Rasmus Horn Rasmussen, sundhedsordfører for Socialdemokratiet.

Coronakrisen har vist, at sundhedsvæsenet kan finde gode løsninger, uden politikerne blander sig

Hvad har politikerne lært af coronakrisen? "Coronakrisen har vist os, at man mange steder kan finde gode løsninger og organisere arbejdet fornuftigt, også uden at politikerne blander sig. Det skal vi selvfølgelig bruge fremover," siger Rasmus Horn Rasmussen, sundhedsordfører for Socialdemokratiet. I forbindelse med den virtuelle konference Hvad nu sundhedsvæsen?, som Sundhedspolitisk Tidsskrift afholder fra den 11. juni, har vi spurgt sundhedsordførere fra forskellige partier, hvilken læring de indtil videre har høstet af den krise, som COVID-19 i marts kastede landet og sundhedsvæsenet ud i. Er der erfaringer, der kan være med til at bygge et mere hensigtsmæssigt og effektivt sundhedsvæsen. Hvad peger fremad?

1. Hvad kommer coronakrisen til at betyde for synet på og ressourcerne til national forskning og infrastruktur?

Vær med til den virtuelle konference HVAD NU SUNHEDSVÆSEN fra starten - det er gratis. De virtuelle debatter kan ses live på video eller senere, hvornår man ønsker det.

MELD DIG TIL HER: Hvad nu, sundhedsvæsen

”Som Mette Frederiksen for nyligt meldte ud, så er vi nødt til fremover at betragte blandt andet værnemidler som kritisk infrastruktur. Vi skal derfor, i samarbejde med de øvrige EU-lande, have en samlet strategi for eksempelvis produktion af værnemidler. Derfor har hun også rejst spørgsmålet over for de øvrige EU-ledere.”

2. Skal privathospitalerne spille nye roller i et fremtidigt sundhedsberedskab? På kort sigt for at klare puklen af udsatte behandlinger – på langt sigt for at spille en mere permanent rolle?

”Som en del af genåbningen og den øgede aktivitet i sundhedsvæsnet er regeringen og Danske Regioner blevet enige om, at regionerne anvender privat kapacitet i forbindelse med at afvikle puklen i sundhedsvæsnet. Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvornår udrednings- og behandlingsgarantien kan være tilbage i kraft som før coronakrisen.”

3. Får erfaringerne fra coronakrisen betydning for indførelsen af private sundhedsforsikringer?

”Vi har ikke planer om at ændre på reglerne for private sundhedsforsikringer. Men der er ingen tvivl om, at coronakrisen har vist os vigtigheden af et stærkt og solidarisk sundhedsvæsen, hvor det ikke er pengepungens størrelse, som afgør, om man bliver behandlet.”

4. Har coronakrisen åbnet for større fleksibilitet i kerneopgaverne generelt? Hvordan drager vi konkret nytte af de nye erfaringer?

”Coronakrisen har vist os, at man mange steder kan finde gode løsninger og organisere arbejdet fornuftigt, også uden at politikerne blander sig. Det skal vi selvfølgelig bruge fremover. Vi har selv foreslået en nærhedsreform, hvor vi skruer ned for unødvendig kontrol og bureaukrati og i stedet stoler på, at vores dygtige medarbejdere kan finde løsninger lokalt. Og erfaringerne fra de seneste måneder skal selvfølgelig indgå i det arbejde. ”

5. Har corona ændret ved vores syn på organisering og arbejdsgange i sundhedsvæsenet?

”Vi har som sagt længe ment, at der var behov for at gøre op med noget af bureaukratiet i den offentlige sektor. Og coronakrisen har vist os, at man mange steder godt kan finde ud af at løse tingene lokalt. Samtidig har vi set, hvordan f.eks. videokonferencer hos lægen pludselig er blevet meget udbredt. Alt det skal vi selvfølgelig bruge fremover.”

6. En af krumtapperne i bekæmpelse af COVID-19 har været, at prisen for et menneskeliv ikke kan være for høj. Men er der en grænse, når vi er tilbage til normaltilstand? Hvor går den?

”Under coronakrisen har det handlet om at redde menneskeliv og om at undgå, at vores sundhedsvæsen brød sammen, som det skete i andre lande. Det ser ud til, at vi er kommet igennem, uden at kapaciteten er blevet presset. Når vi taler sundhedsvæsnet generelt, så er vi i forståelsespapiret enige med støttepartierne om at nedsætte et behandlingsråd, som skal se på, om prisen på forskellige behandlinger og teknologier står mål med effekten for patienterne, på samme måde som vi i dag har et medicinråd, der ser på effekten af ny medicin.”

7. Hvad betyder erfaringerne fra coronakrisen for fremtidens infektionsforebyggelse i både sundheds- og ældresektoren?

”Der er ingen tvivl om, at vi skal lære af coronakrisen. Det gælder hele vejen rundt. Jeg kan ikke i dag stå og sige, hvad det vil betyde for f.eks. vores sundhedsuddannelser, og det er nok også for tidligt, da vi stadig står midt i en sundhedskrise, og der endnu er meget, vi ikke ved om coronavirus. Men efterhånden som vi får mere og mere sikker viden, skal den viden selvfølgelig indgå i det fremtidige arbejde hele vejen rundt i sundhedsvæsnet.” 

8. Der er skåret på basisvelfærd som rengøring i mange runder op gennem dette årtusinde. Vil coronakrisen ændre disse prioriteringer i forhold til hygiejne og rengøring. Hvordan?

”Der er ingen tvivl om, at der mange steder er blevet skåret for dybt de seneste år. Derfor er vi også gået til valg på, at der skal flere ressourcer til ældreplejen og til sundhedsvæsnet blandt andet til at sikre bedre rengøring og gode forhold på plejehjemmene. Coronakrisen har ikke ændret på vores ambitioner om at sikre god ældrepleje og gode vilkår på sygehusene, og det er klart, at vi fremover også skal være opmærksomme på smitterisiko, når vil tilrettelægger den fælles velfærd.”

9. Hovedparten af de patienter, der har været indlagt med corona, har været overvægtige. Fremskynder denne erfaring om særlig udsathed forbundet med fedme behovet for at handle på fedmepandemien?

”Vi ved, at overvægt øger risikoen for en række sygdomme. Der er også opgørelser, som tyder på, at det kan have betydning for corona. I takt med, at vi bliver klogere, skal de erfaringer selvfølgelig indgå i det fremtidige arbejde med at styrke folkesundheden.”

10. Hvad er den vigtigste erfaring om sundhedsvæsenet, du som menneske og politiker tager med dig fra coronakrisen?

”Vi befinder os stadig i en sundhedskrise, og derfor synes jeg, det er for tidligt at konkludere på erfaringerne. Men som jeg også tidligere har sagt, så er jeg imponeret over, at man mange steder kan finde gode løsninger og organisere arbejdet fornuftigt, også uden at politikerne blander sig. Det skal vi helt bestemt arbejde videre med.”

Tags: corona, hvadnusundhedsvæsen

Like eller del denne artikel