”Vi har under coronakrisen brugt videokonsultationer i et helt andet og meget større omfang end før. Der har været godt og skidt. Men alt i alt har det været så stor en succes, at vi nu er klar til at udbrede brugen af videokonsultationer endnu mere, end vi gør i forvejen,” siger Marie Paldam Folker.

Region Syddanmark viser vejen i brug af video

I Psykiatrien i Region Syddanmark er de nu på vej til at skrive muligheden for videokonsultationer ind i deres pakkeforløb. Samtidig vil video blive en formaliseret del af konceptet i den ambulante psykiatriske behandling, lige som det på sigt bliver standard at nævne denne mulighed i brevene med indkaldelse til patienterne.

Endelig skal den lokale retningslinje opdateres. Og alt sammen sker det med baggrund i de erfaringer, som de seneste to måneders anormale situation med coronakrisen har kastet af sig.

”Vi har under coronakrisen brugt videokonsultationer i et helt andet og meget større omfang end før. Der har været godt og skidt. Men alt i alt har det været så stor en succes, at vi nu er klar til at udbrede brugen af videokonsultationer endnu mere, end vi gør i forvejen,” siger Marie Paldam Folker, afdelingschef i Telepsykiatrisk Center i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Video har her været brugt siden 2015, hvor regionen indførte takst for videokonsultation svarende til fysisk fremmøde.

Coronakrisen har vist, at det danske sundhedsvæsen kan meget mere, end vi troede.

Fleksibiliteten og forandringsvilligheden har været imponerende – men krisen har også afsløret mangler og behov for at finde nye løsninger.

Hvilke af de nye initiativer skal vi beholde, og hvor skal vi videreudvikle det, vi nu har lært?

Det er udgangspunktet for en serie af virtuelle sesssioner, der udgør konferencen Hvad nu, sundhedsvæsen?

Det skydes i gang 11. juni kl. 11.00-12.00 med en debatsession om De store linjer i arbejdet med at udvikle et bedre sundhedsvæsen.

Vær med fra starten - det er gratis. De virtuelle debatter kan ses live på video eller senere, hvornår man ønsker det.

Meld dig til her: Hvad nu, sundhedsvæsen?

Dermed skiller psykiatrien i Region Syddanmark sig igen positivt ud fra resten af landet, når det gælder brugen af nye teknologier. I forvejen havde man lagt sig i front i forhold til brugen af apps og internetpsykiatri. Og allerede tilbage i 2013 etablerede regionen et egentligt telepsykiatrisk center. For to år siden udgav man så, som foreløbig de eneste i landet, en lokal klinisk retningslinje for videokonsultationer, som byggede på egne erfaringer gennem fem år og på den sparsomme evidens, der findes på området.

Regionen har længe delt generøst ud af sine enestående erfaringer til resten af landets psykiatriske centre. Og det er man også parat til, når det gælder brugen af video, understreger afdelingschefen.

Brug af video seksdoblet

De syddanske erfaringer bygger på tal, der taler deres eget sprog. Således havde man i februar – inden coronapandemien brød ud – 340 videokonsultationer, og i april ikke færre end 2.000.

”Før stod vi i den situation, at video kun blev taget i brug, når patient og behandler var enige om det. På begge sider oplevede vi en vis tilbageholdehed. Men i det sidste par måneder har vi ikke haft noget valg. Her har video været den nye normal. Og til alles overraskelse har det i det store hele fungeret rigtig godt – både for patienter, behandlere og pårørende,” fortæller Marie Paldam Folker.

En langt mere nuanceret viden

Den voldsomt stigende brug af video har sat regionen i en helt unik situation, hvor man er blevet betydeligt klogere på brugen af det. Og al den nye viden og erfaring vil man nu samle op i en lynevaluering og derefter gå mere i dybden med dele af den.

”Vi er både blevet klogere på, hvornår video er velegnet, og hvornår det ikke er det. Så vi står i dag med en langt mere nuanceret viden, som kan gøre os meget dygtigere på dette område,” siger hun og fortæller, at grunderfaringen først og fremmest er, at video giver en stor fleksibilitet i behandlingsforløbene. Bl.a. fordi patient og behandler sparer tid på transport, og fordi det for nogle patienter er mere attraktivt at have samtaler på video som en del af behandlingsforløbet. Desuden er video velegnet til de kortere medicinjusterende samtaler, som patienten tidligere skulle møde op for at få.

I forhold til hvilke patienter, video er godt eller skidt, har de nyeste erfaringer ikke umiddelbart ændret på det, som de lokale retningslinjer slår fast, nemlig at det ikke er diagnosen, der er afgørende, men mere de sociale omstændigheder og tryghed ved videoformatet både for patient og behandler. Men det er en af de ting, man i afdelingen nu vil se nærmere på, efter en evaluering af erfaringerne med video under coronakrisen og en grundig faglig drøftelse, siger Marie Paldam og undtager stærkt selvmordstruede patienter.

Patientsikkerheden kommer før alt andet

Brugen af video vil således snart kunne lægges til listen af nye teknologier, som man i Region Syddanmark de senere år har gjort et grundigt stykke arbejde for at få integreret i psykiatrien på den bedste måde.

”Helt overordnet handler det om at skabe så stor mangfoldighed som muligt i måderne at tilgå psykiatrien på. Vi er ekstremt opmærksomme på, at teknologien aldrig kan erstatte menneskelig kontakt. I centrum står alene ønsket om at udvide de forskellige måder at nå patienterne på og at få mulighed for at forlænge kontaktmulighederne,” siger Marie Paldam Folker og peger på, at alle mennesker jo er forskellige – også når vi bliver psykisk syge. Derfor er der brug for forskellige supplerende tilbud til fysisk fremmøde, hvor videokonsultationer er én ting, internetbaseret terapi en anden og apps en tredje. Det næste bliver formentlig virtual reality, som de også er begyndt at se på i det telepsykiatriske center.

Men uanset hvilken teknologi det drejer sig om, er der, ifølge afdelingschefen, en meget væsentlig forudsætning, der skal være på plads. Den handler om behandlernes kompetencer til at tage nye teknologier i brug og om datasikkerhed – og i sidste ende om patientsikkerhed.

”Det er noget, vi prioriterer over alt andet. Og derfor går udviklingen med at tage de nye teknologier i brug ofte også langsommere, end vi kunne ønske os. Men sådan må det være. For når man laver behandling digitalt, er der en risiko for at data havner de forkerte steder. Og den risiko er det vores ansvar at sikre, bliver så lille som den kan blive,” siger hun.

Ifølge de lokale retningslinjer for brug af videokonsultation i ambulant behandling i Region Syddanmark viser den hidtidige forskning, at videokonsultationer i psykiatrien ikke påvirker behandlingsresultater negativt. Der er publiceret et stort antal videnskabelige artikler om videokonsultationer i psykiatrien, men en stor del af studierne har metodiske svagheder, som fx små studiepopulationer, få forsøg og korte opfølgningsperioder. Resultaterne skal således læses med forbehold. Der er forud for udarbejdelsen af retningslinjerne ikke fundet studier, som viser negative kliniske outcomes eller negative patientvurderinger. Dette kan dog skyldes selektions- eller publikationsbias, som det hedder.

 

 

Relateret artikel:

Tags: hvadnusundhedsvæsen

Like eller del denne artikel