traumer kommer som f.eks. folk, der er slemt tilredt efter trafikulykker. Her er så uroligt at være, at det er svært at lave miljøterapeutiske tiltag for psykiatriske patienter, der mest af alt har brug for omsorg og ro. Som placeringen er, kan vi ikke gøre så meget andet end at opbevare de psykiatriske patienter i hver deres rum. Og da stuerne hurtigt bliver fyldt op, må nogle ligge ude i dagligstuen. Det er meget dårligere fysiske rammer end dem, vi havde i Risskov, hvor vi omkring årtusindskiftet fik en helt ny modtagelse med en betydeligt større kapacitet,” siger Peter Møller Andersen.

Et stort minus ved den fælles modtagelse er efter hans vurdering, at der hele tiden opstår diskussioner mellem de ansatte om, hvilke typer af patienter, der må være på stuerne. Præmissen om, at man skal dele, er ok, så længe der er plads - men da det hørte til sjældenhederne, lukkede den psykiatriske del sig mere og mere om sig selv for til sidst at blive et afsnit i afsnittet.

“Når det virkelig går heftigt for sig med farlige psykiatriske patienter, så kan vi ikke forvente hjælp fra somatikken. Vi kan kalde en portør, men ikke psykiatrisk personale, der kommer og assisterer. Og fordi akutmodtagelsen ligger væk fra resten af psykiatrien, er der i det hele taget ikke noget fællesskab på den led,” siger han.

Problemerne bliver forværret af, at halvdelen af de sygeplejersker, der flyttede med fra Risskov, har sagt op.

“Mange af de erfarne sygeplejersker, vi havde haft med fra Risskov, er rejst, fordi de var trætte af de nye arbejdsvilkår. Staben af sygeplejersker er nu nede på kun ni ud af det oprindelige antal på omkring 20,” siger han.

Hvor arbejdsglæden efter sammenlægningen har taget et gevaldigt dyk, har den rejst sig igen under den midlertidige opsplitning under COVID-19.

“Det giver tryghed, når man har at gøre med farlige patienter, så kan man altid tilkalde kvalificeret personale. Med farlige patienter er det vigtigt, at alle er instrueret i at gøre det samme. Hvis ikke personalet har styr på det, så kan det koste førlighed. Når man kalder alarm, skal man kunne regne med, at der fra alle sider kommer ansatte løbende, som har været på kursus i konflikthåndtering,” siger han.

Endelig er han bekymret over, at psykiatriske patienter ikke altid har fået den somatiske undersøgelse, som ellers netop var grunden til at somatik og psykiatri blev forenet.

“Medarbejdere fortæller, at psykiatriske patienter er blevet sendt direkte videre til de psykiatriske afdelinger uden skyggen af udredning. Det er derfor, at jeg som regionsrådsmedlem har bedt hospitalsudvalget i somatikken om en redegørelse for hvor mange patienter, der drejer sig om, og hvad årsagen er. Det er meget ringere behandling end i Risskov, hvor patienterne altid blev somatisk undersøgt,” siger Peter Møller Andersen.

Regionsrådsformand Anders Kühnau erkender, at der er problemer i den fælles akutmodtagelse. Men han afviser, at løsningen skulle være at etablere en selvstændig psykiatrisk modtagelse.

“Det synes jeg er en dårlig idé. For mig at se er det vigtigt, at vi holder fast i den beslutning, som i sin tid blev truffet om at samle psykiatri og somatik under én hat, og som flugter med Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området. Det har vi gode erfaringer med i Randers. Og de erfaringer skal vi blive endnu bedre til at tage ved lære af. Jeg kender godt til de aktuelle problemer, man har i Skejby, men her har man heller ikke haft den fuldt integrerede model, som man kender fra Randers. Og det skal vi have. Vi skal have et tættere samarbejde mellem somatik og psykiatri i forhold til akutmodtagelsen. Så vi er ikke færdige med at implementere de tiltag, der skal til, for at modtagelsen i Risskov kommer til at fungere lige så godt som den nu gør i Randers,” siger Anders Kühnau.

Peter Møller Andersen holder fast i, at den nuværende model er uholdbar.

“Enten skal den fælles akutmodtagelse bringes til at fungere som politikernes intention var, nemlig at der skal gives god patientbehandling til psykiatrisk patienter både for deres sindslidelse og legemlige sygdomme. Ellers må afdelingen deles i en psykiatrisk og somatisk del,” siger Peter Møller Andersen.

 

Tags: psykiatri

Like eller del denne artikel