Økonomi har spillet en rolle i Region Midtjyllands markante brug af ekspertråd

Hospitaler i Region Midtjylland har i markant højere grad anvendt Sundhedsstyrelsens rådgivningspanel i forhold til især eksperimentel kræftbehandling end hospitaler i andre regioner, viser en rapport fra Sundhedsstyrelsen.

Rapporten giver ikke selv en forklaring på forskellene, og det kunne ved første øjekast se ud som om, at onkologerne på Aarhus Universitetshospital bare anvender eksperimentel behandling i højere grad end kræftlæger i andre regioner. Eller at de måske søger mere rådgivning til eksperimentel behandling, og at der dermed bare er tale om en anden måde at gøre tingene på.

Der er dog også en anden forklaring til disse forskelle.

Hospitalsafdelinger i Region Midtjylland har nemlig indtil januar 2020 haft et økonomisk incitament for at få faglig sparring og en anbefaling vedrørende eksperimentel behandling fra Sundhedsstyrelsens rådgivningspanel. 

Hvis hospitalerne fik en anbefaling fra ekspertrådet, ville afdelingen nemlig være sikret refusion af udgifter fra regionen til eksperimentel behandling.

Det var dog ikke et krav fra Region Midtjyllands side, at hospitalerne skulle søge om anbefalinger fra ekspertrådet. 

Det fortæller specialkonsulent Henrik Rugholm Svejgaard fra Region Midtjylland, som også skriver i en e-mail til Sundhedspolitisk Tidsskrifts søstermedie Onkologisk Tidsskrift:

”I Region Midtjylland har vi set på data og forskelle i regionernes brug af ekspertudvalget. Vi fandt, at nogle af forskellene i regionernes anvendelse af ekspertpanelet måske kunne skyldes, at en anbefaling fra ekspertudvalget betød, at medicinudgiften automatisk blev finansieret centralt [Region Midtjylland, red.].” 

Hospitalsledelse genkender forklaringen

Ledende overlæge ved Onkologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital Anni Ravnsbæk Jensen genkender økonomi som forklaring, men vurderer også, at der er kulturforskelle på afdelingerne, som driver forskellene. Hun skriver i en e-mail:

”Forskellen mellem Region Midtjylland og øvrige regioner har været der i mange år, og er formentligt til dels begrundet i kulturelle forskelle, men også i den model for finansiering af off label-behandling (eksperimentel behandling, red.), der har været i Region Midt.  

Her har det været en forudsætning for at få regional finansiering, at patienten var forelagt ekspertpanelet. Den procedure er ændret, og jeg vil gætte på, at forskellene udlignes i 2020.”

For at ekspertrådet kun skulle bruges til faglig sparring, valgte Region Midtjylland at ændre proceduren fra januar 2020, så den ligner den, der findes i andre regioner.

”Nu har vi ikke længere koblingen mellem økonomi og anbefalinger fra ekspertpanelet. Ekspertpanelet anvendes således fortsat til faglig sparring, men ikke samtidig til afklaring af økonomi. Som nævnt er det vigtigt, at ekspertpanelet, for eksempel i sjældne og komplicerede sygdomstilfælde, kan hjælpe med at afklare om der findes relevante behandlinger,” skriver Henrik Rugholm Svejgaard i e-mailen til Onkologisk Tidsskrift. 

Sundhedsstyrelsens rapport afslører store forskelle

I 2019 vurderede panelet muligheder for eksperimentel behandling i 320 patientsager og langt hoveddelen var livstruende kræftsygdom. Kun tre patienter uden kræft blev vurderet. De sygdomme patienterne hyppigst blev henvist med i 2019 var tyk- og endetarmskræft og kræft i øvre mavetarmkanal.

Særligt Region Midtjyllands hospitaler har fået patienter vurderet af ekspertrådet.

Region Midtjylland: 143 patienter

Region Nordjylland: 26 patienter

Region Syddanmark: 73 patienter

Region Sjælland: 7 patienter

Region Hovedstaden: 71 Patienter

 

Like eller del denne artikel