”Vi er oppe mod en meget stærk overbevisning hos ca. 80 procent af befolkningen, og heriblandt også fagfolk, som mener, at svær overvægt er selvforskyldt, og at løsningen derfor også er individuel,” siger Jens Meldgaard Bruun.

Professor: På tide at overvægt kommer på den politiske dagsorden

Professor og overlæge Jens Meldgaard Bruun er en af arkitekterne bag etablering af regionale centre for overvægt. Han glæder sig over, at en alvorlig sundhedsudfordring endelig italesættes politisk. 

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

I skrivende stund forhandler politikerne stadig om fordelingen af de midler, der er afsat til sundhed på finansloven. Etablering af landets første regionale center for behandling af svær overvægt er med i slutspillet.

”Det er glædeligt og på tide, at en så alvorlig sundhedsproblematik har nået den politiske dagsorden,” siger overlæge og adjungeret professor ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, Jens Meldgaard Bruun. Sammen med landsformanden for Adipositasforeningen, Per Nielsen, er han en af arkitekterne bag modellen for det overvægtscenter, der lige nu ligger på forhandlingsbordet.

”Efter at have arbejdet med overvægt i 20 år ved jeg, at ting tager tid. Bliver et regionalt center for overvægt ikke en realitet i denne omgang, er jeg helt overbevist om, at det kommer senere. Det allervigtigste er, at problemet omkring svær overvægt får politisk fokus, for det er en forudsætning for, at forandringen kommer,” siger han.

Behov for holdningsændring

Politisk bevågenhed og ressourcer er et vigtigt skridt i den rigtige retning, men der er ifølge Jens Meldgaard Bruun stadig stærke holdninger til overvægt, der skal ændres, hvis indsatsen virkelig skal virke.

”Vi er oppe mod en meget stærk overbevisning hos ca. 80 procent af befolkningen, og heriblandt også fagfolk, som mener, at svær overvægt er selvforskyldt, og at løsningen derfor også er individuel,” siger han.

”Fagligt er der desuden stor usikkerhed om, hvad man skal stille op, og hvad der virker. I dag mødes patienter, der søger hjælp, af et sammensurium af barrierer. De skal overvindes, før noget kan ændre sig. ”

Visioner for indsatsen

Den arbejdsgruppe, som Per Nielsen og Jens Meldgaard Bruun har samlet, er et bredt sammensat ekspertpanel. Arbejdsgruppen har fået økonomisk støtte til sekretariatshjælp fra Novo Nordisk, som i øvrigt ikke har indflydelse på arbejdsgruppens arbejde, og arbejdsgruppens medlemmer får ikke betaling for arbejdet. Lige nu er gruppen i færd med at færdiggøre en samlet strategi for en styrket indsats for behandling af svær overvægt. Udover detaljerne for de regionale overvægtscentre og et nationalt videnscenter med fokus på formidling og forskning, er intentionen også at øge forståelsen i sundhedssystemet for, at de ca. 17 procent svært overvægtige danskere lider af en kronisk sygdom og har brug for behandling, som både skal være mere helhedsorienteret og skræddersyet.

”I løbet af de seneste år er der så småt kommet en stigende forståelse af, at overvægt er en kompliceret problemstilling,” siger Jens Meldgaard Bruun.

”Også kommunalt og regionalt mærker vi en interesse. Men det er et langt sejt træk at ændre noget, der er så grundfæstede holdninger til.”

 

Like eller del denne artikel