Lægemiddel anbefales mod tidlig HER2+ brystkræft

Medicinrådet anbefaler lægemidlet trastuzumab emtansin (T-DM1) til patienter med tidlig HER2+ brystkræft, som ikke opnår komplet respons på neoadjuverende behandling.

T-DM1 vurderes til at have en lille merværdi hos patienter, som ikke opnår komplet respons på neoadjuverende behandling i forhold til den eksisterende behandling.

Patientgruppen udgør cirka 50 procent af patienter med tidlig HER2+ brystkræft i dansk klinisk praksis. 

Rådet skriver om deres anbefaling:

”Vi anbefaler T-DM1, fordi det samlet set har lille merværdi. Det betyder, at det er lidt bedre for patienterne end den behandling, man bruger i dag. Samtidig vil sundhedsvæsenets omkostninger til lægemidlet være rimelige.”

Forebygger tilbagefald

Medicinrådet har lagt vægt på, at målet med behandling med T-DM1 er forebyggende, dvs. at nedsætte risikoen for tilbagefald. 

Rådet har samtidig lagt vægt på T-DM1’s bivirkningsprofil:

”Derudover er det vigtigt, at behandlingen har så få bivirkninger som muligt, da det gives til potentielt raske patienter. Fordi T-DM1 mindsker risikoen for tilbagefald, vurderer vi, at T-DM1 er et bedre lægemiddel til patienterne end trastuzumab.”

Faggruppen har dog et forbehold, nemlig at kvaliteten af de data, der er for sammenligningen af T-DM1 med trastuzumab, er lav. 

Det betyder, at nye studier med moderat sandsynlighed kan ændre konklusionen.

Like eller del denne artikel