”Der er ikke noget, der er afgjort endnu. Vi har 25 millioner kroner i puljen, og der er allerede lagt beslag på nogle af pengene, og det er ikke op til mig alene at bestemme, hvilke projekter, der skal have penge,” siger Liselott Blixt.

Fedmecenter stadig i spil efter finanslovens vedtagelse

Et regionalt center for en indsats mod overvægt er stadig i spil efter vedtagelsen af finansloven for 2019. Det fortæller formand for Folketingets Sundhedsudvalg Liselott Blixt (DF).

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

Hun forhandlet i øjeblikket med de andre partier om fordelingen af 25 mio. kroner, som er afsat til særlige indsatser på sundhedsområdet i 2019.

Pengene skal fordeles på flere indsatser, og det er Liselott Blixts forslag, at der afsættes 10 millioner kroner til oprettelse af et regionalt center for en indsats mod overvægt. De otte millioner skal dække patientbehandling og de to millioner rådgivning, forskning og dataindsamling.

”Det er på tide, at der kommer et samlet, varieret tilbud til overvægtige danskere," sagde hun i november til Sundhedspolitisk Tidsskrift, og i dag bekræfter hun, at pilotprojektet med et regionalt fedmecenter stadig indgår i forhandlinger efter, at finanslovenaftalen er i hus. Om det lykkes at få penge til projektet, og hvor mange, der i så fald bliver tale om, kan hun endnu ikke sige.

”Der er ikke noget, der er afgjort endnu. Vi har 25 millioner kroner i puljen, og der er allerede lagt beslag på nogle af pengene, og det er ikke op til mig alene at bestemme, hvilke projekter, der skal have penge,” siger Liselott Blixt.

Ideen med et regionalt center for en indsats mod overvægt er at få samling på indsatsen. Overvægt er et stigende problem, og foreløbig er indsatsen for spredt og tilfældig, mener Liselott Blixt.

”Den ene dag er det operationer, der er løsningen for de svært overvægtige. Når det så viser sig, at de opererede får mange bivirkninger, et ringere liv eller tager på igen, så løber alle i den modsatte retning. Der er brug for en stabil indsats samlet et sted, hvor man kan tilbyde en individuel indsats, uanset om det handler om medicin, rådgivning eller terapi. I regionale centre kan man samle mange forskellige tilbud både til børn og voksne og styrke det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde om at forebygge og behandle overvægt,” sagde Liselott Blixt i november.

 

Fra Finansloven 2019:

Pulje til sundhedsindsatser  

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at afsætte en sundhedspulje til indsatser på sundhedsområdet. Puljen udmøntes til sundhedsinitiativer efter aftale mellem parterne.

I den forbindelse prioriteres bl.a. mandecentre og nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Medicinrådet for at understøtte hurtigere sagsbehandling af bl.a. medicin til livstruede

patienter. Der afsættes 25 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022.

 

Tags: overvægt

Like eller del denne artikel