Mikkel Gjesing Callsen.

Han konstitueres efter Ulrich Fredberg

Efter at have fyret Ulrich Fredberg 27. april som ledende overlæge i den medicinske del af Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, har hospitalsledelsen ved Hospitalsenhed Midt nu konstitueret en erstatning.

Det er Mikkel Gjesing Callsen, der nu er blevet konstitueret som ledende overlæge på centret, som har knap 500 ansatte.

Mikkel Gjesing Callsen er speciallæge i intern medicin inden for reumatologi og har været ansat som overlæge i Diagnostisk Center siden 2015. Før det har Mikkel Gjesing Callsen været tilknyttet Regionshospitalet Silkeborg først som turnuslæge i 2008, siden introduktionslæge og har også taget en del af sin lægelige hoveduddannelse i Diagnostisk Center. Derudover har han blandt andet også arbejdet på Akutafdelingen på Regionshospitalet Viborg og har også været tillidsrepræsentant for yngre læger.

Mikkel Gjesing Callsen var en af 49 læger fra Diagnostisk Center, som i en fællesskrivelse til hospitalsledelsen protesterede over Fredbergs fyring og samtidigt udtrykte meget stærk mistillid til den leder, som står i spidsen for den radiologiske afdeling, Lasse Nørgaard. Mikkel Gjesing Callsen indtræder nu i Diagnostisk Centers centerledelse, som består af netop Lasse Nørgaard og derudover oversygeplejerske Knirke Hartmann Thomsen.

Det er endnu ikke lykkedes Sundhedspolitisk Tidsskrift at få en kommentar fra Mikkel Gjesing Callsen på, hvordan han vil kunne samarbejde med Lasse Nørgaard, og hvordan han vil få arbejdsmiljøet på centret på højkant igen. Men i en pressemeddelelse fra Region Midtjylland siger han:

"Jeg er blevet bedt om at træde ind i rollen, og jeg tager opgaven, fordi det er meget vigtigt for mig, at vi kan fortsætte den udvikling og ånd, som er særlig for Diagnostisk Center. Jeg træder til, fordi der er behov for det, indtil der kan findes en permanent løsning. Vi skal i centerledelsen og sammen med alle medarbejdere fortsætte med at løse vores opgaver på bedste vis og med høj faglig standard. Min rolle bliver, at vi i det tomrum, vi har efter en vellidt og respekteret leder, fortsat sikrer de bedste patientforløb og den bedste arbejdsplads for de ansatte. Det er og skal fortsat være kendetegn for Diagnostisk Center." 

Hospitalsledelsen har konstitueret Mikkel Gjesing Callsen på anbefaling og støtte fra de specialeansvarlige medicinske overlæger og efter dialog med den øvrige centerledelse i Diagnostisk Center.

Mikkel Gjesing Callsen er konstitueret som ledende overlæge indtil udgangen af 2020. Hospitalsledelsen tager i efteråret initiativ til, at stillingen som ledende overlæge, medicin, Diagnostisk Center, kommer i opslag.

Mikkel Gjesing Callsen er 45 år og bor i Aarhus sammen med sin hustru.

Tags: Fredberg-sagen

Like eller del denne artikel