Morten Freil (til venstre) og Leif Vestergaard Pedersen skal nu drøfte deres kritik med Medicinrådets to formænd alene.

Patientrepræsentanter i strid med Medicinrådets formænd

Referatet fra det møde i juni, hvor Medicinrådet besluttede for fjerde gang at sige nej til at give større børn og unge med spinal muskel atrofi (SMA) adgang til lægemidlet Spinraza (nusinersen) bliver mødt med kritik at rådets to patientrepræsentanter, direktør i Danske Patienter Morten Freil og tidligere direktør i Kræftens Bekæmpelse, Leif Vestergaard Pedersen.

Kritikken skulle have været drøftet på Medicinrådsmødet onsdag, men emnet nåede kun at blive berørt kort, og i stedet blev det besluttet, at de to rådsformænd og patientrepræsentanterne skal drøfte referatet på et senere tidspunkt uden deltagelse af de øvrige rådsmedlemmer, fortæller Leif Vestergaard Pedersen efter mødet. En rimelig beslutning, mener Leif Vestergaard Pedersen, som samtidig holder fast i, at referatet skal rettes.

“Rådet er meget presset for tiden, og det vil komme til at tage uforholdsmæssigt lang tid, hvis hele rådet skulle bruge tid på den sag. Det har jeg meget respekt for, for vi skal have tid til at behandle de andre sager, men vi skal også have klarhed over begrundelsen for vores beslutning for Spinraza,” siger Leif Vestergaard Pedersen.

Først og fremmest er han og Morten Freil utilfredse med, at mødereferatet blev sendt ud med en forkert tekst i en mindretalsudtalelse, som de to patientrepræsentanter havde bedt om at få med. Beslutningen om at afvise en udvidelse af indikationen blev truffet mod anbefalingen fra et flertal i fagudvalget og under protest fra Morten Freil og Leif Vestergaard Pedersen. De to fik tid til at skrive deres udtalelse, og de skrev i første omgang en tekst, som de efterfølgende rettede, fordi de blev opmærksom på fejl i den første udgave. Rettelserne blev sendt til Medicinrådets sekretariat, før referatet blev sendt ud, men de kom ikke med, og referatet kom derfor ud med den forkerte udtalelse. 

Ud over udtalelsen ønsker Morten Freil og Leif Vestergaard Pedersen også at udfordre to andre punkter i referatet. Blandt andet mener de, at teksten visse steder er polemisk, og derudover at begrundelsen for at afvise en udvidelse af indikationen for behandling med Spinraza indeholder modstridende argumenter.

“Medicinrådet skal holde sig for god til at udtrykke sig polemisk, og vi skal heller ikke være inkonsistente, for hvis argumentationen ikke hænger sammen, kan man ikke forstå begrundelsen for beslutningerne. Det betyder ikke, at en beslutning i én sag medfører, at man skal træffe samme beslutning i den næste. Det handler bare om, at man skal kunne forstå argumentationen, og det har vi forsømt noget. Det mener både Morten Freil og jeg, og det er også mit indtryk, at flere i rådet har den opfattelse,” siger Leif Vestergaard Pedersen.

Helt konkret går det galt med begrundelsen, når rådet både angiver, at behandlingen ikke har effekt på den pågældende gruppe patienter, og at prisen er for høj. 

“Hvis behandlingen ingen effekt har, er prisen jo ligegyldig. Så kan man nøjes med at konstatere, at der ikke er nogen effekt. Men det handler jo om, at der, som fagudvalget beskriver, er målt en effekt, som fagudvalget og flertallet i Medicinrådet vurderer er lille og usikker, og det vil et flertal i rådet ikke betale for. Det er fair nok, men så er det det, der skal stå i referatet. For så ved vi, hvori uenigheden består. Det andet kan patienterne ikke være tjent med, for det giver jo ingen mening,” siger Leif Vestergaard Pedersen.

Det polemiske består blandt andet i, at formandskabet som svar på mindretalsudtalelsen skriver, at “Flere andre lande har, ligesom Danmark, begrænset anbefalingen ift. alder eller andre kriterier. Det gælder eksempelvis Norge, Sverige, Finland, Island, England, Grækenland, Canada, Australien og New Zealand.” Denne formulering får det ifølge Leif Vestergaard Pedersen til at fremstå som om, at Danmark er på linje med de andre lande, men det er ikke tilfældet.

“Det er lige nøjagtig det, vi ikke er. Set fra patienternes side er der stor forskel på, om man bor i Danmark eller Sverige, og det er en unødvendigt polemisk bemærkning, hvor man i stedet kunne skrive det, som det er. At landene har valgt at give Spinraza til forskellige grupper af patienter, og skal man være helt saglig, skal man skrive, at vi i Danmark har en mere begrænset brug af lægemidlet. Det vil være det sagligt rigtige, og det kan man forholde sig til,” siger Leif Vestergaard Pedersen. 

Han understreger, at protesten ikke handler ikke om, at patientrepræsentanterne vil have beslutningen om Spinraza ændret. For Leif Vestergaard Pedersen handler det om rådets omdømme.

“Af hensyn til respekten for Medicinrådets beslutninger, synes jeg, at det er vigtigt, at man får præciseret argumenterne i denne sag, som har så stor opmærksomhed, så det er helt tydeligt, hvad der er foregået. Det er det ikke i dag, og det tjener hverken rådet eller offentligheden,” siger Leif Vestergaard Pedersen.

Han tilskriver problemerne omkring referatet de arbejdsvilkår, rådets medlemmer arbejder under i forbindelse med coronaepidemien. 

“Dels har alle utrolig travlt, og det, at vi af forskellige årsager ikke kan mødes, gør det samtidig sværere at være sikker på, hvad der blev sagt og ment,” siger Leif Vestergaard Pedersen. Foreløbig er han tilfreds med, at der bliver sat tid af til at drøfte referatet med Medicinrådets formænd.

Hvor vidt Morten Freil og Leif Vestergaard Pedersen får opbakning til at omformulere alle de formuleringer, de finder problematiske, vil vise sig, men mindretalsudtalelsen skal ændres, siger Leif Vestergaard Pedersen.

“Det kan godt være, at flertallet ikke ønsker at ændre referatet. Det vil jeg synes er forkert og ærgerligt, men de kan i hvert fald ikke bestemme, hvordan mindretalsudtalelsen skal lyde. Det er patienternes,” siger Leif Vestergaard Pedersen.

Tags: Medicinrådet

Like eller del denne artikel