Diagnostisk Center Silkeborg vil have advisory board-medlemmer tilbage

Diagnostisk Center ved Regionshospitalet Silkeborg har inviteret de seks medlemmer, som forlod centerets advisory board efter fyringen af Ulrich Fredberg, tilbage. Centerledelsen har lagt nye planer, som blev fremlagt ved et forsoningsmøde onsdag, hvor regionens øverste ledelse var værter. 

Da Regionshospital Silkeborg for lidt over en måned siden begrundede fyringen af Ulrich Fredberg med, at der var tale om en alvorlig patientsikkerhedssag, trak seks prominente medlemmer af Diagnostisk Centers advisory board sig i protest. 

I går mødtes regionens øverste ledelse, ledelsen ved Regionshospital Silkeborg med de seks medlemmer for at drøfte Diagnostisk Centers fremtid og for at invitere de fratrådte rådgivere tilbage. Det fortæller medlem af Etisk Råd og tidligere formand for Kræftens Bekæmpelse Leif Vestergaard Pedersen efter mødet. 

De seks, der i starten af maj forlod deres post, var direktør for Danske Patienter Morten Freil, direktør og professor Jes Søgaard, professor Kjeld Møller Pedersen, professor emeritis Frede Olesen, cheflæge og professor Peter Vedsted og Leif Vestergaard Pedersen, og sidstnævnte mener stadig, at det var forkert, at kalde praksissen med at tilbyde lavdosis CT-scanning i stedet for røntgen til patienter, der blev udredt for uspecifikke symptomer i lungerne, for en alvorlig patientsikkerhedssag.  

“Jeg  tror, at de fleste, der kender til det her område, vil sige, at de her patienter har fået en bedre behandling i Silkeborg end mange andre steder. Der er måske enkelte medlemmer af Dansk Lungecancergruppe, som ikke er sikre på det, men de fleste andre inklusiv de praktiserende læger vil sige, at de patienter, der har fået en lavdosis CT-scanning har fået en bedre behandling end dem, der har fået røntgen af thorax,” siger Leif Vestergaard Pedersen.

Mødet onsdag blev ledet af koncerndirektør i Region Midtjylland, Ole Thomsen, og Leif Vestergaard beskriver mødet som godt i den forstand, at sagen havde høj prioritet for hospitals- og regionsledelserne, og fordi den blev talt igennem på en konstruktiv måde. 

“Der blev sagt sandheder til hinanden, uden at folk kom op at slås. Nu skal de tænke over tingene, og så vil jeg gætte på, at der til nogen vil komme en opfordring til, om de ikke vil optræde i et advisory board for centeret igen,” siger Leif Vestergaard Pedersen.

Han understreger, at ingen af de seks har tilkendegivet, om de vil indgå i et advisory board for den nye ledelse, men de har heller ikke afvist det endnu. Hospitalsledelsen og centerledelsen fremlagde på mødet sine planer for centeret fremover, og de planer ser lovende ud, mener Leif Vestergaard Pedersen. 

“Det virker til at man vil fortsætte de innovative projekter, man har gang i, og hvor man stadig har fokus på de problemer, der fylder i almen praksis, og hvordan man kan hjælpe dem på bedste måde. Det er meget interessant og virker visionært,” siger han.

Under stærk påvirkning af Styrelsen for Patientsikkerhed

Leif Vestergaard Pedersen konstaterer efter mødet, at ledelsen ved regionshospitalet var under meget stærk påvirkning af en række offensive bemærkninger fra Styrelsen for Patientsikkerhed i forbindelse med Ringstedsagen, da de valgte af fyre Ulrich Fredberg. I Ringstedsagen fik tusindvis af kvinder mangelfuld udredning for brystkræft, hvilket udløste påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Beslutningerne omkring Diagnostisk Center blev truffet i lyset af den sag, kom det frem på mødet.

“Beskederne fra styrelsen har været meget voldsomme efter brystkræftscreeningssagen, og jeg forstår godt, at den usikkerhed har spillet ind, men set i bakspejlet ville man nok have gjort det på en anden måde. Man har efter min mening svigtet perspektivet med at være de praktiserende lægers hospital af angst for, hvad Styrelsen for Patientsikkerhed mener med det, de skriver, og hvad de kan finde på at sige,” siger Leif Vestergaard Pedersen. 

I forhold til at træde ind i et nyt advisory board, så har han ikke afvist invitationen, men han foreslog på mødet, at centerledelsen overvejer at finde nye rådgivere.  

“Jeg sad i udvalget, fordi jeg var formand i Kræftens Bekæmpelse og har en fortid i Region Midtjylland, men man skal jo ikke nødvendigvis fortsætte, fordi man engang var noget. Nogle er blevet ældre, og nogle har en anden position i dag, end de havde, da de gik ind i det. Måske er det bedre at få nogle andre, og det må være op til klinikledelsen afgøre. Det er vigtigt, at det hverken bliver hospitalsledelsen eller regionsledelsen, men klinikledelsen, der sammensætter det advisory board, de mener kan hjælpe dem i den situation, de sidder i nu,” siger Leif Vestergaard Pedersen. 

Tags: Fredberg-sagen

Like eller del denne artikel