Studie: Afdøde coronapatienters hjerner var skadet af iltmangel

Et højt antal COVID-19-patienter præsenterer sig med neurologiske symptomer som for eksempel hovedpine, ændret mental status og nedsat eller tabt lugtesans (anosmi).

I forlængelse heraf har et hold amerikanske forskere set nærmere på de neuropatologiske fund fra obduktioner af 18 COVID-19-patienter, der døde på samme hospital i Boston i USA i perioden 14-29 april 2020.

Konklusionen af studiet, som er publiceret i tidsskriftet The New England Journal of Medicine, skete på baggrund af histopatologiske undersøgelser af hjerneprøver opnået fra de 18 patienter, der døde nul til 32 dage efter COVID-19 symptom-debut. Disse viste udelukkende hypoksiske ændringer - ændringer på grund af iltmangel - og hverken hjernebetændelse eller andre specifikke hjerneforandringer, der kunne tænkes at have relation til virus. 

De 18 patienters medianalder var 62 år, og 14 af dem (78 procent) var mænd. De præsenterede sig med følgende neurologiske symptomer: Tre patienter havde muskelsmerter, to led af hovedpine og en af nedsat smagssans. I patientgruppen havde 12 patienter diabetes, 11 højt blodtryk, fem havde hjerte-kar-sygdom, fem hyperlipidæmi, fire kronisk nyresygdom, fire havde tidligere haft et slagtilfælde, fire led af demens, og en enkelt var opereret for hjernetumor.

Døden indtraf hos de 18 patienter mellem 0 til 32 dage efter symptomdebut (medianen var otte dage). Obduktionerne blev udført ved ensartet prøveudtagning af ti områder i hjernen, og prøverne blev efterfølgende fikseret i formalin og farvet med hematoxylin og eosin. Dette viste åreforkalkning i 14 hjerneprøver, men ingen akut slagtilfælde, herniation eller beskadigelse af lugtenerven. Mikroskopisk undersøgelse viste akut hypoksisk skade - skader på grund af iltmangel -  i lillehjernen, og hos alle patienter var der tab af neuroner i hjernebarken, hippocampus og cerebellar purkinje-cellelag, men ingen blodpropper eller blodkarsbetændelse.

Like eller del denne artikel