"Det er glædeligt, og jeg er meget spændt," siger fedmecenterets nye lægefaglige leder, Jens Meldgaard Bruun.

Endelig grønt lys: Nu får Danmark et Nationalt Center for Overvægt

Med en finanslovsbevilling på 10 millioner kroner over fire år, har Folketinget besluttet at etablere et Nationalt Center for Overvægt med tilknytning til Steno Diabetes Center Aarhus.

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

Sundheds- og Ældreministeriet har netop givet grønt lys for, at pengene udmøntes, og at man kan gå i gang med det arbejde, der skal samle, styrke og udvikle indsatsen i forhold til forebyggelse og behandling af svær overvægt hos børn, unge og voksne.

"Det er glædeligt, og jeg er meget spændt," siger centerets nye lægefaglige leder, overlæge ved Steno Diabetes Center Aarhus og professor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, Jens Meldgaard Bruun.

"Med videnscenteret tager vi det første vigtige skridt i en national indsats mod et stort samfundsproblem. Det er udtryk for den politiske anerkendelse, som er afgørende, hvis vi skal dæmme op for udviklingen i antallet af svært overvægtige danskere."

En vigtig indsats

Overvægt er et stigende problem både internationalt og i Danmark. Fra 2010-2017 er antallet af voksne danskere med svær overvægt steget fra 13,6 til 16,8 procent af den samlede befolkning. Samtidig er tre-fire procent af alle børn og unge svært overvægtige. Det viser tal fra Sundhedsstyrelsens nationale sundhedsprofil fra 2017. 

Det Nationale Center for Overvægt skal samle og videreformidle viden om behandling og forebyggelse af svær overvægt. Og dermed styrkes indsatsen også i forhold til de mange relaterede sygdomme som hjertekarsygdom, type 2-diabetes og kræft. 

Vi mangler viden

Et af de store problemer med overvægt er, at det er en kompliceret problemstilling med mange, meget forskellige konsekvenser både helbredsmæssigt, psykisk og socialt. I dag er der meget lidt viden om, hvordan man effektivt kan forebygge og behandle. Den centrale opgave for Nationalt Center for Overvægt bliver derfor at samle og formidle viden fra både ind- og udland med fokus på de mange forebyggelses– og behandlingsindsatser, der foregår rundt omkring i landets regioner, kommuner og ved de praktiserende læger.

"Vi mangler især viden om, hvordan vi bedst muligt forebygger og behandler svær overvægt hos børn og unge," siger Jens Meldgaard Bruun.

"Hvis vi som samfund skal lykkes med at bremse væksten i antallet af danskere med svær overvægt, skal vi derfor blive klogere på de indsatser, der allerede eksisterer og identificere dem, der virker. "

 

Fakta om Nationalt Center for Overvægt

  • Med aftalen for finansloven 2019 er der afsat 25 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023 til en sundhedspulje til indsatser på sundhedsområdet. Heraf er der afsat 10 mio. kr. i perioden 2020-2023 til etablering af et Nationalt Center for Overvægt.
  • Sundheds- og Ældreministeriet har nu givet endeligt tilsagn til etablering af centret på Aarhus Universitetshospital i tilknytning til Steno Diabetes Center Aarhus.
  • Nationalt Center for Overvægt skal indsamle viden og erfaring med behandling og forebyggelse af svær overvægt, skabe et nationalt overblik over eksisterende indsatser samt løbende videreformidle og yde rådgivning til relevante aktører. Målet er at bremse væksten i antallet af danskere med svær overvægt.
  • Nationalt Center for Overvægt får fokus på børn, unge og voksne med svær overvægt, som har eller er i høj risiko for at udvikle følgesygdomme som eksempelvis hjertekarsygdomme, type 2-diabetes og kræft.

 

Fakta overvægt i Danmark

  • Omkring 900.000 danskere er i dag svært overvægtige, og tallet er stigende.
  • Antallet af svært overvægtige voksne danskere er fra 2010-2017 steget fra 13,6 til 16,8 procent af den samlede befolkning. 3-4 procent af alle børn og unge har svær overvægt.
  • I Danmark er der 630 flere dødsfald om året blandt voksne med svær overvægt (BMI ≥30) end blandt voksne med et BMI mellem 20-30.
  • Behandling og pleje af svært overvægtige koster samfundet 1,8 milliarder kr. ekstra om året. Hertil skal lægges ekstra omkostninger på 10,4 milliarder kr. om året ved tabt produktion.

Kilde: Danskernes sundhed – den nationale sundhedsprofil 2017 (Sundhedsstyrelsen).

 

 

Relaterede artikler:

Tags: overvægt

Like eller del denne artikel